Blog Duyuru Yayınlar

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme, 19.09.2020 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Tebliğ kapsamında;

  • Milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete memur vasıtası ile tebliğ edilir. Bu şekilde tebliğ edilen kararların yürürlük tarihi, kararda aksine bir hüküm bulunmadıkça tebligat tarihidir.
  • Petrol hakkı sahibi şirketlerin müştereken sahip olduğu ruhsatlarda, hak sahiplerinin aralarında yaptıkları anlaşmaya bağlı olarak Devlet hissesi, ortaklardan biri tarafından beyan edilebilir,
  • Genel Müdürlük tarafından verilen ithal, ihraç ve devir izinlerinin veriliş tarihinden itibaren 60 gün olan süresi, yıl sonuna kadar uzatılmıştır.
  • Petrol hakkı sahipleri, özellikle sondaj kulesi ve sismik ekip ve malzemelerini, nerede ve ne amaçla kullanıldıklarını düzenli olarak bildirmek yerine Genel Müdürlüğün talebi üzerine 15 gün içerisinde bildirilecektir.
  • Devir işlemleri ilgili gümrük müdürlüklerinde sonuçlandırıldıktan sonra taraflarca Genel Müdürlüğe bildirme yükümlülüğü, sadece devreden tarafa bırakılmış ve 15 günlük olan bildirim süresi 60 güne çıkartılmıştır.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bulut Bellet & İlker Ersoy & Bahar Uçar & Merve Özsarıkaya & Erhan Gürler& Gülten Çevik

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Değişiklikleri izleyebileceğiniz eski-yeni karşılaştırma tablosu ektedir.

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir