Blog Sirküler

2020-116 Transfer Fiyatlandırması Ülke Bazlı Raporlama Bildirimi 30 Ekim Son

No          : 2020-116

Tarih     : 12 Ekim 2020

Konu     : Transfer Fiyatlandırması Ülke Bazlı Raporlama Bildirimi 30 Ekim Son

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesinde Kullanıma Açılmıştır

Konunun Özü

Türkiye’nin de üyesi olduğu G-20 ve OECD tarafından üzerinde çalışılan en önemli uluslararası vergi projelerinden bir tanesi BEPS olarak bilinen (Base Erosion and Profit Shifting) ve 15 aksiyon adımından oluşan bir yaklaşımdır.

BEPS projesi ve aksiyonlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeyi ekteki makalemizden okuyabilirsiniz.

Bu projenin aksiyonlarından bir tanesi de Transfer Fiyatlandırması ve Belgelendirme Yükümlülükleri başlığını taşıyan 13 nolu aksiyondur. Türkiye de bu konuda yasal düzenleme sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliği ile üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir.

Bu kapsamda yeni belirlenen 3’lü raporlama yükümlülüğü kapsamında Ülke Bazlı Raporlamaya ilişkin bildirim formunun 30 Ekim 2020 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

Detaylar nedir?

Şimdi detaylara bakalım:

25 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 2151 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile transfer fiyatlandırması mevzuatına önemli değişiklikler getirilmişti.

1 Eylül 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan “4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ” ile de “1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”in ilgili bölümlerinde değişiklikler yapıldı.

4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”in Geçici 1. maddesi ile ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu için daha önce 31 Ağustos olarak belirlenen süre 30 Ekim 2020 olarak yeniden belirlenmiş ve 2 aylık bir erteleme getirilmişti.

Buna göre, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu, 2019 hesap dönemine ve 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere, 30 Ekim 2020 günü saat 23:59’a kadar Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.

Konuyla ilgili olarak 1 Ekim 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_duyuru/duyurular.html adresinde bir duyuru yayınlanmıştır.

Duyuruda “Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri arasında yer alan “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu”, 4 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalar gereğince, “İnternet Vergi Dairesi > Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” alanından kullanıma açılmıştır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yapılan açıklamaya göre, Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu gönderecek mükelleflerin öncelikle bağlı bulundukları vergi dairelerinden “Ülke Bazında Raporlama” yetkisi olan kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir.

Türkiye, “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı 1 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylamış oldu.

Söz konusu anlaşma ile 25 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan ve 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri çerçevesinde “Ülke Bazlı Raporlama” yapma zorunluluğu getirilen “Çok Uluslu İşletmeler Grubu” açısından “Ülke Bazlı Raporlama” bilgilerinin, Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’na taraf olan ülkeler ile Türkiye arasında otomatik değişimine imkân vermektedir.

Bu da Türkiye’nin 2019’dan itibaren ülke bazlı raporlarına ilişkin bilgi değişiminde bulunacağı ve ilk ülke bazlı raporların 31 Aralık 2020’ye kadar Türkiye’de Türk Grupları tarafından yapılacağı anlamına geliyor.

Anlaşmanın iç mevzuata göre onaylanması çokuluslu yabancı grupların Türkiye’deki şirketleri için iyi bir haber, çünkü Anlaşmanın onaylanması ile bu tür şirketler Türkiye’de raporlama yapmak zorunda olmayacaklar.

Görüş ve Tavsiyelerimiz

Ülke bazlı raporlama yapmak için bir önceki hesap döneminin konsolide edilmiş finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri 750 Milyon Avro ve üzerinde olma şartı bulunmaktadır.

Buna göre, ana merkezi Türkiye’de olsun olmasın konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletme gruplarına bağlı tüm şirketler söz konusu formu online olarak doldurmak ve İdare’ye göndermekle yükümlüdürler.

Kapsama giren tüm şirketlerin söz konusu form ile;

  • Nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları,
  • Grup adına hangi işletmenin raporlama yaptığını ve
  • Raporlanan hesap dönemi hakkındaki bilgileri

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildireceklerdir.

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu, tüm grup şirketleri adına tek bir şirket tarafından verilecektir. Buna göre, her şirketin ayrı ayrı form doldurmasına gerek bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, kapsama giren tüm Türk ve yabancı sermayeli şirketlerine 30 Ekim 2020 günü saat 23:59’a kadar;

  • Öncelikle bağlı oldukları vergi dairesinden Ülke Bazında Raporlama yetkisi olan kullanıcı kodu, parola ve şifre almalarını,
  • Ana merkezi Türkiye’de bulunan gruplardan raporlamada bulunacak ana şirketin kendisi ve sadece Türkiye’deki grup şirketleri adına formu doldurmalarını (yurtdışı iştiraklere söz konusu formda yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.)
  • Ana merkezi Türkiye dışında bir ülkede bulunan şirketlerin ise kendi adlarına veya Türkiye’de birden fazla grup şirketi var ise aralarından seçecekleri bir şirketin kendisi ve diğer şirketler adını bildirim formunu doldurması ve
  • “İnternet Vergi Dairesi > Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” alanından formu doldurmalarını tavsiye ederiz.

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formuna (EK-5) ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bültenimiz ve Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formuna ilişkin sorularınız ve yazılım temelli teknoloji çözümlerini içeren (www.tinvento.com) ülke bazlı raporlama hizmetlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Şaban Küçük & Ramazan Biçer

Tax & International Advisory | Transfer Pricing & Taxation

PDF İndirmek için tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir