Gündem Yayınlar

Dijital Hizmet Vergisi

Günden güne hayatımızdaki yeri daha önemli olan internet, yıllar içerisindeki dijital dönüşüm sayesinde yeni iş modellerini oluşturabildiğimiz, ürün ve hizmet geliştirebildiğimiz bir yer haline geldi. Google, Amazon, Youtube gibi internet aracılığıyla iş yapan dev şirketler ortaya çıktı, haliyle dijital ekonomi de gitgide büyüklüğünü arttırdı. Söz konusu olan şirketlerin ve daha pek çok büyük şirketin vergilendirilmesi de önemli gündem maddeleri haline geldi.

7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye baktığımızda Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti, içerik satışı, içeriklerin dijital ortamda izlenmesi, dinlenmesi, oynanması, elektronik cihazlara kaydedilmesine yönelik hizmet sunulması, kullanıcıların etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların işletilmesi ile bu sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri, Dijital Hizmet Vergisine tabi olacak.