Yayınlar Blog Güncel Sirküler

2021-53 Nisan ve Mayıs’ta SGK Primi Ödemeyecek İşyerleri Belli Oldu!

No    : 2021-053

Tarih: 10 Mayıs 2021

Konu: Nisan ve Mayıs’ta SGK Primi Ödemeyecek İşyerleri Belli Oldu!

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 30 uncu madde eklenmiştir. Bu madde ile bazı özel sektör işyerlerinin, belirlenen süre boyunca, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primler SGK fonundan karşılanacaktır.

4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için;

 • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
 • İşyerinin NACE2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi,
  • Destekten yararlanacak işyerlerinin sıralı tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.
 • 2021/Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların olması,
  • 1/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasında ilk defa tescil edilen işyerleri destekten faydalanamayacaktır.
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,
  • 2021 Mart Ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri bu destekten faydalanamayacaktır.
 • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
  • Destekten yararlanılan sigortalının, destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalının destekten yararlanabilmesi mümkündür.

İşyeri, belirlenen NACE kodunda faaliyet göstermesine rağmen, tescil işlemleri sırasında farklı bir NACE kodunda tescil edilmiş olabilir. Bu durumda işyerinin NACE kodu yenilenerek destekten faydalanabilir.

4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteği, kapsama giren işyerlerinde, 2021/Nisan ve Mayıs ayı için uygulanacaktır.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir