Blog Güncel Gündem Sirküler Yayınlar

2021-049 / Kurumlar Vergisi Oranı Değişti!

No          : 2021-049

Tarih     : 22 Nisan 2021

Konu     : Kurumlar Vergisi Oranı Değişti!

 

7316 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meclise sunulan ve kurumlar vergisini 2021 için %25’e 2022 için %23’e çıkarmayı teklif eden Kanun Genel Kurulda kabul edilmiş ve yasalaşmıştır.

 • Plan ve Bütçe komisyonu raporunu okumak ve yapılan değişiklikleri takip etmek için tıklayınız.

Bilindiği üzere kurumlar vergisi 2018-2020 arasında %22 oranında uygulanmıştı. Kanunun geçici 10’uncu maddesine göre Cumhurbaşkanına verilen “gerekirse eski orana indirme yetkisi” bu yasada öngörülmemiştir.

Teklifte öngörülen kanun değişiklikleri, komisyon ve genel kurulda yapılan düzenleme ve eklemeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Yiyecek içecek sektöründe çalışanlara günlük 50 TL destek verilmesi (damga vergisiz): Bu konuda kapsam genişletilmiş ve TBMM genel kurulda pandemiden etkilenen diğer sektörler de NACE kodlarıyla bu kapsama alınmıştır.
 • Vergi borcuna karşılık menkul ve gayrimenkullerin elektronik ortamda satılabilmesi: Komisyonda maddeye ilave bir cümle eklenmesiyle aynen kabul edilmiştir. Genel Kurulda eklenen cümle: “Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilir.”
 • Kurumlar vergisinin %20’den 2021 için %25, 2022 için %23’e çıkarılması, 2023 için tekrar %20 olması: 2021 ilk geçici vergi dönemi için lüzumsuz vergi ihtilafı yaşanmaması için %25 yerine %20 oranı uygulanacaktır. 2021 yılının tamamı için %25 oranı uygulanacak olup, kümülatif olarak yıllık bazda %25 kurumlar vergisi uygulanmış olacaktır.
  • Kanunun yürürlük maddesine göre kurumlar vergisi oran değişikliği öngören 13ncü madde 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • Geçici iş göremezlik ödeneğinde geriye doğru 12 ayın dikkate alınması: Uygulama kabul edilmiştir.
 • SGK teşviklerinin 6 ay geriye doğru ödenmesi imkanının kaldırılması: Yapılan tüm itirazlara ve kanunun getirdiği hakkın önemine rağmen madde metni aynen Kabul edilmiştir. Geriye doğru teşvik uygulamaları için son gün 30 Nisan 2021 tarihidir.
 • ÖTV III sayılı listede yer alan ürünlerin (alkol ve tütün) konsinye aşamasının da vergi kapsamına alınması: Bu konuda Plan ve Bütçe Komisyonunda Gelir İdaresi Başkanlığı düzenlemenin gerekçesini ve yapılan incelemeleri ayrıntılı olarak açıklamıştır.
 • Çiftçi borçlarının yapılandırılması: Madde aynen kabul edilmiştir.
 • Sermaye Piyasası Kanunu’nda zamanaşımına uğrayan her türlü fon, alacak ve tutarın Yatırımcı Tazmin Merkezine devrine ilişkin düzenleme aynen kabul edilmiştir.
 • Cezaevlerinden elektronik ortamda da mektup alınıp gönderilmesi ve diğer düzenlemeler: 2 madde ile öngörülen bu düzenleme Genel Kurulda Kanundan çıkarılmıştır.
 • 10 yıllık zamanaşımı açısından bankada kalan paralarla ilgili kapsamın belirlenmesi: Bankalarda her türlü fon, alacak ve mevduatın 10 yıl içinde zamanaşımına uğraması ve yapılacak bildirimlerin yeniden düzenlenmesi konusunda Bankacılık Kanunu’nun 62nci maddesinde yapılması planlanan bu değişiklik Plan ve Bütçe Komisyonunda Tekliften çıkarılmıştır.

Kurumlar vergisinin, Türkiye’de ve Dünya’da bütçe ile toplam vergi gelirleri içindeki payına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz;

Kaynakça:

Kurum gelirleri üzerinden alınan vergilerin toplam vergiler içindeki payı (OECD)

Kurumlar vergisinin genel bütçe vergi gelirleri içindeki payı (Türkiye)

 

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Şaban Küçük

Sevgi & Saygılarımla,

Tax & International Advisory | Tax & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir