Hizmetlerimiz

İhtilaflı İşler Hizmetlerimiz

overview

Vergisel İhtilaf Çözüm Yolları ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

Zaman zaman çeşitli kamu kurumları ile özellikle de Vergi İdaresi ile mükellefler arasında ihtilaf doğabilmektedir. Her ne kadar idare ile ihtilaflı olmak arzu edilen bir durum olmasa da ticari hayatın işleyişinde kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır.

İhtilaflı işlerde, herhangi bir hak kaybına uğramamak adına hem teknik hem de hukuki bilgi gerektiren bu süreçte konunun uzmanlarından yardım almak büyük önem taşımaktadır. Kurumumuz bünyesinde gerek idari kadrolarda ve gerekse de yargısal faaliyetlerde uzun yıllar tecrübe kazanmış uzmanlarımız bulunmakta olup vergilendirme döneminde ve/veya inceleme sonrası yargısal faaliyet döneminde her türlü teknik ve hukuki hizmet verilmektedir.

İhtilaflı işlerdeki hizmetlerimiz; ihtilaflı hususun yargıya intikal ettirilmeden önceki safhası ve yargısal faaliyet safhası olmak üzere iki ana başlık altında sunulmaktadır.

Bu kapsamda ihtilaflı hususun yargıya intikal ettirilmeden önceki safhasında uzmanlarımız tarafından verilen hizmetler özet olarak aşağıdaki gibidir:

 • Gerçekleştirilecek bir işlemin vergisel sonuçlarında tereddüte düşülmesi halinde, hukuk ve mevzuat çerçevesinde uzmanlarımızın tecrübelerinden de yararlanılarak olası sonuçları değerlendirmek ve en uygun yolun seçilmesine yardımcı olmak
 • Gerek duyulması halinde tereddüte düşülecek konu ile ilgili özelge talep taslakları oluşturmak ve özelge talep etmek
 • İhtilaflı husus ile ilgili idare nezdinde gerekli başvuruları yapmak ve bunların takibini gerçekleştirmek
 • Vergi İncelemesi sırasında mükellefe teknik ve hukuki destek sağlamak ve inceleme elemanları ile yapılacak yazışmalarda ve görüşmelerde danışmanlık hizmeti sunarak, ileride yaşanılması olası sürprizlerin önüne geçmek
 • İdare ile yapılacak rapor değerlendirme ve/veya uzlaşma görüşmelerine katılmak ve mükellef lehine en uygun yolu göstermek
 • Yargısal faaliyet öncesi idare ile çözülebilmesi muhtemel ihtilafların çözümü için gerekli başvuru ve takip işlemlerinin yapılması
 • İhtilaflı işin ileride yargıya taşınması ihtimaline karşılık gerekli hazırlıkların yapılarak, en etkili sonucun alınmasını sağlamak

İhtilaflı hususun yargısal faaliyet yoluyla çözümü için vergi yargısında yıllarca görev yapmış, konusunda uzman ve tecrübeli uzmanlarımız ile hizmet vermekteyiz. Yargısal faaliyet safhasında verilen hizmetlerimiz özet olarak şöyledir:

 • İdari ve adli yargı makamları önünde, mükelleflerin, konusunda uzman avukatlarca temsil edilmesi
 • İhtilaflı hususlara dair dava dilekçelerinin, savunma dilekçelerinin ve gerekli diğer tüm dilekçelerin en ideal şekilde hazırlanıp yargı makamlarına sunulması
 • Mükelleflerin haklarını savunmak ve herhangi bir hak kaybına uğramalarını önlemek için gerekli davaların açılmasını ve takibini sağlamak
 • İstinaf ve Temyiz kanun yollarına başvurmak ve bunların takibini sağlamak
 • Bireysel hak ihlalinin varlığı halinde Anayasa Mahkemesine bireysel hak ihlali başvurusu ve takibini yapmak
 • Güncel içtihatların ve mevzuattaki değişikliklerin takibini yapmak suretiyle, hukuken fazladan vergi ödemesi yapılmasını önlemek ve fazladan bir ödeme yapılmış ise bunların iadeleri için gerekli işlemleri yapmak
 • Mahkeme kararlarının, karara uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli takibi yapmak
 • Gümrük idaresi ile yaşanılması muhtemel gümrük vergisi uyuşmazlıklarında gerekli başvuruları yaparak akabinde dava yoluyla ihtilafı çözmek
 • Vergi ve Gümrük Kanunlarından kaynaklı adli uyuşmazlıklarda, Asliye Ceza Mahkemelerindeki davaların takibini yapmak