Hizmetlerimiz

YMM Tam Tasdik ve Vergisel Uyum Hizmetlerimiz

overview

Tam Tasdik ve Vergisel Uyum Hizmetlerimiz

Vergilendirmeye ilişkin tasdik hizmetlerinin ana amacı, firmaların vergiye uyumunun sağlanması ve vergi alanında olası risklerinin tespit edilip raporlanmasıdır.

Bu amaçla, kurumların defter, belge ve kayıtları ile dayanak işlem ve süreçleri yeminli mali müşavir uzman personelimiz tarafından geçici vergi dönemleri itibariyle incelenmekte, tespit ve bulgularımız şirket yönetimine raporlanarak hataların zamanında ortaya konulması ve düzeltilmesi sağlanmaktadır.

Vergisel avantajların kullanılmasına ilişkin öneri ve tespitlerimizi de içeren denetim ve uyum çalışmalarımız kurumların vergi kanunlarında yer alan istisna ve muafiyetlerden yararlanmasına da imkân sağlamaktadır.

Tecrübenin yanı sıra güncel mali mevzuata tam bir hakimiyet gerektiren tam tasdik ve vergisel uyum hizmetleri, şirketimizin uzman denetim kadroları tarafından etkin olarak yerinde gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışmalar, yasal olarak vergi mevzuatına uyumun sağlanmasının yanı sıra bir nevi iç denetim çalışması olarak da değerlendirilebilir. Çünkü sürekli olarak usul ve maddi kanunlardaki değişikliklere göre güncellenen denetim teknik ve yöntemlerinin tamamı tam tasdik çalışması içerisinde kullanılmaktadır.

Anılan hizmet gerçek kişiler ve kurumlara yönelik olarak sunulmakta olup ayrıca aşağıdaki alanlarda da yeminli mali müşavirlik raporlama ve denetim hizmetleri verilmektedir.

 • Şirket sermayesinin ödendiğinin ve öz sermayenin tespitine ilişkin raporlar
 • İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımının mevzuata uygunluğuna ilişkin raporlar
 • Sermayeye ilave edilecek varlıkların tespitini sağlayan raporlar
 • Ar-Ge ve TEYDEP mali raporları
 • Mali durumun tespitine ilişkin özel raporlar
 • Serbest bölge faaliyetleri tasdik raporu
 • Organize sanayi bölgeleri denetim raporu
 • Kapasite ve vardiya tespitine ilişkin raporlar
 • Bölünme ve birleşme varlık tespiti raporu
 • Kurumlar vergisinden istisna kazançlara ilişkin tasdik raporları
 • Yeminli mali müşavirlerin yetkili oldukları diğer tasdik ve güvence hizmetleri ve raporlar
 • ÖTV tasdik işlemleri
 • Üretim tasdik raporları
 • KDV iadesi tasdik işlemleri ve rapor süreçleri
 • Ciro ve hasılat tespit işlemleri ve raporlama
 • Döviz gelirlerinin tevsikine ilişkin özel amaçlı raporlama