Hizmetlerimiz

Ne Yapıyoruz?

overview

Ne Yapıyoruz?

Vergi, danışmanlık ve denetim hizmetlerimiz

Biz şirket olarak; misyonumuz, genel hizmet prensiplerimiz ve ilkelerimiz çerçevesinde, esas olarak mali danışmanlık hizmetleri yürütüyoruz. Bunun yanında müşterilerimizin ana faaliyetlerinin dışında kalan konularda ihtiyaç duyduğu profesyonel mali hizmetleri bizzat veya çözüm ortaklarımızla zamanında ve doğru bir şekilde sunarak, hizmet verdiğimiz firmalarda katma değeri yükseltiyoruz.

Bu şekilde ekibimizle; vergi uyum, danışmanlık ve denetim hizmetlerimizi ve çözüm ortaklarımızla sunduğumuz iç kontrol, iç denetim, GRC (Governance & Risk & Compliance), bilişim, İEP (işbaşı eğitim programları), eğitim ve çalıştaylar, KVKK (kişisel verilerin korunması) ve her türlü finansal ve vergisel teşvik takip alanlarını sizler için yönetiyoruz.

Uzmanlarımız kurucu ortaklarımız öncülüğünde esas olarak vergi denetim ve danışmanlığı işinde uzmanlaşmışlardır. Bu hizmetlerde işin gerektirdiği ölçüde;

  • Ar-Ge, tasarım ve yenilikçilik teşvikleri,
  • Gümrük ve dış ticaret,
  • Girişimcilik ve start-up mali çerçevesi, finansal teknoloji,
  • Uluslararası vergilendirme ve özellikle uluslararası yatırım süreçleri, yeni gelişen BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ve aksiyonları, Türkiye’de firmaların takip etmesi gereken yükümlülükler,
  • MLI (Multilateral Legal Instrument) ile değişen uluslararası vergilendirme çerçevesi alanında çalışmalar yapmaktayız.

Ayrıca kitlesel fonlama, yenilikçi ekonominin mali meseleleri ve çözüm yolları, Kamu Teşvikleri, İç Denetim-İç Kontrol, yasal ve ikincil düzenlemelere öneriler sunulması, Dernek, Vakıf ve İktisadi İşletmelerinin Mali Boyutları üzerine çalışmalar yürütmekteyiz.

Başlıklar halinde saymak gerekirse,

Tam Tasdik

Vergide tam tasdik ve uyum hizmetlerimizin temel hedefi, şirketlerin vergi mevzuatına aykırı işlemlerinin ve mali ve vergi risklerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla, hizmet verdiğimiz kurumların yasal belge ve kayıtları ile dayanak belgeleri şirketimizin uzman personeli ve danışmanlar tarafından geçici vergi dönemleri itibarı ile incelenmekte ve bulgularımız şirket yönetimine raporlanarak hataların zamanında tespiti ve düzeltilmesi sağlanmaktadır.

Ofislerimizde alanında yetkin YMM ve SMMM’ler öncülüğünde sektör uzmanlığı olan denetçi ekipler ile bu hizmeti sunmaktayız.

Dolaylı Vergiler & KDV İade Hizmetleri

Dolaylı Vergiler ve özellikle KDV iade danışmanlık ve raporlama hizmetlerimiz tam tasdik ve denetim bölümümüzden bağımsız bir şekilde oluşturulmuş, konusunda uzman ve deneyimli kadromuzla sunulmaktadır.

Dolaylı vergiler, ÖTV, KDV, BSMV, damga vergisi, harçlar, fonlar vb işlemsel vergilere ilişkin analizler yapılmasını gerektirmektedir. Türkiye’de bütçenin içindeki en büyük payı bu tür vergiler kapsadığı için bu alana özel olarak önem verilmektedir. KDV bölümümüz, KDV İade konusundaki her türlü danışmanlık ve raporların hazırlanması aşamasında müşteri memnuniyetini ön planda tutan, sonuç odaklı hizmetler sunmayı hedef edinmiştir.

Teşvik & Ar-Ge ve Yenilikçilik Danışmanlık Hizmetleri

Mali mevzuatımız bireylerin veya kurumların faaliyetlerine yönelik birçok teşvik ve destek unsurunu da barındırmaktadır. Serbest bölgeler, teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, yenilikçi projeler, hibe ve fonlar, uluslararası fonlar çok önemli imkanlar sunabilir.

Ticaret Bakanlığı yerli firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık, pazarlama, markalaşma süreçleri şeklinde basamaklara ayrılmış pek çok ticari faaliyeti belirli şartların sağlanması durumunda desteklemektedir.

Ancak bu teşviklere başvuru ve teşvik uygulaması, kurumların günlük iş yükü içerisinde ilave bir zorluğa yol açmaktadır. Şirketimiz, ArGe ve İnovasyon departmanı olarak sektörden gelen ve alanında uzman kadrosu ile çeşitli sektörlerde danışmanlık, sürdürülebilirlik, raporlama ve takip ve denetim hizmetleri sunmaktadır.

Due Diligence (Vergisel Risk Tespiti) Hizmetleri

Şirketimiz; vergi denetçisi ve danışmanlarıyla şirketi, iş fikrini veya modelini satmayı veya satın almayı planlayan kişiler için mevcut vergi ve mali risklerinin tespit edilmesine yönelik olarak Due Diligence hizmetleri de vermektedir.

Söz konusu hizmetler sonuç itibariyle özellikle şirket hissesi alım ve satımında alım/satım bedelini doğrudan etkilediğinden, ilgili kurumun tüm vergi risklerini nitelik ve nicelik olarak belirlemeye yönelik hizmetler vermekteyiz.

Devletin denetim birimlerinde veya Big4 olarak adlandırılan denetim firmalarında uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmış uzmanlar tarafından şirketlerinizin gönül rahatlığıyla değerlemesini yaptırabilir ve due diligence hizmetlerimizi alabilirsiniz.

Uluslararası Vergilendirme ve Transfer Fiyatlandırması Danışmanlık Hizmetleri

MLI, BEPS ve otomatik bilgi değişim mekanizmaları sonrasında uluslararası vergi dünyası çok daha önemli hale gelmiştir. Kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile olan işlemleri ve bu işlemlerde uygulanan yöntemlerin analizi ile Mali İdare’ye sunulması gereken yıllık transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanması, uluslararası yapılandırmalar, alternatif çözüm önerileri yurt dışına açılan veya Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımcılara yönelik hizmetler sunmaktayız. Kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile işlemlerinin transfer fiyatlandırması mevzuatına uygunluğu özel olarak incelenen bir alan olduğu için, bu işlemlerin düzenli olarak analizi ve kontrolü önemlidir.

Bu alanda ilgili kamu otoriteleri tarafından sıklıkla denetim ve incelemeler yapılmakta olup, üyesi olduğumuz uluslararası networkler ve kullandığımız data ve benchmarking analiz imkânı veren programlar ve yazılımlar sayesinde nitelikli hizmet sunuyoruz.

Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesine Yönelik Hizmetler

Ülkemizde vergi mevzuatında sık yaşanan değişimler, bireylerin yatırım kararlarını ve servetlerini doğrudan etkileyebilmektedir.

Bireylerin vergilendirilmesine ilişkin mevzuatın karmaşıklığı, vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesinde hatalara neden olabilmektedir. Özellikle, son zamanlarda artan incelemeler, beyan yükümlülüğü ve riskli işlemlerin tespiti önemli konulardır. Bu konuda tüm ofislerimizde yetkin ve tecrübeli ekibimizle yanınızdayız.

Türkiye’de Çalışan Yabancı Personelin Vergilendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarına Yönelik Hizmetler

Uzmanlarımız yerli ve yabancı birçok kuruluşa vermiş olduğu tam tasdik ve mali danışmanlık hizmetinin yanı sıra, özellikle global şirketlerin Türkiye’de görevli ve yabancı uyruklu personeline ve Türkiye’den yurt dışına gönderilen gerçek kişilere yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Söz konusu personel genellikle belirli bir süre için görevlendirildiğinden, bu ülkelerde de vergilendirilmesi ve sosyal güvenlikleri sürebilmektedir. Bu aşamada uzman kadromuz ile Türkiye’de çalışan yabancı personelin veya yurt dışına gönderilen Türk vatandaşlarının veya mukimlerin vergilendirilmesine yönelik alanlarda hizmetler sunmaktayız.

Ayrıca, üyesi olduğumuz uluslararası iş birlikleri ve networkler ile inbound/outbound olarak hareket eden personelin “mobility” çerçevesinde ihtiyaç duydukları “expat relocation” hizmetlerinin mali tarafını yürütmekteyiz.

Kamusal (Vergi, SGK ve Gümrük) İncelemeler Danışmanlık Hizmetleri 

Ülkemizde son dönemde denetim sisteminde meydana gelen gelişmeler ve istihdam edilen kamu (vergi / gümrük) denetçisi sayısındaki artışa bağlı olarak kamusal inceleme ve denetimlerde (özellikle vergi incelemeleri ve vergi tarhiyatlarında) artış gözlemlenmektedir. Eski maliye ve vergi müfettişi olan YMM’lerimiz vergi incelemesi süreci boyunca vergi müfettişi tarafından istenen bilgilerin analizi, hazırlanması, gerekli açıklamaların yapılması ve sunulması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. İnceleme sonrası yapılacak tarhiyat aleyhine başvurulacak yasal süreçler de hizmetimiz kapsamındadır.

Vergi yanında, gümrük inceleme, sonradan kontrol, analiz, SGK ve diğer kamusal otoritelerin bilgi isteme, cevap hazırlama, teftiş geçirme süreçlerinde profesyonel ilişki ve etik kurallar ışığında hizmet sunuyoruz.

Eğitim

Firmaların ve kurumların bütçe, vergi, muhasebe, raporlama, kontrol ve denetim ile finans alanlarında çalışanlarının; eğitim ihtiyacının karşılanması, uzmanlıkların oluşturulması ve sektörel alanlara göre gelişen ve değişen mevzuat konusunda bilgilendirilmesi amacıyla eğitim ve çalıştay hizmetleri tasarlanmıştır. Konusunda uzman eğitmenlerimizce bu alanlarda interaktif eğitimler verilmektedir.