Hizmetlerimiz

Transfer Fiyatlandırması ve Uluslararası Vergilendirme Danışmanlık Hizmetlerimiz

overview

Transfer Fiyatlandırması ve Uluslararası Vergilendirme Danışmanlık Hizmetlerimiz

Şirketimiz, kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile olan işlemleri ve bu işlemlerde uygulanan yöntemlerin analizi ile Mali İdare’ye sunulması gereken yıllık transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır. BEPS kapsamında alınan önlemler Türkiye tarafından da kabul edilmiş ve üçlü raporlama yöntemine geçilmiştir.

Kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile işlemlerinin transfer fiyatlandırması mevzuatına uygun olması zorunlu olduğundan, bu işlemlerin düzenli olarak analizi ve kontrolü oldukça önemlidir.

Bu kapsamda alanında Türkiye’nin en iyisi olan uzmanlarımız tarafından verilen hizmetler özet olarak aşağıdaki gibidir:

 • İlişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlerin analizi
 • İşlemlere ait sözleşme ve diğer belgelerin ve uygulamaların incelenmesi
 • Kullanılan/kullanılması gereken transfer fiyatlandırması yöntemlerinin belirlenmesi ve analizi
 • Analiz çalışması neticesinde emsal fiyatların tespit edilmesi
 • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması
 • OECD’nin BEPS uygulamasına ilişkin gelişmelerin ve bu gelişmelerin mevcut transfer fiyatlandırması sistemine etkilerinin risk bazında incelenerek değerlendirilmesi
 • Yıllık bildirim yükümlülükleri
 • Transfer Fiyatlandırması Due Diligence
 • Transfer Fiyatlandırması Check-Up
 • Transfer Fiyatlandırması Yeniden Yapılandırmaları
 • Transfer Fiyatlandırması Politika Çalışmaları
 • Grup İçi Hizmet Analizi ve Fayda Testi
 • Transfer Fiyatlandırması İnceleme ve Uzlaşmaları
 • Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
 • Transfer Fiyatlandırması ve Gümrük Değerlemesi

Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Hizmetlerimiz

Bu kapsamda;

 • Ana Belgelendirme (Master File)
 • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
 • Ülke Bazlı Raporlama (Country-by-Country Reporting)
 • Emsal Çalışmaları
 • Transfer Fiyatlandırması Form Çalışmaları yapılmaktadır.

Uluslararası Vergilendirme Danışmanlık Hizmetlerimiz

Türkiye’nin hali hazırdan 90’a yakın ülke ile anlaşması bulunmaktadır. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları dahil uluslararası vergilendirme kapsamında yer alan hizmetlerimiz temelde;

 • Daimi İşyerleri (PE)
 • Gayrimaddi Haklar ve Royalty Ödemeleri
 • Bağımlı Faaliyetler ve Ücretler
 • FATCA ve Common Reporting Standards
 • Çifte Vergilendirme ve Karşılıklı Anlaşma Usulünden oluşuyor.

 

Uluslararası vergilendirme ile ilgili uzmanlığımız kapsamında aşağıdaki alanlarda da hizmetler sunulmaktadır:

 • Faiz ve temettü ödemeleri
 • Gemicilik, hava ve kara taşımacılığı
 • Sermaye değer artış kazançları
 • Serbest meslek faaliyetleri
 • Yöneticilere yapılan ödemeler
 • Sanatçılara ve sporculara yapılan ödemeler
 • Emekli maaşları ve düzenli yapılan ödemeler
 • Diğer gelirler

 

Uluslararası Şirket Yapılandırması Hizmetlerimiz

 

Uluslararası şirket yeniden yapılandırmaları ile ilgili hizmetlerimiz:

 • Türkiye ve yurt dışına yönelik olarak şirket yeniden yapılanma modellerinin tespiti ve bu modellerin vergisel ve mali analizi
 • Uluslararası şirket ve holding yapılarının yeniden kurgulanması ve uygulanması
 • Uluslararası finans ve royalti yapılarının yeniden oluşturulması ve uygulanması
 • Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilen yatırımlara yönelik mevcut uluslararası vergi stratejilerinin optimizasyonu ve geliştirilmesi
 • Operasyonel yeniden yapılanma süreci içerisinde tedarik zincirinin vergisel açıdan optimizasyonu (Tax Effective Supply Chain Management)
 • Uluslararası şirket satın alma ve birleşmelerinde uluslararası vergi ve transfer fiyatlandırması konularında danışmanlık

 

Uluslararası Yatırım Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Uluslararası yatırım danışmanlığımız kapsamında aşağıdaki hizmetleri sağlıyoruz.

 • Yurtdışında yapılacak yatırım ile ilgili olarak ülke ve sektör araştırmaları
 • Yurt dışı yatırımlar için teşvik danışmanlığı
 • Yurt dışında gerçekleştirilen yatırımlara yönelik vergilendirme dahil gerekli stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi
 • Uluslararası şirket ve holding yapılarının dizayn edilmesi ve uygulanması
 • Uluslararası finansman ve royalti yapılarının oluşturulması ve uygulanması
 • Yurtdışı şirket satın alımlarında danışmanlık