Hizmetlerimiz

Diğer Mali ve Vergisel Danışmanlıklarımız

overview

Diğer Mali ve Vergisel Danışmanlıklarımız

Türkiye’de Çalışan Yabancı Personelin Vergilendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarına Yönelik Hizmetlerimiz

Şirketimiz Türkiye’de görevli ve yabancı uyruklu personeline de danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu personel genellikle belirli bir süre görevlendirildiğinden, geldikleri ülkelerde de vergilendirilmesi ve sosyal güvenlikleri sürebilmektedir. Bu alanda uzman kadromuz ve yurt dışı iş birliklerimiz ile Türkiye’de çalışan yabancı personelin vergilendirilmesine yönelik aşağıdaki alanlarda hizmet sunmaktadır:

 • Çalışanların vergi ve mali yükümlülüklerinin analiz edilmesi
 • Mevcut gelirlerinin analiz edilerek bordrolarının ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri
 • İmzalanan uluslararası vergi anlaşmaları kapsamında değerlendirmeler yapılması ve mükerrer vergilendirmenin önlenmesi
 • Mevcut Uluslararası Sosyal Güvenlik Anlaşmaları kapsamında değerlendirmede bulunarak sosyal güvenlik alanında öneriler getirilmesi

Ayrıca, üyesi olduğumuz uluslararası iş birlikleri ve networkler ile inbound/outbound olarak hareket eden personelin “mobility” çerçevesinde ihtiyaç duydukları “expat relocation” hizmetlerini sunmaktayız.

Bölgesel Yönetim Merkezi Kurulması ve İşletilmesine Yönelik Hizmetler

 Ülkemiz 4 saatlik bir uçuş mesafesinde 2 milyar kişiye ulaşılabilen jeopolitik bir konumda yer almaktadır.

Uzmanlarımız beraber çalıştığımız uluslararası networkler ile uluslararası yatırımcıların yurtdışındaki kuruluşlarının koordinasyonu ve yönetimi amacıyla Türkiye’de Bölgesel Yönetim Merkezi kurmalarına yönelik olarak aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir:

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Uygulama Yönetmeliği, Kurumlar Vergisi Kanunu (geçiş dönemi süresince) ve Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bölgesel yönetim merkezi kurulmasına ilişkin genel danışmanlık hizmetleri verilmesi
 • Bölgesel Yönetim Merkezinin müşteri açısından uygulanabilirliğinin belirlenmesi amacıyla fizibilite ve analiz çalışmalarının yapılması
 • Bölgesel Yönetim Merkezi kuruluş islemelerine ilişkin başvuruların yapılması ve izinlerin alınması
 • Bölgesel Yönetim Merkezi statüsünde faaliyet gösteren büroların ilgili mevzuata uyumunun denetlenmesi, yıllık raporların hazırlanması ve ilgili Bakanlığa sunulması

 

Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesine Yönelik Sunulan Hizmetlerimiz    

Ülkemizde vergi alanında sık yaşanan değişimler, bireylerin yatırım kararlarını ve servetlerini doğrudan etkileyebilmektedir. Son 10 yıl içinde neredeyse her yıl bu alanda değişiklikler yapılmıştır. Bireylerin vergilendirilmesine ilişkin mevzuatın karmaşıklığı, yıllık beyanname ve vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesinde hatalara neden olabilmektedir. Şirketimiz yerli veya yabancı bireylerin vergilendirilmesine yönelik aşağıdaki alanlarda uzman ekibimiz ile hizmet sunmaktadır;

 • Bireylerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti
 • Bireylerin varlık ve gelirleri için vergi mevzuatı kapsamında vergi avantajı yaratabilecek alanlarda öneriler getirilmesi
 • Bireylerin yatırım kararlarının vergisel sonuçları hakkında bilgi ve danışmanlık verilmesi
 • Sürekli değişen mevzuat karşısında olası risklerin hesaplanması ve analizler geliştirilmesi