Marka LLC ve CORP Şirket Türleri

Limited Şirket (Limited Liability Company – LLC)

Delaware LLC, Delaware eyaletinde sıklıkla kullanılan bir şirket türüdür. İlk LLC’nin kurulumu 1993 senesinde yapılmıştır. Şu anda ise Delaware’de kurulu şirketlerin yaklaşık üçte ikisi LLC’dir.

Bu şirket türü için gerekli Kuruluş Belgesi’nin (Certificate of Formation) hazırlanması ve belgelenmesi kuruluş aşaması sonucunda oluşturulur. Peki neden LLC kurmak bu kadar çok tercih edilmektedir? Delaware LLC, diğer şirket türleri ile karşılaştırıldığında çok farklı bir formata sahip şirket türüdür. Bu tip şirketlerde İşlem Anlaşması (Operation Agreement) aracılığıyla, şirket üzerinde sorumlu olan kişiler limited şirketlerinin işleyişine, yönetimine, şirketeki söz sahibi kişilerin pay oranları ve sorumluluk derecelerine kadar hemen her şey hakkında kendi başlarına karar çıkarma yetkisine sahiptirler. Yani, şirket kurucusunun ihtiyaçlarına göre oluşturabilir, bu şirket alanında yasal olan herhangi bir işi yapabilir ve şirketini dilediği gibi yönetebilir. Şirketeki söz sahibi (ortak) tüm kişiler tarafından imzalandığında İşlem Belgesi artık yasal yetkinliğe sahiptir.

Ayrıca LLC şirket türünde gizlilik esastır.

Ticari Şirketler (Corporation)

En yaygın şirket türlerinden biridir. Şirket, kendi başına ayrı bir yasal işletmedir ve sahipleri hissedarlardır. Bu hissedarların sayısı için herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte, yasal olarak da şirket ayrı bir işletme olarak göründüğü için yatırımcılarından korunmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir: Şirkete hissedar olan bir kişi, şirket üzerinde kendi payıyla sınırlı bir sorumluluğa ve hakka sahiptir. Halka açık şirketler (ya da diğer adlarıyla C Corps ve ya hisseli şirketler), çoğu durumda yeni bir işe başlamak isteyen kişiler için önerilir; zira şirket sermaye ve yatırım toplamak için halka arz edilebilir bir yapıda olması oldukça mantıklıdır. Kimi şirketlerse zaman içerisinde büyüme hızlarını arttırmak ve yaptıkları işin doğasındaki değişiklikler gereği Halka Açık Şirket (C Corporation) statüsüne dönüşürler. Genel şirketlerde üç katmanlı bir yönetim mekanizması bulunur, bunlar: Hissedarlar, yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanlarıdır. Bu üç ayrı grubun da şirket üzerinde farklı tasarrufları ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Hissedarlar

Şirketin sahibi pozisyonundadırlar; ancak şirketi yönetmezler. Tipik olarak, her hissedar sahip olduğu her hisse için bir tane olacak şekilde oy hakkına sahiptir ve bu oylarını şirketin yönetim kurulu üyelerini belirlemekte kullanırlar. Aynı zamanda bu oy haklarını şirket için çok büyük önem arzeden konularda karar alınırken kullanabilirler.
 Hisselerin büyük kısmına sahip her hissedar şirketin kontrolünü elinde tutabilir. Bu kişilere “çoğunluk hissedarları” da denilebilir. Bununla bağlantılı olarak, çoğunluk hissedarları diğer hissedarlara göre şirket üzerinde daha fazla sorumluluğa da sahiptirler. Şirket üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan diğer her hissedarsa “azınlık hissedarı” olarak adlandırılır. Genel olarak bu kişiler şirkette herhangi bir sorumluluk üstlenmezler ve oylarını kullanma haklarını bir başkasına aktarabilirler. Aynı zamanda şirketteki hisselerini de diledikleri zaman diledikleri kişiye satabilirler. Hissedarların bu hisseleri üzerinden iki farklı kazançları vardır. Birincisi, şirketin kar payından kendi hisselerine düşen kısımdan elde ettikleri kazanç; ikincisi ise şirket büyüdükçe hisse senetlerinin değerinin artması sonucu elde ettikleri kazançlar.