Hizmetlerimiz

KDV İade Hizmetlerimiz

overview

KDV İade Hizmetlerimiz

Dolaylı Vergiler ve KDV İade Hizmetlerimiz

Türkiye’de vergi gelirlerinin 1/3’ü KDV ve 1/5’i ÖTV’den oluşmaktadır. KDV iadesine ilişkin danışmanlık ve raporlama hizmetlerimiz denetim bölümümüzden bağımsız oluşturulmuş, konusunda uzman ve deneyimli iade kadromuzla sunulmaktadır.

Ekibimizce KDV ve dolaylı vergiler kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;

 • Oran, Matrah, Belge Düzeni Konusunda Danışmanlık
 • KDV, Fatura ve Belge Düzeninin Kurulması ile İlgili Danışmanlık
 • KDV İade Sisteminin Kurgulanmasına İlişkin Danışmanlık
 • İade Hakkı Doğuran İşlemin ve İade Edilecek KDV Tutarının Tespiti
 • KDV İadesi İçin Gerekli Olan Tüm Listelerin ve Belgelerin Hazırlanması, ile İnternet Vergi Dairesi Sistemine Girişlerinin Yapılması Konusunda Ekip Desteği Sağlanması
 • KDV İade İşlemlerine İlişkin YMM Tasdik Raporlarının Hazırlanması ve Takibi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Tecil-Terkin veya İadelere İlişkin YMM Tasdik Raporlarının Hazırlanması
 • Mali İdare Tarafından Talep Edilen “Özel Amaçlı” Raporların Hazırlanması
 • KDV İade Sürecinin Optimal Sürede Sonuçlandırılmasına Yönelik Danışmanlık ve Destek Hizmeti Sunulması
 • KDV İadesi Risk Analiz Raporlarında Tespit Edilen Eksikliklerin Giderilmesine Yönelik Ekip Desteği Sağlanması
 • KDV İadesi Konusunda Karşılaşılan Sorunların Analizi ve Alternatif Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
 • KDV İadesi Kapsamındaki Karşıt İncelemelerin Yapılması ve Takibi
 • Güncel Mevzuat ve Uygulama Alanında Zamanında Bilgi Paylaşımı
 • KDV İade Eğitimleri ve Çalıştaylar