Hizmetlerimiz

Eğitim Hizmetleri

overview

Eğitim Hizmetleri

Eğitim ve Çalıştaylar  

Şirketlerin, üst yönetim, İK, raporlama, maliyet, vergi, muhasebe, denetim ve kontrol, arge ve teşvikler ile teftiş ve finans alanlarında çalışanların eğitim ihtiyacının karşılanması, uzmanlıkların oluşturulması ve sektörel uzmanlıklara göre geliştirilen ve değişen mevzuat ve güncel gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi amacıyla eğitim planlarının yapılması, yetişkin öğrenmesine uygun materyal ve eğitim metotlarının kullanılarak eğitim hizmetleri tasarlanmıştır.

Bu alanda Taxademy çatısı altında alanında uzman eğitmenler tarafından yüz yüze veya uzaktan eğitimler verilmekte, çalıştaylar yapılmakta ve kurumların mali anlamdaki eğitim süreçleri tamamen şirketimiz tarafından verilebilmektedir.

Alanında uzman eğitmenlerimizce aşağıdaki konularda interaktif eğitimler verilmektedir.

 • Temel Düzey Vergi Uygulamaları
 • Temel Muhasebe Teknikleri
 • İleri Düzey Vergi Pratiği ve Uygulamaları
 • Maliyet Muhasebesi
 • Dönem Sonu İşlemleri
 • Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi
 • E-uygulamalar ve Dönüşüm
 • Kurumlar Vergisi Hesaplamaları ve Örnek Uygulamalar (Rehber)
 • İnşaat ve Taahhüt İşlerine Yönelik Özel Eğitimler (Yurtiçi / Yurtdışı)
 • Mali / Vergisel Avantajlar (İndirimler, İstisnalar, Muafiyetler, Kolaylıklar)
 • Ar-Ge/Tasarım, Teknokent ve Yenilikçilik Alanında Vergi ve Teşvik Uygulamaları
 • Dolaylı Vergiler-KDV Uygulamaları ve KDV İadesi Eğitimleri
 • Üst Düzey Yöneticiler İçin Vergi Uygulamaları
 • Uluslararası Vergiciler İçin Türkiye Vergi Uygulamaları
 • Türk Firmaları İçin Uluslararası Vergi Uygulamaları
 • BEPS Işığında Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları
 • Tam Tasdik Denetim ve Pratiği Eğitimi
 • Dernek, Vakıf ve İktisadi İşletmelerde Mali-İdari Uygulamalar
 • Gayrimenkullerde Mali Kolaylıklar (Sat Geri Kirala, GM Sertifikası, Sukuk vb.)
 • Tüm Yönleriyle Kitlesel Fonlama (Mali, Hukuki, Vergisel, Yönetsel Boyutlar)
 • Yurtdışına Yapılan Ödemelerle Yurtdışından Alınan Hizmetlerin Vergilendirilmesi
 • Elektronik Uygulamalar ve Güncel Gelişmeler (E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-Tebligat)
 • Covid-19 Kapsamında Mali ve Güncel Gelişmeler ve Öneriler
 • Vergi İhtilaf Süreçleri Yönetimi (İzaha Davet-İnceleme-Uzlaşma-Dava-Kanun Yararına Bozma)