E2 Yatırımcı Vizesi

E2 Yatırımcı Vizesi

E-2 Yatırımcı Vizesi

E-2 vizesi mülteci olmayanların vize kategorisine ait bir vize türü olup ABD ile geçerli bir ticaret antlaşması olan ülkelerin vatandaşlarına tanınmaktadır. Bu vizenin ana unsuru ise ABD’de yüklü bir miktarda yatırım yapılmış olmasıdır.

Bu vizeden sadece şirket sahibi/ortakları değil, bu kişilerin aileleri, şirket yöneticileri ile aileleri de yararlanabilmektedir. Aile bağlamında ise yatırımcıların veya çalışanların eşleri ve 21 yaş altı evlenmemiş çocukları da bu vizeden yararlanabilirler. Kabul edildikleri takdirde genellikle bağımlı oldukları şahıs ile aynı süre için bu vizeye sahip olurlar.

E-2 vize sahiplerinin vizeyi aldıkları tarih itibariyle 2 yıllık süreleri vardır. Bu süre daha sonra ikişer yıllık süreler halinde uzatılabilir. Ancak E-2 vizesi sahiplerinin ülkeyi daha sonra terk etme niyetleri olması beklenmektedir.

Başvuru bulunan ülkedeki konsolosluklar vasıtasıyla yapılabilir.

Genel Şartlar:

• ABD ile geçerli bir ticaret antlaşması olan ülkelerden birinin vatandaşı olma,

• ABD içerisinde usule aykırı olmayan bir işletmeye yüklü bir yatırım yapmış veya yapıyor olma,

• Yatırım yapılan işletmeyi yönlendirme ve geliştirme niyetinde olması. Bunu sağlamanın yolu ise işletmenin %50’sine sahip olmak veya önemli bir yönetici pozisyonunda olmaktır.

1- Yüklü Yatırım: Şirketin başarılı şekilde işletilmesi için yeterli, şirketin muhtemel gelişimine olabilecek en üst düzeyde katkıda bulunabilecek kadar çok yatırımdır. İşletmenin değeri ne kadar küçükse yatırım da başarı sansı da bir o kadar azalmaktadır.

2- Ayrıca yatırımcının, sermayenin suç yolu ile elde edilmediğini göstermesi gerekmektedir.

Çalışan olarak başvurmak için genel şartlar

• Antlaşmalı yatırımcı ile aynı milliyete sahip olması veya antlaşmalı ülke uyruklarından birine sahip olması,

• İlgili kanunda belirtilen “çalışan” tanımına uyması,

• İdari veya temsili görevleri olan şahısların işleri ile ilgilenmekte olması veya daha aşağıda bir pozisyonda ise alanında özel uzmanlık gibi yeterliliklerinin olması gerekmektedir.

E-2 Vizesi için Gerekli Yatırım Miktarı

E-2 vize başvurusu için kanunlar tarafından belirlenmiş bir alt veya üst limit bulunmamaktadır. Ancak, yapılacak yatırımın “hatırı sayılır miktarda” ve “geri dönüşü olmayacak şekilde” olması gerektiği belirtilmiştir.

“Geri dönüşü olmayacak şekilde” ifadesi ile yapılacak yatırımın içinin boş olmadığı ve işletmenin başarısız olmasıyla birlikte büyük bir kayba uğrayacağınız yahut böyle bir riske gireceğiniz anlamını oluşturmaktadır. “Hatırı sayılır miktarda” ifadesi ise daha genel bir kavramdır. Kanunlarda bu miktar hakkında net bir rakam bulunmamaktadır. Ancak, resmi olmayan genel bir kanıya göre bu rakam 100,000$ ve üzeri olarak kabul edilir. Bu, 100,000USD altındaki yatırımların kabul edilmeyeceği anlamına gelmese de bu miktarın altındaki yatırımların kabul edilmesi bir hayli zordur. Ek olarak, işletmenin gelişmekte olduğu da kanıtlanmalıdır.

Yatırımınızın “hatırı sayılır miktarda” ve “geri dönüşü olmayacak şekilde” olduğunu kanıtlamak için sunabileceğiniz bazı kanıtlar şunlardır:

• Start-up için alınmış materyal ve ürünlerin listesi

• İlgili finansal muhasebe belgeleri

• Kira sözleşmesi

• Niyet mektubu

• Satış faturası

• Kredi ve/veya mortgage sözleşmeleri

• Şirket varlıkları için satın alma anlaşması

• Hisselerin değer analizi