Hizmetlerimiz

Ar-Ge Tasarım - Teknokent Teşvik Hizmetleri

overview

Ar-Ge Tasarım - Teknokent Teşvik Hizmetleri

AR-GE & TASARIM MERKEZLERİNE, TEKNOKENT FİRMALARINA SAĞLANAN DESTEKLER ve DİĞER MALİ TEŞVİKLERE İLİŞKİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Ülkemizde sayıları sayıları 1700’ü bulan Ar-Ge ve tasarım merkezi, 85 teknoloji geliştirme merkezi, 320’ye yakın organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Mali mevzuatımız kurumların faaliyetlerine yönelik birçok teşvik ve destek unsurunu da barındırmaktadır.

Ancak bu teşviklere başvuru ve teşvik uygulaması, kurumların günlük iş yükü içerisinde ilave bir zorluğa yol açmaktadır. Şirketimiz, alanında uzman ve güçlü kadrosu ile bu alanlarda danışmanlık ve denetim hizmetleri sunmaktadır:

Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Danışmanlık ve Denetim Hizmetlerimiz

 • Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerine ilişkin resmî kurumlar nezdinde başvuruların yapılması, onay belgelerinin alınması, denetim ve danışmanlığının yapılması
 • Ar-Ge ve tasarım merkezleri için denetim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, ve gereken Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının hazırlanması
 • Nakit proje desteklerinin alınabilmesi için Yeminli Mali Müşavir tasdik çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri altyapı analizi, kurulum ve başvuru süreçleri danışmanlığı
 • Proje portföyünün değerlendirilmesi, proje geliştirme çalışmaları, sürdürülebilirlik çalışmaları, yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması,
 • İnovasyon odaklı eğitimlerin sunulması, üniversite iş birliklerinin yönetilmesi
 • Ar-Ge, yenilik ve tasarım alanında ilgili kamu kuruluşlarınca sağlanan çalışmaların yürütülmesi, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile diğer paydaşlar ile ortak çalışmalar yapılması, destek ve vergisel teşviklere ilişkin fizibilite çalışması yapılması ve raporlanması

Teknokent Uygulamalarında Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Teknokent destek ve teşviklerine ilişkin fizibilite çalışması yapılması ve raporlanması
 • Teknokent faaliyetlerine ilişkin vergi istisnalarının tespiti ve raporlanması
 • Teşviklere yönelik yıllık mali denetim raporunun hazırlanması
 • Teknokentlerde izlenecek projelerin seçimi, kurgulanması ve hazırlanması, başvuru dosyasının oluşturulması, değerlendirme süreçlerinin takibi

Yatırım, Teşvik Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

 • Yatırımlara sağlanacak mali destek ve teşviklere ilişkin fizibilite çalışması yapılması ve raporlanması
 • Bu kapsamda yararlanılabilecek teşvikler konusunda sizlere bilgi verilmesi, indirim, istisna ve muafiyetlerin irdelenmesi ve raporlanması
 • Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK gibi kamu kurumlarının sağladığı teşviklerin analizi, gerekli başvuruların yapılması, raporlanması ve takip edilmesi
 • Teşvik belgesi alımına yönelik başvuruların hazırlanması, teşvik belgesinin alınması ve belgenin kapama vizesi işlemlerinin yapılması
 • TÜBİTAK, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı’nın Ar-Ge ve İhracat Destek Programları proje ön hazırlıklarının yapılması, başvuru dokümanlarının mevzuata uygun şekilde yapılması
 • Kabul edilen projelerin ilerleme aşamalarının takip edilmesi
 • Dönemsel rapor içeren teşviklerin ilgili dönemlerde mevzuata uygun şekilde raporlarının firma ile birlikte hazırlanarak sunulması