Apostille (Uluslararası Geçerlilik Tasdiki) Nedir?

Apostille (Uluslararası Geçerlilik Tasdiki) Nedir?

Apostil Nedir?

Günümüz global dünyasında pek çok kişi yaşamını ve/veya işlerini başka ülkelerde de sürdürebilmektedir. İster gerçek kişi olsun ister tüzel kişi, bir ülkede yapılan resmi belgelerin başka bir ülkede de geçerli olması bu anlamda büyük bir önem kazanmaktadır.

Apostil, resmi bir belgenin, ki buna noter aracılığı ile edinilenler de dahildir, başka bir ülkede yasal olarak onaylanmasını ve kullanılmasını sağlayan bir belgedir. Bu bağlamda 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşması imzalanmış olup taraf ülkeler arasındaki apostil işlemleri düzenlenmiştir. Bu sözleşme ile her taraf ülke diğer taraf ülkede usulüne uygun apostil belgerin resmiliğini tanımayı taahhüt etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri’de Lahey Sözleşmesine imza atan ülkeler arasındadır. Buna bağlı olarak Türk vatandaşları da Türkiye’de temin ettikleri belgelerin ABD’de geçerliliğini sağlamak yahut ABD’de temin ettikleri belgelerin Türkiye’de geçerliliğini sağlayabilmek için belgelerine apostil onayı almaları gerekmektedir.

*Apostil Şerhinin Zorunlu Unsurları

· Belgenin Düzenlendiği Tarih

· Düzenlendiği Ülkenin İsmi

· Belgeyi İmzalayan Kişinin Adı

· Tasdik Edildiği Yer ve Tarih

· Belgede Yer Alan Mührün Hangi Makama Ait Olduğu

· Numarası

· Düzenleyen Makamın Kaşesi ve Mührü

· Yetkili İmzası