Hizmetlerimiz

ABD'de İş Yapmak İster Misiniz?

overview

ABD'de İş Yapmak İster Misiniz?

Apostil Nedir?

Günümüz global dünyasında pek çok kişi yaşamını ve/veya işlerini başka ülkelerde de sürdürebilmektedir. İster gerçek kişi olsun ister tüzel kişi, bir ülkede yapılan resmi belgelerin başka bir ülkede de geçerli olması bu anlamda büyük bir önem kazanmaktadır.

Apostil, resmi bir belgenin, ki buna noter aracılığı ile edinilenler de dahildir, başka bir ülkede yasal olarak onaylanmasını ve kullanılmasını sağlayan bir belgedir. Bu bağlamda 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşması imzalanmış olup taraf ülkeler arasındaki apostil işlemleri düzenlenmiştir. Bu sözleşme ile her taraf ülke diğer taraf ülkede usulüne uygun apostil belgerin resmiliğini tanımayı taahhüt etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri’de Lahey Sözleşmesine imza atan ülkeler arasındadır. Buna bağlı olarak Türk vatandaşları da Türkiye’de temin ettikleri belgelerin ABD’de geçerliliğini sağlamak yahut ABD’de temin ettikleri belgelerin Türkiye’de geçerliliğini sağlayabilmek için belgelerine apostil onayı almaları gerekmektedir.

*Apostil Şerhinin Zorunlu Unsurları

  • Belgenin Düzenlendiği Tarih
  • Düzenlendiği Ülkenin İsmi
  • Belgeyi İmzalayan Kişinin Adı
  • Tasdik Edildiği Yer ve Tarih
  • Belgede Yer Alan Mührün Hangi Makama Ait Olduğu
  • NumarasıDüzenleyen Makamın Kaşesi ve Mührü
  • Yetkili İmzası

Şirket Kurulum Belgeleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde Delaware eyaletinde şirket kurulumu sırasında ve sonrasında şirket kurucularına belli başlı belgeler verilir yahut şirket kurucularının bazı belgeleri temin etmesi gerekmektedir. Genel Şirket, Halka Açık Olmayan Şirket, Kamu Yararına Şirket veya Kar Amacı Gütmeyen Şirket türlerinden birini kurmak için başvurulduğunda, Şirket Ana Sözleşmesi (Articles of Incorporation) içeren bir Şirket Kurulum Sertifikası (Certificate of Incorporation) edinilir. Bu sertifika, Delaware eyaletine şirket kurma başvurusu yapıldığının kanıtıdır.

Şirket ismi, amacı, hisse miktarları ve türleri, Yasal Temsilcinin adresi, ve şirketi kuran şahıs gibi bilgileri içeren Şirket Ana Sözleşmesi (Articles of Incorporation) kısaca bir şirketin temel anayasasıdır.

Bir LLC (Limitet Şirket) kurulduğunda ise Kuruluş Hükümlerini (Articles of Organization) içeren bir Kuruluş Sertifikası (Certificate of Formation) edinilir. Bu sertifika da, Delaware eyaletine LLC kurulum başvurusu yapıldığının kanıtıdır. Kuruluş Hükümleri belgesi (Articles of Organization) LLC’nin ismi ve yasal temsilcinin adresinin yanı sıra sahiplerinin/üyelerinin kararlaştırdığı diğer bilgileri de içerir.

Sınırlı Ortaklık (Limited Partnership) kurulumunda ise Sınırlı Ortaklık Sertifikası (Limited Partnership Certificate) edinilir. Bu belgenin içerisinde Sınırlı Ortaklık Hükümleri (Articles of Limited Partnership) bulunmakta olup Delaware eyaletine sınırlı ortaklık şirketi başvurusu yapıldığının kanıtıdır. Sınırlı Ortaklık Hükümleri (Articles of Limited Partnership) içerisinde sınırlı ortaklık şirketinin ismi, yasal temsilcinin adresi ve genel ortakların isim ve adresleri bulunmaktadır.

İyi İtibar Belgesi (Certificate of Good Standing) ile yukarıda bahsedilen kuruluş belgeleri farklı şeylerdir. İyi İtibar Belgesi şirketinizin Eyalet Vergisi ve Yasal Temsilci Ücretleri gibi ücretlerini düzenli şekilde ödediğini gösteren ve dolayısıyla şirketinizin Delaware Eyaleti içerisinde iyi bir itibar sahibi olduğunu belirten bir belgedir..

Trademark Registration (Marka Tescili)

Bir şirket kurulduğunda ve bu şirket altında marka değeri taşıyan ürünler ve hizmetler üretildiğinde, bu ürün ve hizmetleri yasal olarak korumak da üretmek kadar önem taşımaktadır. Marka tescili, üretilen işin değerinin korunmasını sağlamaktadır.

Bu tescil şirket ve ürün ismi, marka amblemi gibi size ait olan her şeyi kapsamaktadır. Tescil edilen marka artık bir başkası tarafından izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz, aksi takdirde gerekli yasal işlemler için hak kazanılır.

Marka tescili için başvuru yapılmadan önce, tescilin ileride sorunsuz olmasını sağlamak amacıyla, bir marka araştırması yapılması gerekmektedir. Ardından başvuru Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi’nde (U.S. Patent and Trademark Office) yapılacaktır.

Trademark Search (Marka Araştırması)

Marka tescili yaptırmak ürettiğiniz marka ve ürünün korunması için çok önemlidir; ancak bir başvuru yapmadan önce iyi araştırma yapılması gerekmektedir. Tescil ettirilmek istenen isim, amblem vb.’nin başka bir marka ile benzer olması durumunda başvuru büyük ihtimalle onaylanmayacaktır. Üstelik, burada çakışan markanın tescilli olması dahi gerekmez. Ticari kullanımda ve müşteri açısından kafa karışıklığı yaratacak nitelikte benzer olması marka tescilinin yapılmaması için yeterlidir.

Bunun önüne geçmek ve olumsuz sonuçlanacak bir marka tescili sürecine hem para hem de zaman kaybını önlemek adına başvurudan önce marka araştırması yapmanız önemle tavsiye edilir.

Trademark Monitoring (Marka İzleme)

Marka tescili yaptırmış kişi veya organizasyonların, bir marka ihlalinin tespitinin marka sahibinin kendisinin takip etmesi gerekmektedir. Bu ise devamlı olarak sürdürülmesi zor; ancak markanın korunması için gerekli bir işlemdir.

Trademark Statement of Use (Marka Kullanım Bildirimi)

Hali hazırda üretilmeyen, ancak üretilme niyetiyle (intent of use) marka tescili yaptırılmış olan markalar için, kullanıma sokulduktan sonra “marka kullanım bildirimi” yapılması gerekmektedir. Bu bildirim Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (BDPMO) nezdinde tescil edilen ürünün ticari olarak kullanılıyor olduğunu gösterir.

Bu bildirimi marka tescilinin ardından BDPMO tarafından gönderilen izin ihbarını (notice of allowance) takiben 6 ay içerisinde yapılması gerekmektedir.

Limited Şirket (Limited Liability Company – LLC)

Delaware LLC, Delaware eyaletinde sıklıkla kullanılan bir şirket türüdür. İlk LLC’nin kurulumu 1993 senesinde yapılmıştır. Şu anda ise Delaware’de kurulu şirketlerin yaklaşık üçte ikisi LLC’dir.

Bu şirket türü için gerekli Kuruluş Belgesi’nin (Certificate of Formation) hazırlanması ve belgelenmesi kuruluş aşaması sonucunda oluşturulur. Peki neden LLC kurmak bu kadar çok tercih edilmektedir? Delaware LLC, diğer şirket türleri ile karşılaştırıldığında çok farklı bir formata sahip şirket türüdür. Bu tip şirketlerde İşlem Anlaşması (Operation Agreement) aracılığıyla, şirket üzerinde sorumlu olan kişiler limited şirketlerinin işleyişine, yönetimine, şirketeki söz sahibi kişilerin pay oranları ve sorumluluk derecelerine kadar hemen her şey hakkında kendi başlarına karar çıkarma yetkisine sahiptirler. Yani, şirket kurucusunun ihtiyaçlarına göre oluşturabilir, bu şirket alanında yasal olan herhangi bir işi yapabilir ve şirketini dilediği gibi yönetebilir. Şirketeki söz sahibi (ortak) tüm kişiler tarafından imzalandığında İşlem Belgesi artık yasal yetkinliğe sahiptir.

Ayrıca LLC şirket türünde gizlilik esastır.

Ticari Şirketler (Corporation)

En yaygın şirket türlerinden biridir. Şirket, kendi başına ayrı bir yasal işletmedir ve sahipleri hissedarlardır. Bu hissedarların sayısı için herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte, yasal olarak da şirket ayrı bir işletme olarak göründüğü için yatırımcılarından korunmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir: Şirkete hissedar olan bir kişi, şirket üzerinde kendi payıyla sınırlı bir sorumluluğa ve hakka sahiptir. Halka açık şirketler (ya da diğer adlarıyla C Corps ve ya hisseli şirketler), çoğu durumda yeni bir işe başlamak isteyen kişiler için önerilir; zira şirket sermaye ve yatırım toplamak için halka arz edilebilir bir yapıda olması oldukça mantıklıdır. Kimi şirketlerse zaman içerisinde büyüme hızlarını arttırmak ve yaptıkları işin doğasındaki değişiklikler gereği Halka Açık Şirket (C Corporation) statüsüne dönüşürler. Genel şirketlerde üç katmanlı bir yönetim mekanizması bulunur, bunlar: Hissedarlar, yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanlarıdır. Bu üç ayrı grubun da şirket üzerinde farklı tasarrufları ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Hissedarlar

Şirketin sahibi pozisyonundadırlar; ancak şirketi yönetmezler. Tipik olarak, her hissedar sahip olduğu her hisse için bir tane olacak şekilde oy hakkına sahiptir ve bu oylarını şirketin yönetim kurulu üyelerini belirlemekte kullanırlar. Aynı zamanda bu oy haklarını şirket için çok büyük önem arzeden konularda karar alınırken kullanabilirler.
 Hisselerin büyük kısmına sahip her hissedar şirketin kontrolünü elinde tutabilir. Bu kişilere “çoğunluk hissedarları” da denilebilir. Bununla bağlantılı olarak, çoğunluk hissedarları diğer hissedarlara göre şirket üzerinde daha fazla sorumluluğa da sahiptirler. Şirket üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan diğer her hissedarsa “azınlık hissedarı” olarak adlandırılır. Genel olarak bu kişiler şirkette herhangi bir sorumluluk üstlenmezler ve oylarını kullanma haklarını bir başkasına aktarabilirler. Aynı zamanda şirketteki hisselerini de diledikleri zaman diledikleri kişiye satabilirler. Hissedarların bu hisseleri üzerinden iki farklı kazançları vardır. Birincisi, şirketin kar payından kendi hisselerine düşen kısımdan elde ettikleri kazanç; ikincisi ise şirket büyüdükçe hisse senetlerinin değerinin artması sonucu elde ettikleri kazançlar.

EIN Numarası Nedir?

Amerikan vatandaşları için sosyal güvenlik numarasının önemi ne kadar büyük ise, işverenler için EIN numarası da iş aktivitenin yasal olarak yürütülebilmesi için o kadar önemlidir. Bu anlamda EIN numarası işverenler için bir çeşit sosyal güvenlik numarası olarak düşünebilirsiniz. IRS tarafından verilen bu dokuz haneli sayıya, şirketlerin Amerika’da banka hesabı açabilmek, kredi alabilmek, işçi çalıştırabilmek ve daha fazlası için bir Federal Vergi Kimlik – EIN numarasına ihtiyaçları vardır.

EIN Başvurusu İçin Gerekli Bilgiler

Amerika’daki şirketler kurulduktan sonra eyalet tarafından onaylı ve damgalı kuruluş belgesini (Certificate of Formation) temin ettikten sonra IRS’ten Federal Vergi Kimlik Numarası – EIN Numarası alabilmektedirler. Gerekli bilgiler şu şekildedir;

• Şirket Adı: Şirketin kayıtlı olduğu eyalet ofisine gönderilen şirketin tam ismi

• Bildirimlerin kime gitmesi gerektiği: Başvuru ile ilgili IRS’in iletişime geçebileceği kişinin iletişim bilgileri

• Şirketin posta adresi

• Sorumlu tarafın adı ve varsa Sosyal Güvenlik Numarası: Tipik olarak şirket üyelerinden biridir. Şirket üyesinin Amerika’da ikamet etmesine hatta Amerikan vatandaşı olmasına gerek yoktur. Üye dünyanın herhangi bir yerinde ikamet edebilir.

ITIN Numarası Nedir?

Açılımı Individual Taxpayer Identification Number olan ITIN vergi işlemleri için IRS tarafından sağlanan bir numaradır. Toplamda dokuz rakamdan oluşan bu numara Amerika’da vergi mükellefi konumunda bulunan ancak Sosyal Güvenlik Numarası (SSN) sahibi olmayan veya olamayan şahıslara atanır. Bu numara göçmenlik statüsünden bağımsız olarak atanır; çünkü hem Amerika’da yaşayanlar hem de Amerika dışında yaşayanlar Amerika’da vergi mükellefi olabilmektedir. Amerika’da vergi mükellefi olan ancak Amerika’da ikamet etmeyen yabancılar, PayPal ile Stripe gibi ödeme sistemlerine ihtiyaç duyanlar ve Amerika’da vergi mükellefi olup Amerika’da yaşayan yabancılar da ITIN numarası alması gereken kişiler arasındadır.

Bu numaranın temini için kişilerin Amerika’da bir vergi yükümlülüğünün olması ve federal gelir vergisi beyanında bulunması zorundadır. Bu bakımdan ITIN numarası sadece federal vergi beyanı amacıyla kullanılır. IRS’in bu numarayı atamasının sebebi, Sosyal Güvenlik Numarası olmayan şahıslara Amerikan vergi kanunlarına uymaları konusunda yardımcı olmaktır. ITIN numarası ile Amerika’da bir işte çalışılamaz, sosyal güvenlik avantajlarından faydalanılamaz.

E-2 Yatırımcı Vizesi

E-2 vizesi mülteci olmayanların vize kategorisine ait bir vize türü olup ABD ile geçerli bir ticaret antlaşması olan ülkelerin vatandaşlarına tanınmaktadır. Bu vizenin ana unsuru ise ABD’de yüklü bir miktarda yatırım yapılmış olmasıdır.

Bu vizeden sadece şirket sahibi/ortakları değil, bu kişilerin aileleri, şirket yöneticileri ile aileleri de yararlanabilmektedir. Aile bağlamında ise yatırımcıların veya çalışanların eşleri ve 21 yaş altı evlenmemiş çocukları da bu vizeden yararlanabilirler. Kabul edildikleri takdirde genellikle bağımlı oldukları şahıs ile aynı süre için bu vizeye sahip olurlar.

E-2 vize sahiplerinin vizeyi aldıkları tarih itibariyle 2 yıllık süreleri vardır. Bu süre daha sonra ikişer yıllık süreler halinde uzatılabilir. Ancak E-2 vizesi sahiplerinin ülkeyi daha sonra terk etme niyetleri olması beklenmektedir.

Başvuru bulunan ülkedeki konsolosluklar vasıtasıyla yapılabilir.

Genel Şartlar:

• ABD ile geçerli bir ticaret antlaşması olan ülkelerden birinin vatandaşı olma,

• ABD içerisinde usule aykırı olmayan bir işletmeye yüklü bir yatırım yapmış veya yapıyor olma,

• Yatırım yapılan işletmeyi yönlendirme ve geliştirme niyetinde olması. Bunu sağlamanın yolu ise işletmenin %50’sine sahip olmak veya önemli bir yönetici pozisyonunda olmaktır.

1- Yüklü Yatırım: Şirketin başarılı şekilde işletilmesi için yeterli, şirketin muhtemel gelişimine olabilecek en üst düzeyde katkıda bulunabilecek kadar çok yatırımdır. İşletmenin değeri ne kadar küçükse yatırım da başarı sansı da bir o kadar azalmaktadır.

2- Ayrıca yatırımcının, sermayenin suç yolu ile elde edilmediğini göstermesi gerekmektedir.

Çalışan olarak başvurmak için genel şartlar

• Antlaşmalı yatırımcı ile aynı milliyete sahip olması veya antlaşmalı ülke uyruklarından birine sahip olması,

• İlgili kanunda belirtilen “çalışan” tanımına uyması,

• İdari veya temsili görevleri olan şahısların işleri ile ilgilenmekte olması veya daha aşağıda bir pozisyonda ise alanında özel uzmanlık gibi yeterliliklerinin olması gerekmektedir.

E-2 Vizesi için Gerekli Yatırım Miktarı

E-2 vize başvurusu için kanunlar tarafından belirlenmiş bir alt veya üst limit bulunmamaktadır. Ancak, yapılacak yatırımın “hatırı sayılır miktarda” ve “geri dönüşü olmayacak şekilde” olması gerektiği belirtilmiştir.

“Geri dönüşü olmayacak şekilde” ifadesi ile yapılacak yatırımın içinin boş olmadığı ve işletmenin başarısız olmasıyla birlikte büyük bir kayba uğrayacağınız yahut böyle bir riske gireceğiniz anlamını oluşturmaktadır. “Hatırı sayılır miktarda” ifadesi ise daha genel bir kavramdır. Kanunlarda bu miktar hakkında net bir rakam bulunmamaktadır. Ancak, resmi olmayan genel bir kanıya göre bu rakam 100,000$ ve üzeri olarak kabul edilir. Bu, 100,000USD altındaki yatırımların kabul edilmeyeceği anlamına gelmese de bu miktarın altındaki yatırımların kabul edilmesi bir hayli zordur. Ek olarak, işletmenin gelişmekte olduğu da kanıtlanmalıdır.

Yatırımınızın “hatırı sayılır miktarda” ve “geri dönüşü olmayacak şekilde” olduğunu kanıtlamak için sunabileceğiniz bazı kanıtlar şunlardır:

• Start-up için alınmış materyal ve ürünlerin listesi

• İlgili finansal muhasebe belgeleri

• Kira sözleşmesi

• Niyet mektubu

• Satış faturası

• Kredi ve/veya mortgage sözleşmeleri

• Şirket varlıkları için satın alma anlaşması

• Hisselerin değer analizi

DUNS Numarası Nedir ve Nasıl Başvurulur?

265 milyon küresel işletme tarafından kullanılan Evrensel Veri Numaralandırma Sistemi, yani DUNS, 1962 yılında Dun ve Bradstreet (D&B) adında bir şirket tarafından geliştirilmiştir. Bu numaralandırma sistemi, D&B tarafından atanan ve tutulan özel, 9 basamaklı bir kimlik numarasıdır.

Bu numara bir nevi uluslararası ticaret sicil numarası olarak da düşünülebilir. Söz konusu şirketin güvenilirliğini ve / veya finansal istikrarını tahmin etmek için satıcılar ve potansiyel iş ortakları tarafından sıklıkla kullanılan bu numara kredi talepleri anlamında da önem kazanmaktadır. Bir diğer işlevi ise ABD’de devlet ihalelerinde teklif vermek için yahut SBA 8 (a) sertifikasına başvurabilmek için söz konusu DUNS Numarasına ihtiyaç duyulmaktadır. DUNS numarası alındıktan sonra bu numara sonuna kadar şirkete atanmış kabul edilir. Bu numaraya herhangi bir ticari, kar amacı gütmeyen kuruluş veya devlet kurumu başvurabilir.

Bir DUNS Numarasına başvurmak için ilk olarak aşağıdaki bilgilere gerek olacaktır:

• Yasal isim

• İşletmenin merkez bürosunun adı ve adresi

• İş Yapma (Doing Business) veya işletmenin yaygın olarak kabul gören diğer adı

• Fiziksel adres, şehir, eyalet ve posta kodu

• Posta adresi (merkezden ve / veya fiziki adresinden ayrı olması durumunda)

• Telefon numarası

• İrtibat adı ve unvanı

• Çalışan sayısı

Delaware’de Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Delaware eyaleti dünyada şirket kurulumu anlamında en iyi ve en iş dostu yeri olarak ün kazanmıştır. Fortune 500 listesinde bulunan dünyanın başlıca şirketlerinin yüzde 65’i ile ABD’nin halihazırda ticaret yapan şirketlerinin neredeyse yarısından fazlası Delaware eyaletinde kurulmuş olup, yasal merkezlerini Delaware eyaletinde tutmaktadırlar. Halen daha her gün birçok yeni şirket sahibi şirket kurulumu için Delaware eyaletini seçmektedir.

Bu talep yoğunluğunun ve popülaritenin pek çok sebebi bulunmaktadır. Delaware eyaletinin yararları şu şekilde sıralanabilir;

· Eyalet ticaret hukukunun şirketler açısından en dostane olduğu, şirketlere sağlanan asal güvencelerin pek çok eyaletten daha fazla olduğu belirtilmektedir.

· Eyalet mahkemelerinde kurulu “The Delaware Court of Chancery”, hızlıca karar alabilen jüri yargılaması kullanmayan ticari davalara bakan bir mahkeme bulunmaktadır.

· Vergi anlamında da eyalet avantajlı teklifler sunmaktadır. Delaware şirketlerinden eyalet “dışından” yaptıkları işleri için eyalet gelir vergisi, Delaware’da ikamet etmeyenler için veraset vergisi, şirket satış vergisi alınmamaktadır.

· İşlerini Delaware eyaletinde yürütmeyen şirketler Delaware’da işletme lisansı almak zorunda değildir.

· Delaware’da şirket sahipleri, şirket içerisinde yapacakları anlaşma çerçevesinde gizliliklerini de sağlayabilirler. Bu gizlilik şirket içerisinde hazırlanan işletim sözleşmesi ile sağlanmaktadır. Şirket sahipleri, ortaklar tarafınca yapılan toplantı sonucunda belirlenmekte olup, şirket kuruluş belgesinde, şirket ortaklarının adının yazması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu da ayrıca şirket sahiplerine bir koruma sağlamaktadır. Şirket sahipleri, çalışanlarıyla ilgili bilgileri de halka açık bir şekilde paylaşmak zorunda değildirler. Kayıtlı Ajanslar (“Delaware Registered Agents”) sadece yasal süreçleri gerçekleştirmek ve yasal zorunluluklar olduğu müddetçe kişisel verileri göstermektedirler.

· Şirket kurmak için Delaware eyaletinde ikamet etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

· Şirket kurulum maliyetleri ve sonrasındaki işlemler diğer eyaletlerle karşılaştırıldığında oldukça uygundur.

Apostil Nedir?

Günümüz global dünyasında pek çok kişi yaşamını ve/veya işlerini başka ülkelerde de sürdürebilmektedir. İster gerçek kişi olsun ister tüzel kişi, bir ülkede yapılan resmi belgelerin başka bir ülkede de geçerli olması bu anlamda büyük bir önem kazanmaktadır.

Apostil, resmi bir belgenin, ki buna noter aracılığı ile edinilenler de dahildir, başka bir ülkede yasal olarak onaylanmasını ve kullanılmasını sağlayan bir belgedir. Bu bağlamda 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşması imzalanmış olup taraf ülkeler arasındaki apostil işlemleri düzenlenmiştir. Bu sözleşme ile her taraf ülke diğer taraf ülkede usulüne uygun apostil belgerin resmiliğini tanımayı taahhüt etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri’de Lahey Sözleşmesine imza atan ülkeler arasındadır. Buna bağlı olarak Türk vatandaşları da Türkiye’de temin ettikleri belgelerin ABD’de geçerliliğini sağlamak yahut ABD’de temin ettikleri belgelerin Türkiye’de geçerliliğini sağlayabilmek için belgelerine apostil onayı almaları gerekmektedir.

*Apostil Şerhinin Zorunlu Unsurları

· Belgenin Düzenlendiği Tarih

· Düzenlendiği Ülkenin İsmi

· Belgeyi İmzalayan Kişinin Adı

· Tasdik Edildiği Yer ve Tarih

· Belgede Yer Alan Mührün Hangi Makama Ait Olduğu

· Numarası

· Düzenleyen Makamın Kaşesi ve Mührü

· Yetkili İmzası