Ne Yapıyoruz?

Biz şirket olarak; misyonumuz, genel hizmet prensiplerimiz ve ilkelerimiz çerçevesinde, esas olarak mali danışmanlık hizmetleri yürütüyoruz. Bunun yanında müşterilerimizin ana faaliyetlerinin dışında kalan konularda ihtiyaç duyduğu profesyonel mali hizmetleri bizzat veya çözüm ortaklarımızla zamanında ve doğru bir şekilde sunarak, hizmet verdiğimiz firmalarda katma değeri yükseltiyoruz.

KDV İade Hizmetlerimiz

Türkiye’de vergi gelirlerinin 1/3’ü KDV ve 1/5’i ÖTV’den oluşmaktadır. KDV iadesine ilişkin danışmanlık ve raporlama hizmetlerimiz denetim bölümümüzden bağımsız oluşturulmuş, konusunda uzman ve deneyimli iade kadromuzla sunulmaktadır.

Diğer Mali ve Vergisel Danışmanlıklarımız

Şirketimiz Türkiye’de görevli ve yabancı uyruklu personeline de danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu personel genellikle belirli bir süre görevlendirildiğinden, geldikleri ülkelerde de vergilendirilmesi ve sosyal güvenlikleri sürebilmektedir. Bu alanda uzman kadromuz ve yurt dışı iş birliklerimiz ile Türkiye’de çalışan yabancı personelin vergilendirilmesine yönelik aşağıdaki alanlarda hizmet sunmaktadır.

Tam Tasdik ve Vergisel Uyum Hizmetlerimiz

Vergilendirmeye ilişkin tasdik hizmetlerinin ana amacı, firmaların vergiye uyumunun sağlanması ve vergi alanında olası risklerinin tespit edilip raporlanmasıdır.

Eğitim Hizmetleri

Şirketlerin, üst yönetim, İK, raporlama, maliyet, vergi, muhasebe, denetim ve kontrol, arge ve teşvikler ile teftiş ve finans alanlarında çalışanların eğitim ihtiyacının karşılanması, uzmanlıkların oluşturulması…

Ar-Ge Tasarım - Teknokent Teşvik Hizmetleri

Ülkemizde sayıları sayıları 1700’ü bulan Ar-Ge ve tasarım merkezi, 85 teknoloji geliştirme merkezi, 320’ye yakın organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Mali mevzuatımız kurumların faaliyetlerine yönelik birçok teşvik ve destek unsurunu da barındırmaktadır.

Vergisel İhtilaf Çözüm Yolları ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

Zaman zaman çeşitli kamu kurumları ile özellikle de Vergi İdaresi ile mükellefler arasında ihtilaf doğabilmektedir. Her ne kadar idare ile ihtilaflı olmak arzu edilen bir durum olmasa da ticari hayatın işleyişinde kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır.

Savunuculuk Danışmanlığı

Çözümlemek istediğiniz meseleniz ne olursa olsun, bunu sadece bir mesaja dönüştürmeniz ve duyurmanız genellikle yeterli olmaz. Meselenizin çözümlenebilmesi için, mesajınızın anahtar konumundaki insanlar ve karar vericiler tarafından tüm boyutları ile anlaşılması gerekmektedir.

Gümrük ve Dış Ticaret Alanında Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Çok sayıda kanun, yönetmelik, tebliğ gibi düzenleme ithal veya ihraç edilen her bir eşya bazında farklı uygulamaların ve prosedürlerin doğmasına neden olmuştur. Birbiri ile bağlantılı olan tüm bu mevzuat…

Transfer Fiyatlandırması ve Uluslararası Vergilendirme Danışmanlık Hizmetleri

Şirketimiz, kurumların ilişkili kişi/kurumlar ile olan işlemleri ve bu işlemlerde uygulanan yöntemlerin analizi ile Mali İdare’ye sunulması gereken yıllık transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır. BEPS kapsamında alınan önlemler Türkiye tarafından da kabul edilmiş ve üçlü raporlama yöntemine geçilmiştir.

ABD'de İş Yapmak İster Misiniz?

Günümüz global dünyasında pek çok kişi yaşamını ve/veya işlerini başka ülkelerde de sürdürebilmektedir. İster gerçek kişi olsun ister tüzel kişi, bir ülkede yapılan resmi belgelerin başka bir ülkede de geçerli olması bu anlamda büyük bir önem kazanmaktadır.