Duyuru Blog Yayınlar

Duyuru | Dernek Beyannamelerinin Nisan’da Verilecek

No: 2021-037

Tarih: 29 Mart 2021

Konu: Dernek Beyannamelerinin Nisan Ayı İçinde Verilmesi Gerektiği

Nisan ayı sadece Kurumlar Vergisi mükellefleri için değil sayıları 120 bini bulan tüm Dernekler için de önem arz etmektedir. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefi olarak sayılmışken, herhangi bir ticari ve ekonomik faaliyeti olmayan derneklerin kurumlar vergisine tabi bir işlemi olmayacaktır.

Dernekler Kanunu’nun 19. maddesi gereğince “Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler…”

Dernekler Yönetmeliğinin 83. Maddesi gereğince “Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini, (EK-21) mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. 

Bu sebeple, herhangi bir cezai işleme maruz kalmamak için, düzenleyeceğiniz dernek beyannamelerinizi (EK-21) 2021 yılı Nisan ayı sonuna kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Ayrıca 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ç) bendinde 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre Bakanlık Makamının 24 Kasım 2020 tarihli ve E.7507 sayılı Oluru ile 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ertelenen dernek genel kurul toplantılarının 28 Şubat 2021 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede Dernekler tarafından yapılması gereken genel kurullar ve Ek-21 Beyannamesi ile ilgili mali ve diğer tüm işlemler için danışmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Taxia

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir