Makale

photo-1521905219644-65e6d65124cf
Makale Blog Sirküler

Buraya Dikkat! Vergi İncelemesi Devam Etmekte Olup Matrah/Vergi Artırmayı Düşünen Mükellefler!

No        : 2021-066 Tarih   : 26.06.2021 Konu   : Buraya Dikkat! Vergi İncelemesi Devam Etmekte Olup Matrah/Vergi Artırmayı Düşünen Mükellefler! Beklenen af kanunu sonunda çıktı. Önceki kanunlarda olduğu gibi ...

razvan-chisu-Ua-agENjmI4-unsplash
Blog Makale Yayınlar

Rehber | Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşmaları

No       : 2021-064 Tarih : 18.06.2021 Konu  : Rehber | Türkiye’nin Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşmaları Dünya ticareti ve doğrudan yatırımlar olanca hızıyla devam etmektedir. Covid süresince bile belli ...

Tax Heaven
Yayınlar Blog Makale

Makale | Vergi Ahlakı Üzerine

VERGİ AHLAKI ÜZERİNE   Yabancıların “tax ethics” veya “tax morale” olarak adlandırdıkları vergi ahlakı ülkemizde çokça konuşulan ve yazılan kayıt dışı ekonomi açısından az kullanılan ve fakat çok önemli bir kav...

jan-antonin-kolar-i_5KLZ6ZgzI-unsplash
Makale Blog

Makale | Faturaya İtiraz Süresi

FATURAYA VEYA FATURANIN İÇERİĞİNE İTİRAZ SÜRESİ (E-FATURA & E-ARŞİV FATURA DAHİL) Fatura, Vergi Usul Kanunu 229.maddede “’Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılılığında müşterinin borçlandığı meb...

adeolu-eletu-E7RLgUjjazc-unsplash
Makale

Makale | Makine ve Teçhizat Kredilerinde Doğuran Olay

MAKİNE VE TEÇHİZAT KREDİLERİNDE BSMV ve VERGİYİ DOĞURAN OLAY* ÖZET 2016 yılında Imalat Sanayi sektörü için getirilen çok sayıda vergisel kolaylık ve teşvik bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de sanayi sicil be...

photo-1488646953014-85cb44e25828
Blog Makale Sirküler Yayınlar

2021-052 / İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik

No      : 2021-052 Tarih : 7 Mayıs 2021 Konu : Bazı Vergi, İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na, 29 Nisan 2021 tarihinde, 141 sayılı “İcra ve İflas Kanunu...

alexandru-acea-Zg9R__O-8fM-unsplash
Makale

Makale | Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Kolaylıklar

İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Kolaylıklar ve Esnaf Muaflığı Ülkemizde gelir ve katma değer vergisi uygulaması büyük ölçüde yapılan işin ticari, sınai, zirai veya ...

mikhail-pavstyuk-EKy2OTRPXdw-unsplash
Makale

Makale | Türkiye’de Vergilendirme İlkeleri

TÜRK ANAYASALARINDA VERGİLENDİRME İLKELERİ* Vergi hukukunda genellik ve eşitlik, yasallık, hukuki güvenlik (vergilendirmede belirlilik, vergi yasalarının geriye yürümezliği), mali güce göre vergilendirme, yasal...

campbell-3ZUsNJhi_Ik-unsplash
Makale Yayınlar

Makale | Serbet Meslek Faaliyetinde Kullanılan Taşıtların Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE KULLANILAN TAŞITLAR ve GİDERLERİN VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ*  Şaban KÜÇÜK Maliye Başmüfettişi[1] Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan 7 kazanç ve irat türünden bir tanesi de ser...

dernek-hukuk
Makale

Makale | Derneklerin Tutması Gereken Defterler

5253 Sayılı Dernekler Kanununa Göre Derneklerin Tutması Gereken Defterler Giriş Dernek; kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek ...