Abone Ol EN

Blog | Şirketlerin Yeni Nakdi Ticari Kredilerine BDDK Tarafından Getirilen Sınırlama

Konu: Şirketlerin Yeni Nakdi Ticari Kredilerine BDDK Tarafından Getirilen Sınırlama

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), 24 Haziran 2022 tarihli 10250 kararı ile uzun döviz pozisyonu tutan şirketlerin, Türk Lirası (TRY) bazında kısa olacak şekilde pozisyon boyutlarını arttırmalarının engellenerek TRY devalüasyonunun önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Karar için tıklayınız.


Türk Lirası’nın açığa satışının engellenmesi amacıyla aşağıdaki üç kriteri birden karşılayan şirketler TRY bazında kredi kullanamayacaklardır:

  • 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi bir şirket olması,
  • Şirketin yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki yabancı para mevduatın) TRY karşılığının 15 milyon TRY’nın üzerinde olması,
  • Şirketin yabancı para nakdi varlıkların TRY karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının 10%’unu aşması.


Yukarıda belirtilen kapsama giren, ancak krediye başvurduğu tarihten itibaren üç aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığının bulunduğunu bağımsız denetim kuruluşunca onaylanmış şekilde tespit ettirerek bankaya sunan şirketler kredi kullanım sınırlamasından istisna tutulacaktır. Bu istisnadan yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketler yararlanacaktır. *


Bu şirketler başvuru tarihini izleyen üç aylık dönemdeki pozisyon açığı ile sınırlı olmak kaydıyla TRY cinsinden kredi kullanabileceklerdir.


Bu değişiklik, restriktif bir müdahale ile Türk Lirası’nın piyasada değer kaybetmesine karşılık kısa vadeli bir çözüm olmuştur. Türk Lirası’nın son zamanlarda yaşadığı devalüasyona karşı koruma ya da devalüasyondan kar sağlama amacıyla açılan pozisyonlar Türk Lirası’nın değer kaybetmesini hızlandırmış ve bir geri besleme döngüsü oluşturmuştur.


Söz konusu Karar ile şirketlere yatırım amaçlı verilen kredilerin bu tür pozisyonların açılmasında kullanılmasının engellenmesi düşünülmektedir. Ancak bu müdahale, restriktif doğasından dolayı Türk Lirası’nın esas değerini etkilememektedir – bu nedenle TRY devalüasyonuna bütünlüklü ve uzun vadeli bir çözüm olarak değerlendirilmemelidir.


Sınırlama kapsamına giren ticari kredi türleri ve mevcut kredi limitlerinin durumu ile kullanılacak finansal tablolar, bankalar tarafından istenecek belgeler ve raporlar, tutarların hesabında dikkate alınacak kurlar, bankalar ve şirketlerce dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ve ilgili diğer hususların detayları 26 Haziran 2022 tarihli basın açıklamasında paylaşılmıştır.


*Yabancı para cinsinden kredi kullanımı Mayıs 2018 tarihli TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi ile önemli koşullara bağlanmıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Sermaye Hareketleri Genelgesinde 2022 Yılında Yapılan Önemli Değişiklikler

Sermaye Hareketleri Genelgesinde 2021 Yılında Yapılan Değişiklikler

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinde Çok Esaslı Değişiklikler Var
PDF İndir