Abone Ol EN

Blog I E-TUYS Üzerinden Yapılacak Yabancı Sermaye Bildirimini Unutmayın!

E-TUYS Üzerinden Yapılacak Yabancı Sermaye Bildirimini Unutmayın!

 

          17.06.2003 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile başta yabancı sermayeli şirket ve şube kuruluşu, sermaye artışı ve hisse devirleri olmak üzere yabancı sermayeli şirketlerin gerçekleştirdikleri işlemlerde izin ve onay alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kanun bu işlemlerle ilgili olarak yıllık veya işlem bazında bilgi verme yükümlülüğü getirmiştir. Bu yükümlülük ile ilişkili olarak, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 5 inci maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanıp, 20.08.2003 Tarihinde yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre;

 

 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler,

 

  • Faaliyetlerine ilişkin Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
  • Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS’ ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
  • Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS ’ta yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
  • Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS ’ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

 

 • İrtibat büroları ise,
  • Her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar, Yönetmelik ekinde EK-4 yer alan İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne vermek zorundadırlar.
 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler, yabancı yatırımcılar tarafından çeşitli iktisadi kıymetler aracılığıyla kurulur ya da açılır. Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete olunan ortaklıklar bu kapsama dahildir.

 

E-TUYS kullanım kılavuzunu incelemek için tıklayınız.

Bu konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

 

Sevgi & Saygılarımızla,

Taxia | Blog

 
PDF İndir