Güncel Yayınlar

Arge ve İnovasyon

       

Arge ve inovasyon birbirine sırtını dayayan, birbirlerinden beslenen iki farklı kavram. Para doğru kullanılırsa bilgiden güçlü bir Arge; bilgi doğru kullanılırsa başarılı inovasyon; her ikisi doğru kullanılırsa sağlam bir iş meydana gelir. İnovasyon ve Arge kültürünün şirket içinde benimsenmesi de çok önemlidir. Yaratıcı ve yenilikçi bir ekiple ancak sağlam adımlarla iş, geleceğe taşınabilir. Kısacası; başarı ve fark yaratmak için çalışmalarda Arge ve inovasyon süreçleri beraber yürütülmelidir. Hangi alanda Arge çalışmalarının yapılacağı, inovasyonun hangi alanlarda uygulanacağı çok iyi tanımlanmalıdır.