Blog Makale Yayınlar

Blog | Anonim Şirket Mi Limited Şirket Mi Kursam?

ANONİM ŞİRKET Mİ LİMİTED ŞİRKET Mİ KURSAM?

TÜR DEĞİŞTİRMENİN AVANTAJI VAR MI?

Türk Ticaret Kanunu şirketlerin kuruluştan sonra türlerini değiştirmelerine izin vermektedir. Ticari hayatın gerekleri, vergisel avantajlar, kurumsallaşma, halka açılma gibi sebeplerle Anonim veya Limited Şirket olarak kurulma tercihleri belirlenmektedir. Türkiye’de sayısı nispeten fazla olan Limitet şirketlerin Anonim Şirkete dönüşmek ile elde edecekleri çok fazla imkân söz konusu.

Peki, A.Ş. olmak ne avantajlar sağlıyor, eskiden hayat standardından kaçınmak için kurulan Limited Şirket olarak kalmakta bir fayda var mı, hisse senedi bastırılması, halka açılma, borç senedi çıkarma, vergisel avantajlar ve daha fazlası. Bu konuda mutlaka yetkin ve alanında uzman bir danışman ile çalışmak ve görüş almak gerekir. Çünkü her Limitet şirketin A.Ş.’ye dönüşmekle elde edeceği bir şey olmayabilir.

Anonim ve limited şirketler kural olarak tek kişi ortak ile kurulabilirler. A.Ş.’den farklı olarak Limited şirkette en fazla ortak sayısı 50 olabilir. Ortak sayısı 500’ü geçen anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir. A.Ş için her bir payın değeri en az 1 kuruş olarak belirlenebilmekteyken Limited şirketlerde asgari pay değeri 25TL’nin altına inemez. Anonim ve Limited şirketlerin vergi ve sigorta prim borçlarından dolayı müşterek ve müteselsil sorumlulukları çok önemli farklılıklar içermektedir.

Gerçek kişi ortaklar için hisse satışında ortaya çıkan kazancın vergilendirilmesi açısından da önemli farklar mevcut. A.Ş.’ler halka açılma olanağına sahipken Limited şirketler için böyle bir olanak yok. Bağımsız denetim yaptırma zorunlulukları aynı kriterlere bağlanmış olsa da tüm A.Ş.’ler için yeni TTK’da denetim kıstaslarına bağlı olmaksızın öngörülen denetim yöntemine ilişkin henüz bir belirleme yapılmamış durumda.

Tüm bu farklar yanında izne tabi şirketler, sermaye yapısı, sorumluluk, şirkete borçlanma, hisse satış usulü, borçlanma senedi çıkarma, faaliyet raporu hazırlanması, genel kurul yapma, iç yönerge, teşkilat yönergesi hazırlama, ana sözleşme tadilleri, kar payı avansı dağıtımı, elektronik genel kurul yapma gibi konular açısından da mutlaka bir uzman görüşüne başvurulması faydalı olur.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile kurulması kolaylaştırılan Anonim Şirketler yepyeni fırsatlar sunuyor. Üstelik Limited Şirket olarak kurulanlar da basit bir yöntemle A.Ş. olabiliyor. Bunun için yapılması gereken bazı işlemler, alınması gereken bazı kararlar ve düzenlenmesi gereken bazı raporlar var.

Genel Kurul kararı alınması, bilanço/ara bilanço çıkarılması, öz varlık tespitleri değer tespitleri, ana sözleşme tadili, tür değiştirme planı, raporu gibi işlemler konusunda yapılması gereken işlemler söz konusudur.

Bu işlem ve raporlamalar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına göre yapılmaktadır. Şirket türlerini değiştirmek isteyen işletmelerin bu konuda hukukçulara, Yeminli Mali Müşavirlere danışmalarını tavsiye ediyoruz. Söz konusu değişiklikler için alınacak kararlar, yapılacak tadiller ve hazırlanması gereken raporlar için alınacak mali ve hukuki destek katma değeri yüksek bir hizmet olacaktır.

Tüm bu avantajları değerlendirdiğinde Limitet Şirketlerin A.Ş. olmasında ciddi faydalar elde edebilmesi mümkün ve işlemler sanıldığı kadar zor değil.

PDF indirmek için tıklayınız.

Anonim ve limited şirket karşılaştırmalı tablosu için tıklayınız.

Şaban Küçük

Yeminli Mali Müşavir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir