Sirküler Blog

2021-057 / 7319 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi!

No    : 2021-057

Tarih: 29.05.2021

Konu: 7319 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi!

7319 sayılı Kanun ile Sigortacılık, İşsizlik Sigortası, Bireysel Emeklilik, Hazine Taşınmazları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol ile Çek mevzuatında değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır.

10 Mayıs 2021 tarihinde TBMM’ye 16 madde olarak sunulan Kanun Teklifi (2/3607) Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurul’da yapılan ekleme ve çıkarmalarla 19 madde olarak Kanunlaşmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 25 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun metni için tıklayınız.

Kanun teklifi ile;

  1. 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamına alınması,
  2. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan hususların yeniden düzenlenmesi,
  3. orta vadeli mali plan ve orta vadeli program belgelerinin orta vadeli program adı altında tek bir belge olacak şekilde düzenlenmesi,
  4. küçük ölçekli işletmelerin istihdam oluşturma gücünü desteklemek için bu işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerinin Hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 30/6/2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülmesine olanak tanınması,
  5. Karşılığı olan çeklerin ödenebilmesine ilişkin 7226 sayılı Kanunun geçici 3’ncü maddesinde düzenleme yapılması
  6. finansal sistemin izlenmesinde yönetsel eşgüdümü sağlamak amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin, görev ve yetkilerinin gözden geçirilerek daha etkin ve saydam bir kurumsal yapı oluşturulacak şekilde Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılması;
  7. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hâlinde iki ayrı bakanlık olarak yeniden teşkilatlandırılmasına bağlı geçiş düzenlemelerinin yapılması ve ekonomik alanda iyileştirmeler içeren bir dizi düzenlemenin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Komisyon’da Siyasi Partiler Kanunu’na iki madde ve taşınmaz satış kanununa 1 madde eklenmesi kararlaştırılmıştır. Komisyon’un ayrıntılı raporuna linkten ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul görüşmeleri sırasında ise ikinci sırada yer alan Karayolları Trafik Kanunu’nda değiştirilmesi gereken 2 madde çıkarılmıştır. Genel Kurulda yapılan tartışmaları ve değişiklikleri takip etmek için lütfen tıklayınız.

Son olarak sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 24 Mayıs 2021 tarihli söz konusu Yasa Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun değişikliği ve öngörülen düzenlemeler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizlere Ankara, İstanbul ve Mardin ofislerimizden ulaşabilirsiniz.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Tax & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir