slider-tr Sirküler Yayınlar

2021-095 / Kooperatifler Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de

No       : 2021-095

Tarih  : 12 Ekim 2021

Konu  : Kooperatifler Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de

1969 tarihli Kooperatifler Kanunu ve diğer ilgili kanunlar hakkında 28 maddeden oluşan Kanun Değişiklik teklifi TBMM gündemine alınmıştır.

Esas Komisyon olarak TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda görüşülecektir.

Ticaret Kanunu yenilenmesine rağmen geçen süre içerisinde Kooperatifler Kanunu’nda gerektikçe düzenlemeler yapılmış olup, Kanun’un sıfırdan yazılması ise tercih edilmemiştir.

Yayımlandığı tarihten bu yana 18 defa değişikliğe uğrayan Kanun’un özellikle 2021-2023 Yeni Ekonomi Programı ve 12 Mart 2021 tarihli Ekonomi Reformları Eylem Planı’nın İç Ticaretin Kolaylaştırılması bölümü kapsamında değişikliğe tabi tutulduğu anlaşılmaktadır.

Temel amaç olarak, “kooperatif ve üst kuruluşlarının; uluslararası kooperatifçilik ilke ve uygulamalarına uygun şekilde faaliyet göstermesini, şeffaf ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşturulmasını, etkin bir denetim sistemine sahip olmasını sağlayacak şekilde kooperatifçilik mevzuatının güncellenmesi” ve “kooperatiflerin üst ve kuruluşlarının daha şeffaf, etkin ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşması amacı” ifade edilmektedir.

Teklifin tamamı, kısa bir özeti ve Meclis’e Ak Parti tarafından sunulan açıklama metni aşağıda yer almaktadır.

Kanun Teklifi ile;

 • Kooperatif ortaklıklarına girmek için yapılan başvuruların bir ay içinde sonuçlandırılması;
 • kooperatiflerin ortaklık pay değerinin Bakanlıkça artırılabilmesi;
 • sigortacılık faaliyetlerinde bulunacak kooperatifler için ortağın taahhüt edebileceği pay adedi sınırının kaldırılması;
 • yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporlarının ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilmesine imkan sağlanması;
 • genel kurul toplantılarının birleştirilme süresinin üç yıldan iki yıla indirilmesi ve genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi;
 • kooperatif ortaklıklarına, kooperatif bilgi sistemi üzerinden genel kurula katılma hakkını haiz ortaklıkları gösterir listeye erişim yetkisi tanınması;
 • belirlenecek kooperatiflerin, yönetim kurulu üyeleri ve yedeklerine eğitim programını tamamlama zorunluluğunun getirilmesi;
 • kooperatifin işlem ve hesaplarını tetkik eden denetçilerin seçilmelerine ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi ve belirlenecek kooperatifler ve üst kuruluşlarına dış denetim yaptırılma zorunluluğunun getirilmesi;
 • kooperatifler ile üst kuruluşlarına genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce ilgili Bakanlıktan temsilci talebinde bulunma zorunluluğu getirilmesi;
 • ortaklarının çoğunluğu kadınlardan veya engellilerden oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatiflerin tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmaması;
 • Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulacak Kooperatif Bilgi Sisteminin niteliği ve kapsamının belirlenmesi ile ortaklar listesinin bilgi sisteminden alınacağına ve elektronik genel kurul yapabileceğine, yönetim ve denetim kurulu üyelerine yönelik eğitim şartına, üst üste iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapanların tekrar seçilmelerine ilişkin dönem sınırı getirilmesine ve belirlenecek kooperatiflerin zorunlu dış denetime tabi tutulacağına ilişkin hükümlerin Tarım Kredi Kooperatiflerini de kapsaması öngörülmektedir.

Söz konusu Kanun Teklifiyle ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Ayrıca söz konusu kanun teklifi hakkında TBMM Sanayi komisyonunda görüşmeler yapılacak olup, alınan kararları sizler için takip ederek ayrı bir bültenle duyuruyor olacağız.

—————————————————————————————————————————————–

Vergi Notu: Türkiye’de kooperatifler vergisel anlamda özellikli kurumlardır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda özel olarak ele alınmış ve bazı kanunlarda istisnalar tanınmıştır. Söz konusu düzenlemeler çok geniş kapsamlı olup, mevcut Kanun Teklifinde kooperatiflerin denetimi, dış denetim ve pozitif ayrımcılık öngörülen kadın veya engellilerin çoğunluk ortak olduğu kooperatiflere tanınan aidat, tescil, ilan ve oda kayıt ücreti için getirilen muafiyet dışında vergisel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kooperatifler ve yabancı kooperatifler de sermaye şirketleri gibi kurumlar vergisi mükellefi olup, Kanun’un muafiyet başlıklı 4/k maddesine göre sayılan şartları sağlayan kooperatifler kurumlar vergisinden muaftır. Ayrıca, kooperatiflerin hesapladıkları risturnlar da kurumlar vergisinden istisnadır. Bu risturnların ortaklara dağıtımı da kar dağıtımı sayılmamaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da tarımsal amaçlı kooperatifler ile konut yapı kooperatifleri için istisna düzenlemeleri mevcuttur.

—————————————————————————————————————————————–

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir