Sirküler Yayınlar

2021-087 / Yatırım Programı Hazırlıkları ve Bütçe Çağrısı Yayımlandı (2022-2024)

No        : 2021 / 087

Tarih  : 15 Eylül 2021

Konu  : 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ve Bütçe Çağrısı Yayımlandı

Ülkemizde, makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek adına 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı uygulanmaktadır. Bu dönemde ise plan dahilinde sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyon temel hedef olarak öne çıkmaktadır.

Kalkınma Planı, orta vadeli program ve bütçe/yatırım programı döngüsüyle Kamu Hizmetleri ve temel finansman yöntemi olan vergi konusu makro ölçekte planlanmaktadır. Bu temel metinlerin vergi mükellefleri ve şirketler tarafından yakından takip edilmesi ve 3-5 yıllık perspektifte planlı vergi ve mali yaklaşıma ilişkin ipuçlarının elde edilmesi ve takibi kolay olacaktır. Bu yaklaşımla bakan bir şirket olarak “Büyüme odaklı vergileme” grubuna katkı sunduğumuz 11. Kalkınma Planı’nın genel perspektifini içeren bültenimizi de inceleyebilirsiniz.

Yayımlanan “2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları” genelgesine göre;

 • Kamu yatırım harcamalarında azami düzeyde tasarruf gözetilerek, kalkınmayı destekleyecek iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlara önem verilmeye devam edilecektir.
 • Kamu yatırım öncelikleri, özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecektir.
 • Kamu yatırımlarında iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.
 • Yatırım harcamalarının ise ekonomik ve sosyal faydaya evrilmesi sağlanacaktır.
 • Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2022 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır.

Aynı gün Resmî Gazete ‘de yayımlanan “2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısına” göre ise;

Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık çalışmalarına rehber olmak üzere, 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program yayımlanmış olup izlenecek politikaların temel perspektifleri çizilmiştir.

Rehber kapsamında;

 • Kamu kaynakları Orta Vadeli Program’ın öncelikleri doğrultusunda kullanılacaktır.
 • 2022-2024 döneminde, nitelikli istihdam, yurt içi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlar, ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısının oluşturulması amaçlanmıştır. Kısa kısa bakmak gerekirse;
  • Ekonomide şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yapılmıştır.
  • Kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede, kapsamlı bir programın uygulamaya konulması da temel amaçlar arasında yer alacaktır.
  • Verimsiz harcama alanları tasfiye edilerek mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacaktır.
  • Kamu yatırım, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacaktır.
  • Beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinde refahı yaygınlaştırmak öncelik almaya devam edecektir.
 • Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte temel bütçe/program metodolojisi bir miktar değiştirilmiştir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca demokrasinin en temel yapısı olan bütçe hakkına ve hesap verebilirliğe ilişkin temel yapıtaşları olan teklif, genelge ve taslaklar hazırlanmaktadır.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir