Sirküler Duyuru

2021-081 / Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı

No: 2021 / 081

Tarih: 12 Ağustos 2021

Konu: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda ilk olarak ulaşım araçları ve bunların aksam/parçalarının üretimi ile otonom veya yarı-otonom konsept araçlar, sürücü destek ve güvenlik teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, batarya ve enerji yönetim teknolojileri, yeni nesil ileri kablosuz ve mobil teknolojilerin destekleneceği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle başvurulara açılmış ve 8 Haziran tarihinde bitmesi planlanmaktaydı.

Ancak programa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle sektör temsilcileri ve sanayicilerin talepleri doğrultusunda “mobilite” çağrısına ilişkin ön başvuru süresi, 22 Haziran’a kadar uzatılmış ve başvuru sonucunda 191 projenin ön başvuru aşaması tamamlanmış olup, değerlendirmelerin yapılmasının ardından 176 projenin ön başvurusu kabul edimiştir.

Teknoloji Odaklı Mobilite Çağrısının tamamlanmasının akabinde Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı 10 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla açılmış olup, başvuruların 13 Eylül 2021 tarihinde saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir.

Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek olup, başvurular çevrim içi olarak http://www.hamle.gov.tr web sitesi üzerinden alınmaktadır.

Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse; projenin Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicileri tarafından ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilir. Projenin Ar-Ge faaliyetleri haricindeki üretime yönelik yatırım faaliyetlerini yatırımcının yürütmesi gerekmekte olup projeye ilişkin Bakanlığın muhatabı yatırımcıdır.

Çağrı kapsamında, sadece Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilecektir.

Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.

Söz konusu çağrı kapsamında detaylı bilgi için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Dr. Ahmet Feyzioğlu

ahmet.feyzioğlu@taxia.com.tr

Ayrıca 2021 yılında yayımlanan tüm teşvik paketlerini tek bir yerde  topladığımız yazımıza 2021-075  numaralı bültenimizden ulaşabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Ar-Ge & Inovation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir