Makale Blog Sirküler

Buraya Dikkat! Vergi İncelemesi Devam Etmekte Olup Matrah/Vergi Artırmayı Düşünen Mükellefler!

No        : 2021-066

Tarih   : 26.06.2021

Konu   : Buraya Dikkat! Vergi İncelemesi Devam Etmekte Olup Matrah/Vergi Artırmayı Düşünen Mükellefler!

Beklenen af kanunu sonunda çıktı. Önceki kanunlarda olduğu gibi 7326 sayılı Kanun da mükellefler için matrah artırımından vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına, işletme kayıtlarının düzeltilmesinden taşınmazların yeniden değerlemesine gelinceye kadar çok önemli avantajlar içeriyor.

Özellikle pandeminin yarattığı ekonomik durgunluğu ve finansal dalgalanmaları da hesaba kattığımızda ortam, bir af kanunu için hiç bu kadar uygun olmamıştı diyebiliriz. Böyle bir dönemde gelen 7326 sayılı Kanun ise tüm bu sıkıntıları yaşayan mükelleflere bir can simidi olacak nitelikte. Bu kez 3 taksitte ödeme imkanı verilen ve oranı %2’ye düşürülen taşınmaz yeniden değerlemesi de bir bonus niteliğinde.

Maliye Hazinesi bu kanunla kendi açısından kaynak oluşturmayı amaçlarken mükellefler için de temiz bir sayfa açmayı hedefliyor. Bu temiz sayfayla mevcut alacak tutarları düşürülerek taksitlendirilecek, vergi incelemesine tabi tutulma endişesi ortadan kalkacak, adli süreçteki uyuşmazlıklar kapanacak ve işletmelerin kayıtları gerçeğe daha uygun hale gelmiş olacak. Hem devletin hem de mükelleflerin kazançlı olacağı bir uygulama karşımızda duruyor.

7326 sayılı Kanunla getirilen avantajlardan en popüler olanı ise mükelleflere incelenmeme zırhı veren veya devam eden incelemelerin sonlandırılmasını sağlayan matrah/vergi artırımı düzenlemesi. Mükelleflerin nasıl matrah/vergi artırımı yapacakları ve hangi şartlarda incelenmeyecekleri gerek kanunda gerek sonrasında yayımlanan tebliğde detaylıca açıklandı. Bugün üzerinde durmak istediğimiz nokta ise kanunun yayımı tarihinden (9 Haziran 2021) önce başlayıp halen devam eden incelemesi olan mükelleflerin, incelenen dönemlere ilişkin matrah/vergi artırımı yapmak istemeleri durumunda kanunun kendilerine sunduğu avantajı kaybetmemeleri konusuna dikkat çekmek.

Devam Eden İncelemesi Olan Mükelleflere Kanunda Sunulan Hak

Bilindiği gibi incelenen dönem için matrah/vergi artırımı yapılması durumunda kanunun yayımı tarihinden önce başlayıp bu tarih itibariyle devam etmekte olan vergi incelemelerinin (VUK md. 359/b kapsamında yapılanlar hariç) bitirilmesi için bir son tarih düzenlenmiştir. Bu tarih 2 Ağustos 2021’dir. Devam eden incelemeler sonucunda düzenlenen raporların bu tarihe kadar vergi dairesi kayıtlarına girmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar tamamlanamayan incelemelere devam edilmez.

Peki matrah/vergi artırımı yapılan yıl için düzenlenen rapor 2 Ağustos 2021 tarihinden önce vergi dairesi kayıtlarına girerse ne olacak? Kanun bu durum için mükelleflere önemli bir avantaj sunuyor. Matrah/vergi artırımına ilişkin bildirimlerin, vergi inceleme raporundan önce vergi dairesi kayıtlarına girmesi şartıyla, artırım sonucunda ödenecek tutarlar, inceleme raporunda önerilen tarhiyattan düşülecektir. Örnek vermek gerekirse, mükellef matrah/vergi artırımı yapmış ve buna ilişkin 70 TL vergi hesaplanmıştır. Sonrasında vergi dairesi kayıtlarına giren vergi inceleme raporunda 100 TL tarhiyat önerilmiştir. Bu durumda önerilen 100 TL tarhiyattan matrah/vergi artırımı nedeniyle hesaplanan 70 TL düşülecek ve rapora istinaden sadece 30 TL tarhiyat yapılabilecektir.

Ancak burada dikkatlerden kaçmaması gereken bir detay var. Yukarıda bahsedilen mahsubun yapılabilmesi için matrah/vergi artırımına ilişkin beyannamelerin, vergi inceleme raporlarından önce vergi dairesi kayıtlarına girmesi gerekmektedir. Bunu okuyup “Hadi hemen matrah artırımını yapalım” diyen mükellefler ise ne yazık ki sistemsel bir engelle karşılaşacaklar. Gelir İdaresi Başkanlığı 17 Haziran 2021 tarihinde 7326 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin takvimi içeren bir duyuru yayınladı. Bu duyuruya göre, matrah artırımına ilişkin beyannameler 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren sistemden verilebilecek.

Peki ama her ne kadar 30 Haziran’a az bir süre kalmış olsa da vergi müfettişlerinin üzerindeki zaman baskısı nedeniyle hızlanan incelemeler neticesinde kısa sürede tamamlanan raporlar, sistemin açılmamış olması nedeniyle verilemeyen beyannamelerden önce vergi dairesi kayıtlarına girerse ne olacak? Ne olacağı aslında açık. Yukarıda anlatılan mahsup imkânı ortadan kalkacak. Yani hem matrah/vergi artırımı sonucunda çıkan vergiler ödenecek hem de raporda önerilen tarhiyatlar. Yukarıdaki örnekten gidersek hem 70 TL ödenecek hem de 100 TL.

Tam kafaların karıştığı sırada neyse ki Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 18 Haziran 2021 tarihli 2021/1 sayılı İç Genelgesi imdada yetişti. İç genelgenin (I/4) bölümünde, inceleme süreci devam eden mükelleflere kanunda tanınan mahsup hakkının kaybolmaması için matrah artırım beyannamelerinin sistemden verilmeye başlanacağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar matrah artırımına ilişkin bildirimlerin vergi dairelerine elden verilebileceği ifade edilmiştir.

Özetleyecek olursak, incelemesi devam eden mükellefler incelenen dönemlere ilişkin matrah artırımı yapacaklarsa mahsup hakkını kaybetmemek için sistemin açılacağı 30 Haziran 2021 tarihini beklemeksizin Tebliğ ekindeki dilekçeyi doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine elden vermeleri gerekmektedir. Bu sayede dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih, matrah artırımı yapılmış tarih olarak kabul edilecektir.

İncelemesi Devam Etmekte Olup Matrah Artırımı Yapacak Mükellefler Acele Etmeli!

Mükelleflerle yaptığımız görüşmelerden anlaşılıyor ki Vergi Denetim Kurulu belli bir aşamaya gelmiş, kısa süre içinde tamamlanabilecek incelemelerde vites yükseltti. Vergi müfettişleri bu aşamada olan incelemelerinde mükellefleri hızla tutanak imzalamaya davet ediyor. Akabinde de raporlarını tamamlayıp vergi dairelerine gönderecekler. Bu nedenle bir günün bile kritik öneme sahip olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemdeyken incelenmekte olan dönemleri için matrah artırımı yapmayı düşünen mükelleflerin acele etmesi gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Eğer siz kararınızı verip artırım yapana kadar vergi müfettişi raporunu tamamlayıp vergi dairesine gönderirse mahsup imkânınız ortadan kalkacak.

Şu aşamada gerçekten de “Vakit nakittir”.

 

Şaban KÜÇÜK                                                                          Caner ATİK

Yeminli Mali Müşavir                                                             Yeminli Mali Müşavir

Taxia Yeminli Mali Müşavirlik                                             Taxia Yeminli Mali Müşavirlik

 

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir