Sirküler

2021-060 / Vergi Oran İndirimleri 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılmıştır!

No       : 2021-060

Tarih : 02.06.2021

Konu : Vergide Oran İndirimleri 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılmıştır!

Pandemi döneminde başlatılan KDV, işyeri kira stopajı, mevduat vb bazı menkul sermaye iratlarında stopaj ile eğlence vergisinde öngörülen indirimler 31 Mayıs 2021 yerine 31 Temmuz 2021’e kadar uygulanacaktır.

Söz konusu 4 vergide indirimi ve etkilerini sizin için kaleme aldık. Arkadaşlarımız bu indirimleri siz okuyucularımız için tablo haline getirdiler.

Şimdi başlıklara ve sonra ayrıntılara bakalım:

Kira Stopajlarında İndirimli Oran Uygulaması:

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen iki geçici madde ile işyeri vb yerlerin kira ödemelerinde uygulanan %20 stopaj %10’a düşürülmüştü. 31 Mayıs 2021’e kadar uygulanan indirimli stopaj uygulaması 2 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu maddeyi ihdas eden Kararın 5 inci maddesinde belirtilen tarihi (31/12/2020) izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapılan ödemelerde, bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanır.

Geçici Madde 2- 1/1/2021 tarihinden 31/7/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan ödemelerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan oran %10 olarak uygulanır.

Bu karar geçen sene ilk çıkan 30 Temmuz 2020 tarih ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından farklı olarak 1 Haziran’dan 31 Temmuz’a kadar ve bu dönemlere ilişkin olarak yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlk Kararda döneme ilişkin bir belirleme veya kısıtlama bulunmuyordu.

Eğlence Vergilerinde İndirimli Oran Uygulaması:

Her ne kadar uzunca bir süredir sinemaya gidemesek de sinemalarda alınan vergi oranı da düşürüldü. 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen geçici 1’nci maddeyle sıfırlanan eğlence vergisinin uygulama süresi de 31 Temmuz’a kadar uzatılmıştır.

Buna göre yerli ve yabancı film göstermelerinde % (10) eğlence vergisi oranı % 0 olarak uygulanacaktır. Unutmadan söyleyelim bu vergi sinema salonlarında uygulanıyor, Netflix, amazon vb platformlarda bu vergi zaten yok.

KDV’de İndirimli Oran Uygulaması:

KDV vatandaşı en çok etkileyen işlem vergisi. Oranlar da gelire göre belirlenmediği için, vatandaş bütçesi üzerinde payı çok yüksek. Pandemi döneminde ilki 22 Mart 2020 olmak üzere 5 adet Cumhurbaşkanı Kararıyla KDV oranlarında indirimler söz konusu olmuştur. Önce bunlara bir bakalım;

 • Havayolu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı sınırlı bir süre %1 olarak uygulanmıştır. (30 Haziran 2020’ye kadar uygulanmıştır.)
 • Covid-19 aşı teslimlerinde 31.12.2021’e kadar %1 oranı uygulanacaktır. (Kararname geçici madde 8)
 • Okul ve Eğitim hizmetlerinde KDV oran indiriminin süresi 30 Haziran 2021’de dolmaktadır. (Kararname geçici madde 7)
 • Yeme içme, konaklama ve çoğunluğu esnaf faaliyetleri olan oran indirimi 31 Mayıs 2021 tarihinde dolmuştur.
  • İlk kararname 31.12.2020’ye kadar uygulanmış sonrasında da 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
  • Bunlardan sadece konaklama hizmetleri için oran indiriminin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti.
  • Yalnızca konaklama hizmetleri için değil diğer sektörler için de KDV oran indirimini uzatmanın devamında tüketici ve mükelleflerin ekonomik davranışlarının yönlendirilmesi açısından fayda olduğu dile getirilmiştir.
 • 1 Haziran 2021 tarih ve 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla indirimli oran uygulaması 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Kararname 2 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olsa da 2nci maddesine göre 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Oranı indirilen mal ve hizmetler listesi için tabloyu inceleyebilirsiniz. Oran indirimleri konusunda daha önce yazmış olduğumuz KDV’de Oran İndirimi (Konular & Öneriler) bültenini okumanızı ve tartışmalı bazı konular için yapmış olduğumuz webinarın sunumunu incelemenizi tavsiye ederiz.

Menkul Sermaye (Faiz vb) Stopajlarında İndirimli Oran:

22/7/2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin geçici 2 ve geçici 3’ncü maddelerinde öngörülen stopaj oran indirimi 1 Haziran 2021 tarih ve 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzaltılmıştır.

Geçici Madde 2– 31/7/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/7/2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

Mevduat faizlerinden;

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

Geçici Madde 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/7/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,”

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/7/2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ‘’döviz’’ ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.

Eski ve yeni vergi oranları için tabloyu inceleyebilirsiniz.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir