Blog Güncel Sirküler Yayınlar

2021-041 / Mart Ayı Mali/Vergisel Gelişmeler

No          : 2021-041

Tarih     : 01.04.2021

Konu     : Mart Ayı Mali/Vergisel Gelişmeler

 

En son mart ayının ilk 15 günlük periyodunda gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk. Özenle hazırladığımız mali bültenleri kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi yurt içi ve dünyadaki tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Mart ayı gelişmelerini önce başlıklar ve daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler itibariyle sizlere sunuyoruz:

Nisan ayı ise Dernekler için Dernekler beyannamesi ve kurumlar için kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ay mali işler yöneticileri için yoğun bir dönem olacak.

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

 • Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketine ilişkin eylem planının ayrıntıları belli olmuştur.
  • Bir süredir sivil toplum kuruluşları ile istişare edilen Pakete ilişkin eylem, sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar ve gerekli düzenleme ve eylem bitiş tarihlerini içeren “Ekonomi Reformları Eylem Planı” yayımlanmıştır.
  • Söz konusu planda Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ana başlıkları altında öngörülen eylemler yer almaktadır. Başlıkların yer aldığı özet dokuman için tıklayınız.
 • Kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirlik için işletme faaliyetlerini ‘etkin izleme’ adımları güçlendiriliyor. “Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair TebliğResmî Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz. Konuya ilişkin ayrıntıları ele aldığımız bültenimize ulaşmak için de tıklayınız.
 • Şubat 2021 dönemi Hazine Nakit Gerçekleşmeleri yayımlanmıştır.
  • 28 Şubat 2021 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detay bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden paylaşılmıştır. Buna göre Şubat 2021 dönemi itibari ile;
   • Faiz dışı denge 871 Milyar TL olarak gerçekleşmiş ve
   • 32,513 Milyar TL borç faizi ödenmiştir.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Nakit Gerçekleşmeleri bölümünden ulaşılabilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15 Mart 2021 tarihli duyurusu ile Şubat ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu yayımlamıştır. Buna göre;
  • 2021 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 96,4 milyar TL, bütçe gelirleri 119,6 milyar TL ve bütçe fazlası 23,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 83,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 35,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Şubat ayında 7 milyar 363 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Şubat ayında 23 milyar 170 milyon TL fazla vermiştir.
  • 2020 yılı Şubat ayında 6 milyar 800 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Şubat ayında 35 milyar 927 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.
  • Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 96 milyar 409 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 12 milyar 757 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 83 milyar 652 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,5 iken 2021 yılında yüzde 7,2 olmuştur.
  • Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 119 milyar 579 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 98 milyar 437 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 16 milyar 234 milyon TL olmuştur.
  • 2020 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 86 milyar 136 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 38,8 oranında artarak 119 milyar 579 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 • 28 Şubat 2021 tarihi itibari ile Hazine Alacak Verileri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 22 Mart 2021 tarihli duyurusu ile açıklanmıştır. Buna göre;
  • Hazine Alacak stoku 28 Şubat 2021 tarihi itibarıyla 17,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 9,9 milyar TL ile Mahalli İdareler’e aittir.
  • 2021 Şubat ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 673 milyon TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Alacak İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 22 Mart 2021 tarihli duyurusu ile 28 Şubat 2021 Tarihi İtibarıyla Merkezi Yönetim Brüt Borç Stok verilerini paylaşılmıştır. Buna göre;
  • Merkezi yönetim brüt borç stoku 28 Şubat 2021 tarihi itibarıyla 859,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Borç stokunun 815,1 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 044,6 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 19 Mart 2021 tarihli, “İç Denetim Birim Faaliyet Raporlarının (İçden) Üzerinden Kurula Gönderilmesi” hakkındaki duyurusunda;
  • 17.03.2021 tarihi itibarıyla İç Denetim Birim Faaliyet Raporlarının Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) üzerinden İç Denetim Koordinasyon Kurulu ile paylaşılabilmesi için sisteme “Faaliyet Raporları” adı altında yeni bir modül eklendiği,
  • İç denetim birimlerinin 2020 yılı İç Denetim Birim Faaliyet Raporlarını en geç 02 Nisan 2021 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmekte olduğu,
  • İçDen kullanan idarelerde İçDen/Raporlar/Faaliyet Raporları/2020 bölümünde yer alan Denetim Raporları, Danışmanlık ve İnceleme Faaliyetleri, Kurum İçi Alınan Eğitimler, Kurum Dışı Alınan Eğitimler, Verilen Eğitimler sekmelerine veri girişi yaptıktan sonra Word formatında sisteme yüklemeleri ve buna müteakip İDKK ile paylaş butonuna basarak Kurula göndermeleri gerektiği,

hususlarında açıklamalara yer verilmiştir.

  • Söz konusu duyurunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Vergi

 • Yaklaşık bir aydır tartışılan 2020 yılı dahil kurum kazançları üzerinden %10 Peşin Stopaj alınması konusunda henüz bir gelişme yaşanmamıştır.
  • Söz konusu vergi çalışmasına ilişkin olarak görüşlerimizi özet bir biçimde aşağıdaki şekilde ifade etme imkânı bulduk:
   • Türkiye’de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı (ÖTV, KDV) çok yüksek bir oranda iken dolaysız vergilerin payı daha azdır.
   • Kurumlar vergisinin gelir üzerinden alınan vergiler içindeki payı 1/3’tür.
   • Kalan tutarı gerçek kişiler ödemektedir. Gelir üzerinden alınan vergiler içinde gelir vergisinin payı 2/3 oranındadır.
   • Kurumlar vergisinin %53’ünü ilk 100 firma ödemektedir. TCMB tek başına kurumlar vergisinin %14’ünü ödüyor. (Bu analiz 2019 yılı kurumlar vergisi rekortmen listesine dayanarak yapılmıştır.)
   • İlk 100 içinde yer alan finansal kurumlar (33 tane) ise toplam kurumlar vergisinin %36’sını ödemektedir. (Analizi genişletirsek tahminen %75’ini ilk 1000 firmanın ödediğini söyleyebiliriz.)
   • Kurumlar vergisinde yeni gelecek tevkifat ile ciddi sorunlar yaşanacağı kesin. Yukarıda yer alan analize göre ilk 100 kurumun toplam kurumlar vergisinin %53’ünü tek başına ödüyor olması, ilk 100’de yer alan Finansal kuruluşların ise (33 tane banka, sigorta şirketi vb Finans Kurumu) toplam kurumlar vergisinin %36’sını ödüyor olması yeni gelen verginin de aynı oranda sayılan en büyük ve kurumsal firmalar üzerinde kalacağını gösteriyor.
 • KDV tevkifatı uygulamalarında değişikliklere yönelik güncelleme yapılmıştır.
  • En son 16/2/2021 tarih ve 31397 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler yapılmıştı. Konuya ilişkin gelir ve gider kayıtlarına yönelik güncellemeler tamamlanarak kullanıma açılmıştır.
 • Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı konusunu içeren “KVK-56 / 2021-1 / Yatırım İndirimi – 42” sayılı sirküler yayımlanmıştır. Buna göre;
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir.
 • Yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla ilgili geçiş sürecini düzenleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
  • Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. ürünlerin) satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla birinci ve ikinci sınıf tacirlerin işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş ödeme kaydedici cihazların “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine dair hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:527) 24 Mart 2021 tarih ve 31433 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;
  • ÖKC üreticileri tarafından akaryakıt istasyonlarında pompa ünitelerine bağlanarak kullanılmak üzere bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak yeni marka ve model onay başvuruları, bu Tebliğde ve ynokc.gib.gov.tr adresinde Başkanlıkça yayımlanacak ilgili teknik kılavuzlarda nitelikleri belirtilen YN Pompa ÖKC’ler (Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazı) için yapılabilecektir.
  • Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan;
   • Elektornik Kayıt Ünitesiz EN Pompa ÖKC’ lerin en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar,
   • Elektronik Kayıt Üniteli EN Pompa ÖKC’lerin en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar,
  • Söz konusu tebliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 • 2020 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2021 tarihleri arasında verilmiştir.
  • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2020 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar elektronik ortamda göndermişlerdir.
  • 2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2021 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;
   • Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2021,
   • İkinci taksitin 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
  • Özellikle birden fazla yerden ücret alanlar ve Tarifenin 4ncü dilimini geçen ücreti olanların 2021 yılı için şimdiden hazırlık yapmalarını ve eğitim, sağlık ve bağış gibi giderlerini belgelemelerini tavsiye ederiz.
  • 2020 takvim yılına ilişkin “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi” kullanıma açılmıştır. (Defter Beyan Sistemi)
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 30 Mart 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru” yayımlanmıştır. Buna göre;
  • Geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2 Mart 2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri karara bağlanmıştır.
  • Bu karar ile söz konusu mükelleflerin tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görüldüğünden mücbir sebep hali, bahse konu mükellefler için sona ermiştir. Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir.
  • Mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin mücbir sebep hali, bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla sona ereceğinden, herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi açısından mükellefler tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarihin ilgili makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açısından mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan Genel Tebliğde belirlenen süreler içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.
  • Söz konusu duyurunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz
 • e-Arşiv Başvuru Kılavuzu güncellenmiştir. Kılavuzda yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 15.03.2021 tarihli Duyuru’da; 28.1.2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde” düzenlemelerin yapıldığı açıklanmıştır. (e-beyanname)
 • I Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde Değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
  • Rafineri ve petrokimya tesislerinde üretilerek imalatta kullanılan veya imalatta kullanılmak üzere bu tesislere teslim edilen mallarda özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine dair 3559 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listeye ilişkin beyannamede değişiklik yapılmıştır. Değişikliği içeren Beyanname Düzenleme Programını “Gerekli Programlar” bölümünden indirebilirsiniz. (e-beyanname)

SGK & İŞKUR        

 • Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Yönetmelikle, pandemi nedeniyle evden çalışmak durumunda kalan personelin çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.
  • Detaylı bilgiyi buradan görüntüleyebilirsiniz. Konuya ilişkin değerlendirmelerimizin yer aldığı bültenimize ulaşmak için tıklayınız.
 • Anayasa Mahkemesinin Emekli Aylığına Başvuru İçin İşten Çıkış Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Kararıyla İlgili 2021/05 SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.
  • İlgili Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.
  • Anayasa Mahkemesi’nin 03.03.2021 tarihli Resmî Gazetede Yayınlanan 14.01.2021 tarihli kararıyla, 506 sayılı Kanunun mülga olan 62. Maddesinin birinci fıkrasındaki, emeklilik başvuru şartları arasında bulunan “çalıştığı işten ayrıldıktan sonra” ibaresinin iptal edilmişti. SGK tarafından yayınlanan 2021/05 Sayılı Genelgede, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.10.2008 tarihinden sonra yapılan emekli aylığı başvurularında, işten ayrıldıktan sonra başvuruda bulunma koşulunun aranacağı belirtmiştir.
  • Alınan kararın 506 Sayılı Kanun’un yürürlükte olduğu 01.10.2008 tarihinden önceki emeklilik başvuru işlemleri hususunda geçerli olacağı ifade edilmiştir.
 • Cumhurbaşkanlığı kararıyla; Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında başlatılan Nakdi Ücret Desteği ve Sözleşme Feshi Kısıtlaması 2 ay süreyle uzatılmıştır.
 • SGK iş yeri kaydı/borcu yoktur uygulaması e-Devlet üzerinden alınabilmektedir.
  • İşyeri tescili olmayan ilgililer belgeleri temin için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat etmektedirler. 16 Mart 2021 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden sunulan “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama” hizmeti ile ilgililer SGK İl Müdürlüklerine gitmeden işyeri kayıtlarının olmadığına aynı zamanda gerçek kişiler yönünden kendi sigortalılıkları nedeniyle sosyal güvenlik prim borçları bulunmadığına dair belgeyi temin edebilmektedirler. İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının usul ve esasları 2021/07 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır. İlgili genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması ile buna ilişkin İdari Anlaşmanın yürürlük tarihi 1 Kasım 2020 olarak belirlenmiştir.
  • Söz konusu düzenlemeyi içeren 3743 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25 Mart 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
 • SGK tarafından özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ilgili yapılan asgari işçilik araştırması hesabında kullanılan 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği yayımlanmıştır.
  • Söz konusu tebliğ buradan ulaşabilirsiniz.
 • Türkiye ile İran arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması 23 Mart 2021 tarih ve 7306 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştur.
 • 5510 sayılı Kanunun Ek-17. Maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik işlemleri neticesinde tahakkuk eden teşvik tutarlarının, işverenin SGK’ya vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup işlemleri, işverenin talebi aranmaksızın Kurumca re’sen yerine getirilecektir.
  • İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
 • Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır.
  • Söz konusu uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmıştır.
  • Web uygulaması olmaksızın bildirim yapılması amacıyla hali hazırda kullanılan bilgi sistemleri otomasyon yazılımlarına entegre olacak şekilde ws-vizite web servisi işverenlerin hizmetine sunulmuştur.
 • E-devlet üzerinden engelli hibe desteği başvuruları başlamıştır.
  • Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzuna göre hazırlanacak projeler, kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafından değerlendirilecektir.
  • Kabul edilen her proje için 65.000 TL’ye kadar hibe desteği sağlanacaktır.
  • Başvurular 16 Nisan 2021 tarihine kadar “e-devlet” üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Elden ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Proje Başvuru Rehberi, Başvuru Kılavuzu, Yönetmelik ve Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.
 • İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), engelli bireylerin kendi işlerini kurmaları için 65.000 TL’ye kadar hibe desteği vermektedir. 2021/2. dönem için son başvuru tarihi 16 Nisan 2021.

Teşvik & Ar-Ge

 • Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında açılan “Deprem Araştırmaları” özel çağrısının başvuru süresi 16/04/2021 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.
 • 2568-Çin Bilimler Akademisi (CAS) ile İkili İş birliği Programı” kapsamında TÜBİTAK tarafından Türkiye ile Çin’deki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenecek olup, program son başvuru tarihi 5 Mayıs 2021, saat 17:00 olup e-imza için son tarih 12 Mayıs 2021, saat 17:00’dir.
  • Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına 1.250.000 TL (PTI ve Kurum hissesi hariç) olarak belirlenmiştir.
 • KOSGEB, imalat sanayii sektörlerinde Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmek amacıyla Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021 yılı çağrısı ilan edilmiştir.
  • Son başvuru tarihi 18 Mayıs 2021’dir.
 • 20 Mart 2021 tarihli ve 3692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Eldor Elektronik ve Plastik Malzemeleri Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından, İzmir ili Ege Serbest Bölgesi’nde yapılacak olan elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımının Proje Bazlı olarak desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
  • Verilecek destekler şu şekildedir:
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği (10 yıl),
  • 30 milyon TL’ye kadar nitelikli personel desteği,
  • İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 20 milyon TL’yi aşmamak üzere enerji harcamalarının %50’si
 • Doğrudan Yabancı Yatırım mevzuatında değişiklikler yapılmıştır.
  • 27 Mart 2021 tarihli ve 31436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte ilgili yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası, yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan kısımlar aynı zamanda Söz konusu maddeler Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5. Maddesinin birinci fıkrasının (B) bendini ve üçüncü fıkrasını oluşturmaktadır. Aynı tarihli Resmî Gazete ile bu bölümlerde yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda;
  • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneğinin Genel Müdürlük KEP adresine göndermesine gerek kalmamıştır.
  • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, birinci fıkrada sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmaz ibaresi kaldırılması dolaysıyla sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında birinci fıkrada sayılan belgelerin tekrardan Genel Müdürlük KEP adresine göndermesi gerekecektir.
 • Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemekte olup, 2021 yılı proje başvuruları 1 Mart 2021 tarihi itibariyle başlamıştır.

Finans & Para

 • Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik BDDK tarafından yayımlanmıştır.
  • Bu Yönetmeliğin amacı, BDDK tarafından sistemik önemli olarak belirlenen bankalarca önlem planlarının konsolide olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelikte ayrıntılı olarak önlem planlarının niteliği, önlem planında yer alması gereken bölümler, yönetim süreçleri ve stratejik analiz, temel faaliyet kolları, kritik fonksiyonlar, kritik hizmetler, etki analizi, uygulanabilirlik değerlendirmeleri, önlem planı senaryoları, sistemik ve bankaya özgü olaylar, önlem planı göstergeleri ve bildirim yükümlüğü hususları düzenlenmektedir.
  • Yönetmeliğe göre kritik fonksiyonlar bankanın aktif büyüklüğü, karmaşıklığı, yurt içi ve yurt dışı finansal kuruluşlarla bağlantılılığı ile ilgili faaliyetin pazar payı dikkate alındığında, kesintiye uğraması durumunda ikame edilememesi nedeniyle finansal istikrarın devamlılığı için gerekli olan hizmetlere zarar verebilecek olan faaliyetleri, kritik hizmetler ise bankanın, bir ya da daha fazla kritik fonksiyonunu gerçekleştiren iş birimlerine veya tüzel kişilere yönelik grup içinden veya dışından sağlanan hizmetleri ifade etmektedir.
  • Yıl sonları itibarıyla hazırlanacak önlem planları, takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Kuruma gönderilir. 2020 yıl sonu itibarıyla hazırlanacak önlem planları ise takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Kuruma gönderilir.
 • TCMB tarafından 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyuru yayımlanmıştır.
 • 7292 sayılı Tasarruf Finansman Sistemini düzenleyen Kanun değişikliği 7 Mart 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Kanun ile son yıllarda sektörel olarak büyüme gösteren tasarruf finansmanı ile ev ve araba sahibi olma uygulamalarına bir çeki düzen verilmesi amaçlanmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerimize 2021-024 sayılı Bültenimizden ulaşabilirsiniz.
  • 7292 Sayılı Kanun’un Resmî Gazetede yayımlanması ile halihazırda tasarruf finansmanı faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların BDDK tarafından istenilen bilgi ve belgelerle, Kanun hükümlerine intibak etmek veya tasfiye olmak üzere BDDK’ya başvuru yapmalarının zorunlu olduğuna ilişkin duyuru BDDK resmî sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
 • Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi gereğince zamanaşımına uğrayacak her türlü fon, alacak ve mevduat tutarları ile ilgili banka hesaplarınızı kontrol ediniz.
  • Bankalar nezdindeki her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. Zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde yapılacak ilanı müteakiben fona gelir kaydedilir.
  • Bankalarda zaman aşımına uğramış olan vadeli mevduat, kredi kartı alacak bakiyeleri, vadesiz hesapların ve diğer ayni kıymetlerin listesine Zaman Aşımı Sorgulama ekranından ulaşılabilir. Listede bilgileri bulunan müşterilerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar bankalara kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde söz konusu kıymetler yasa gereği TMSF’ ye devredilmektedir.
 • TCMB 18 Mart 2021 tarihli Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantısı ile politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %17’den %19’a yükseltilmesine karar vermiştir.
 • 20 Mart 2021 tarihli 31429 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan 2021 / 152 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış ve yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştır.
 • 18 Mart 2021 tarihinde yapılan Para Politikası Kurulu Toplantısına ait özet 25 Mart 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Toplantı özetine ulaşmak için tıklayınız.
 • C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.03.2021 tarih ve 180199 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin (“Genelge”) yurt dışından kredi alınmasına ilişkin; “Genel Esaslar” başlıklı 19 uncu ve “Yurda getirilmeden kullanılabilen krediler” başlıklı 22 nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.
 • Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından kalkınmanın ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının bankacılık ve finans sektörünün faaliyetlerinde gözetilmesi amacıyla 2014 yılında hazırlanan “Bankacılık Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzu” güncellenmiştir.
  • Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile iş birliği içinde, TBB Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından hazırlanan kılavuz sayesinde bankaların faaliyetlerindeki çevresel ve sosyal öngörülebilirlik, saydamlık ve izlenebilirlik yaklaşımlarını daha sistematik bir şekilde yönetmesi amaçlanmaktadır.
  • Güncellenen kılavuzda bankacılık ve finans sektöründe sürdürülebilirlik yaklaşımı için 10 temel ilke tanımlanmaktadır Bu İlkeler:
   • Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Çevresel ve Sosyal Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
   • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı
   • İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon
   • Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
   • Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği
   • Paydaş Katılımı ve İletişim
   • Kurumsal Yönetim
   • Kurumsal Kapasite Geliştirme
   • İzleme ve Raporlama
  • TBB Yönetim Kurulu tarafından, bankacılıkta iyi uygulamalar prensibi çerçevesinde güncellenen kılavuzun, uygulanma kapsamı, her bankanın kendi değerlendirmesi ve takdirinde olmak üzere, üyelerin bilgisine/takdirine sunulmasına karar verdiklerini duyurmuşlardır.
 • Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 26.03.2020 tarihli duyurusunda; Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrettiğinden, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi de tamamlanmıştır.

Ticari Düzenlemeler

 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Buna göre;
  • 120 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay,
  • 120 bin Türk Lirası üstü ve 300 bin Türk Lirasına kadar olan taşıt satışlarında 48 ay,
  • 300 bin Türk Lirası üstü ve 750 bin Türk Lirasına kadar olan taşıt satışlarında 36 ay,
  • 750 bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay süreler ile taksitlendirme yapılabilecektir.
 • Ticaret Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçileceğini ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması başlatıldığını ve daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendiğini açıklamıştır.
 • Rekabet Kurumu tarafından iki önemli Tebliğ yayımlanmıştır.
  • 24 Haziran 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7246 sayılı Kanun ile, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Rekabet Kanunu”) oldukça uzun zamandır beklenen esaslı değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, Rekabet Kanunu’nun 43. maddesinde yapılan değişiklik ile taahhüt mekanizması mevzuatımıza dahil olmuştu. Diğer yandan, mehaz Avrupa Birliği düzenlemelerinde 1970’li yıllardan beri yer alan ve ülkemizde Rekabet Kanunu’nun ilk yıllarından beri üzerinde konuşulan de minimis kuralı da rekabet mevzuatımıza dahil edilmiştir. Her iki yeni düzenleme de gerek Avrupa Birliği’ne uyum açısından gerekse de kaynakların yerinde ve doğru kullanımı açısından önemli birer adımdır.
  • Rekabet Kurumu, Rekabet Kanunu değişiklikleri akabinde ilgili ikincil düzenlemeler üzerinde de çalışmaya başlamış ve tebliğ taslaklarını hazırlayarak kamuoyunun görüşüne açmıştı. 16 Mart 2021 tarihinde ise, “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Ön araştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ” ile “Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ” yürürlüğe girmiştir. Taahhüt mekanizması ve de minimis kuralının uygulaması hakkında ilgili tebliğler ile getirilen bu düzenlemeler hakkında hazırladığımız 2021-39 ve 2021-40 numaralı bültenlerimizi inceleyebilirsiniz.
 • Otopark Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • 25 Mart 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile bina sınıfları itibariyle aranılan asgari otopark adedi güncellenmiş, açık otopark alanı düzenlemesi ile komşu parsel ile ortak otopark alanı uygulamasının detayları ile hangi hallerde bahçe ve zemin katların otopark olarak kullanılabileceği hususları detaylandırılmıştır.
  • Buna göre 80 m2 altı her 3 daire için 1 adet, 80 m2 den 120 m2 ye kadar (120 m2 hariç) her 2 daire için 1 adet, 120 m2 den 180 m2 ye kadar (180 m2) hariç her daire için 1 adet ve 180 m2 ve üzeri her daire için 2 adet otopark ayrılır.
  • Ayrıca, 20 ve üzeri zorunlu otoparkı olması gereken yeni yapılarda şarj ünitesi dahil elektrikli araçlara uygun otopark düzenlemesi ve büyüklüğüne göre AVM’lerin hızlı şarj kapasitesine sahip asgari otopark adedi düzenlemesi de bu Yönetmelikle getirilmiştir.
  • Yönetmelikte yapılan düzenlemelerin yer aldığı “Ek-1” tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yeni düzenlemelere uyumla ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • Yönetmelikte özel hastanelerde diğer personelin çalıştırılması, işten ayrılan personelle ve uzman hekimlerle ilgili yapılacak bildirimler, özel hastanelerin devrinde yapılacak işlemler, özel hastanelerin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar ile ruhsatlı hastane binalarının uyumu ve mimari proje değerlendirmeleri konularında düzenlemeler yapılmıştır.
  • Buna göre, yer seçimi ve bina şartları uygunsuzluklarını gidermeleri için bu madde kapsamında süre verilen ve uyum süresi Bakanlıkça onaylanmış olan ruhsatlı özel hastanelere, sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum bulunmaması kaydıyla 5 yıla kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da uyum sağlayamayan hastanelerin ruhsatı Sağlık Bakanlığınca iptal edilir.

Dış Ticaret & Gümrük

 • Türkiye ile Bosna Hersek arasında 2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması 7310 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur.
  • Anlaşmanın protokol ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
 • Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Türkiye ve Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II’nin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik 1 Mart 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
  • Anılan Yönetmelikte ayrıntılı olarak, menşeli ürün kavramına giren ürün türleri, tamamen üretilmiş veya elde edilmiş ürünlerin tanımı, yeterli işçilik tanımı ve asgari oranı, yetersiz işçilik sayılan durumlar, menşei tespitinde dikkate alınmayacak etkisiz unsurlar, menşe ispat belgesinin düzenlenmesi, ibraz ve sunulması konuları ele alınmıştır.
 • Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya olmuştur.
  • Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 498 milyon dolar), İngiltere (968 milyon dolar) ve ABD (917 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 240 milyon dolar), Rusya (1 milyar 721 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 704 milyon dolar) almıştır. Şubat ayında ihracatçılarımız 210 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.
  • Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Şubat ayı veri bülteni için tıklayınız.
 • Şubat ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen fasıl “motorlu kara taşıtları” oldu.
  • “Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azalışla, 2 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla %11,6 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 626 milyon dolar) ve %22,2 artışla “Elektrikli makina ve cihazlar” (912 milyon dolar) olmuştur.
 • GTS’ ye göre 2021 yılı şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla;
  • İhracat, % 9,6 artarak 16 milyar 12 milyon dolar,
  • İthalat, % 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar,
  • Dış ticaret hacmi, % 9,7 artarak 35 milyar 384 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 82,7 olmuştur.
 • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın, mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan’da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladığını, imzalanan kredi anlaşması sayısının 5’e, anlaşmaların toplam tutarının ise 170 milyon dolara yükseldiğini bildirmiştir.

Diğer Mevzuat

 • Kamu İhale Kurumu’nun 8 Mart 2021 tarihli duyurusu ile iş bitirme belgelerine ilişkin önceki düzenlemesine istinaden güncelleme yapmıştır.
  • Karara göre, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca feshedilip tasfiye edilen yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak yüklenicilere iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine dair Kamu İhale Kurulunun 05.03.2020 tarihli ve 2020/DK.D-58 sayılı kararı, 03.03.2021 tarihli ve 2021/DK.D-48 sayılı Kurul kararı ile iptal edilmiştir.
  • Söz konusu duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt süresini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • 702 sayılı nükleer düzenleme kurumunun teşkilat ve görevleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin 4/a maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • 3 Şubat 2021 tarihinde KGK tarafından gerçekleştirilen, “Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların Raporlanması” konulu Webinar Sonuç Raporu yayımlanmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız.
 • 30 Mart 2021 tarihinde Bağımsız Denetçi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretlerin Açıklanması Hakkında Kurul Kararı 31439 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır. Karara ulaşmak için tıklayınız.
 • 30 Mart 2021 tarihinde BOBİ FRS 2021 Sürümü Hakkında Kurul Kararı 31439 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Karara ulaşmak için tıklayınız.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uygulanan endüstriyel işletmelerin 2021 Yılı Gönüllü Anlaşma başvuruları 01 Mayıs-01 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir