Sirküler Blog Güncel Yayınlar

2021-011 Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Stopaj Oranı %5 Olmuştur.

Tarih     : 6 Şubat 2021

No          : 2021-011

Konu     : Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Stopaj Oranı %5 Olmuştur.

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine  İlişkin  2009/14592  Sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ve  5520  Sayılı  Kurumlar Vergisi  Kanununun  30  uncu  Maddesinde  Yer  Alan  Vergi  Kesintisi  Oranlarına  İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 4 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’ üncü maddesine göre, “kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler kanunda belirtilen ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.”

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 15 ‘inci maddesine göre; Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları kanunda belirtilen ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

Yukarıda anılan maddeler kapsamında düzenlenen ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamına giren birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara bu işleri ile ilgili yapılan hakkediş ödemeleri üzerinden uygulanan stopaj oranı, 2003/6577 sayılı BKK ile %5 olarak uygulanırken, 2006/11449 sayılı BKK ile 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren %3’e düşürülmüştü.

Bu oran 4 Şubat 2021 tarih ve 31385 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3491sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu defa %3’ten %5’e çıkarılmıştır.

İlgili düzenlemeyi örnek ile açıklayacak olursak;

Yıllara yaygın inşaat faaliyetinde bulunan (E) Ltd. Şti. yapımını üstlendiği yol inşaatı işiyle ilgili olarak 04.03.2021 tarihinde 2.000.000 TL tutarında fatura düzenlemiştir. Hakediş tutarında binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmıştır İlgili muhasebe kaydı şu şekildedir;

 

Hakediş Bedeli2.000.000
Hesaplanan KDV(%18)360.000
Toplam 2.360.000
KDV Tevkifatı (3/10)108.000
Stopaj (% 5)100.000
Damga Vergisi18.960
Ödenecek Tutar2.133.040

 

HesapBorçAlacak
120 Alıcılar2.133.040
295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar100.000
740 Hizmet Üretim Maliyeti18.960
350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri2.000.000
391 Hesaplanan KDV (7/10)252.000

 

PDF İndirmek İçin Tıklayınız…

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bulut Bellet & Erhan Gürler

Saygılarımızla,

Şaban Küçük

Tax & International Advisory | International Tax & Taxademy

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir