Sirküler Blog Duyuru

2020-141 Ülke Bazlı Raporlama (CbCR) Süresi Uzatılmıştır.

Tarih     : 29 Aralık 2020

No          : 2020-141

Konu     : Ülke Bazlı Raporlama (CbCR) Süresi Uzatılmıştır

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan sirkülere göre ülke bazlı raporlamaya ilişkin raporlama süresi 26 Şubat 2021 tarihine uzatılmıştır.

Bu kapsamda yayınlanan sirkülerde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:

“Başkanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 24 Şubat 2020 tarihli ve 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesinin on altıncı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak;

  • 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve
  • Ocak/2020’de biten özel hesap dönemine ilişkin 31 Ocak 2021 tarihi sonuna kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun

BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre, 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, Şubat/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı rapor, anılan Kararda belirtildiği gibi, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacaktır.

25 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına linkten ulaşabilirsiniz. 2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Söz konusu sirkülerdeki açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, 31 Aralık 2020 olarak belirlenen raporlama süresinin son tarihine günler kala erteleme geldi. Böylece, kapsama giren çok uluslu şirketler için yaklaşık iki aylık ek bir süre verilmiş oldu.

Dolayısıyla, ana şirketleri listede yer alan ülkelerde bulunan Türkiye’deki yabancı sermayeli şirketlerin 26 Şubat tarihine kadar ülke bazlı raporlama vermelerine gerek kalmamıştır. Bununla birlikte, hali hazırda diğer ülkelerde raporlama zorunluluğu bulunduğu için çok uluslu Türk şirket gruplarının ilan edilen listede yer almayan ülkelerde öncelikle bu yükümlülüğü yerine getirmeleri gerekecek. Aksi taktirde, yasal sürelere uymamaktan kaynaklanan ciddi cezalar ile karşı karşıya kalmaları söz konusu olabilir. Dolayısıyla, birçok ülkede raporlama süresi 31 Aralık 2020 olarak belirlendiği için bu süre tamamlanmadan raporlama yapılmasını tavsiye ediyoruz. Konuyla ilgili ayrıntılı düzenlemelere Türkçe olarak 2020-116 sayılı bültenimizden, İngilizce olarak ise 2020-118 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan, ülke bazlı raporlama yükümlülüğü Türkiye’de 26 Şubat 2021 tarihine ertelendiği için kapsama giren çok uluslu şirketler yurt dışında başka bir ülkede raporlama yapmış olsalar bile, Türkiye’de de ülke bazlı raporlama yapmak durumunda kalacaklar. Bu ise bu yıl için bazı Türk çok uluslu gruplarının iki defa raporlama yapması anlamına gelebilir.

Türkiye, OECD düzeyinde ülke bazlı raporlamaya ilişkin bilgi değişim anlaşmalarının bir kısmını aktive ettiği için listede yer alan ve ana merkezi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki işletmeleri için ise belirsizlik büyük oranda azalmış durumda. Buna göre, ana merkezi Türkiye’de olmayan listedeki ülkelerin çok uluslu şirketlerinin Türkiye’deki iştiraklerinin Türkiye’de ülke bazlı raporlama yapma zorunlulukları da ortadan kalkmış durumda.

Ancak, listede yer alamayan ülkelerde ana şirketleri bulunan yabancı sermayeli şirketler için ise belirsizlik devam ediyor. Eğer liste genişletilmez ise, bu tür şirketler de 26 Şubat 2021 tarihine kadar Türkiye’de ülke bazlı raporlama yapmak durumunda olacaklar.

PDF Görüntülemek için tıklayınız…

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan sirkülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/147738/pdf

XML dosya oluşturma dahil ülke bazlı raporlama hazırlama ile ilgili sorularınız için bizlere ulaşabilirsiniz.

Transfer Fiyatlandırması konusunda çalışan uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Saygılarımızla.

Şaban Küçük

 

Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir