Blog Sirküler Slider-tr Yayınlar

Blog I 2022 Asgari Ücret Rakamı Belirlendi

Asgari Ücret 2022 için 4.253,40 TL oldu.

Ücret 4 üretim faktöründen bir tanesi olan emek karşılığı alınan değerdir. Koruma amaçlı olarak önce kadın ve çocuk çalışanlar ezilmesin diye geçen yüzyılın başında uygulanmaya başlanmıştır.

Ülkemizde asgari ücret uygulaması uzun yıllardır Asgari Ücret Yönetmeliğine göre taraflarca birlikte belirlenmektedir. 1896’da ilk olarak Avustralya’da, federal seviyede Roosevelt döneminde 1933’te ABD’de ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yoğun çalışmalarıyla 1970’te çoğu ülkede başlatılan bu uygulamaya Türkiye de 1972’de çıkan Yönetmelikle dahil olmuştur.

OECD ülkeleri, ücretin vergilenmesi konusunda 20 yıldır karşılaştırmalı istatistikler yayımlamaktadır. Türkiye bu ligde medeni durum, çocuk sayısı gibi kriterleri en az dikkate alan vergileme sistemine sahip iki ülkeden bir tanesidir. Bu konuda yayımladığımız blog yazısını da okuyabilirsiniz.

Ücretli çalışan sayısının toplam nüfusa oranının yüksekliği, toplam ücretli çalışanlar içinde asgari ücretli çalışan sayısının oran olarak yüksekliği ülkemize ait bir vakıadır.

17 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2021/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı ekinde yer alan Gerekçe ile beraber yayımlanmıştır.

 • İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.
 • Yönetmeliğe göre asgari ücret işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade etmektedir.
  • Asgari ücret ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.
  • Asgari ücret pazarlık ücreti değildir.
  • Ülke seviyesinde tek asgari ücret belirlenmiştir.
  • Bu ücret 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
  • Komisyon, işçilerin geçim şartları ve 2022 enflasyon hedefini dikkate almıştır.
  • Bütün işkolları için belirlenmiştir.
 • Asgari ücretin belirlenmesinde kadın erkek, kıdem, yetenek, eğitim durumu dikkate alınmamaktadır.
 • Asgari ücret 2022 yılı için günlük 166,80TL olarak belirlenmiştir.
 • %5 indirim hariç ücret üzerinde %37,5 SGK prim yükü bulunmaktadır.
 • Aylık brüt işveren maliyeti 6.129,90TL olacaktır. (%5 indirimden yararlanamayanlar için)
 • Bu yıl asgari ücretten damga ve gelir vergisi alınmaması planlanmakta olup bunun için yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.
  • Bunun sadece asgari ücret için mi, yoksa tüm ücretlerin asgari ücret kısmı için mi yapılacağı çok tartışmalı bir konu olacaktır.

Bu konuyla alakalı sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla,

Taxia | Blog

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir