Güncel Makale Slider-tr Yayınlar

2022-2 / İhracat Bedellerinin %25’inin TCMB’ye Satılmak Üzere Bankaya Satılması Uygulaması

No     : 2022-2

Konu : İhracat Bedellerinin %25’inin TCMB’ye Satılmak Üzere Bankaya Satılması Uygulaması

“İhracat Bedelleri” konusunda TCMB tarafından, 16.01.2020 tarihinde İhracat Genelgesi yayımlanmıştı. 31.12.2021 tarihi itibarıyla İhracat Genelgesi’nde zaman içerisinde 25 değişiklik yapıldığı anlaşılmaktadır.

Genelgede Düzenlenen Durumlar: Genelge ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde özellikli durumları, Tebliğ tarihi öncesinde fiili ihracatı gerçekleştirilmiş işlemleri, özellikli tahsil şekillerini, Türk lirası ile ihracatı, nakit beyan formu ile getirilen tutarları, ihracatçı dışındaki firmalara gelen tutarları, kabul edilmeyen malları, ihracat fiyatının değişmesi (lehe veya aleyhe), alacağın iskontosunu, faktöring işlemlerinde özellikli durumları, indirim ve mahsup işlemlerine ilişkin spesifik durumları, terkin ve sorumluluk ile, vergi dairelerine yapılması gereken bildirim ve ihbar durumlarını ayrıntılı bir şekilde düzenlemektedir. Bakanlık HMB 2019/3 nolu Uygulama İç Genelgesiyle zamanında kapatılmayan hesapların Vergi Dairesine bildirimi ve ihtar, 90 günlük süre verilmesi ve Vergi Dairesince yapılacak işlemleri düzenlemektedir. Serbest Bölgelere yapılan ihracat işlemleri de bu düzenleme kapsamında yer almaktadır.

Genelgede yapılan en son kapsamlı değişikliğe linkten ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin söz konusu İhracat Genelgesi dışında 03.01.2022 tarihinde TCMB tarafından “İhracat Genelgesinin Ek 1’inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” yayımlanmıştır.

Talimatı incelemek için tıklayınız.

Bu Uygulama Talimatı ana hatlarıyla ele alınacak olursa;

1-16.01.2020 tarihli TCMB İhracat Genelgesi’ne göre

  • ABD doları,
  • Euro ve
  • İngiliz sterlini cinsinden

İBKB (=İhracat Bedeli Kabul Belgesi) veya DAB’a (=Döviz Alım Belgesi) bağlanan ihracat bedeli dövizler, 03.01.2022 tarihli Uygulama Talimatı kapsamındadır.

Buradan hareketle, diğer döviz cinsleri üzerinden veya TL olarak yapılan ihracatların bu Uygulama Talimatı kapsamı dışında olduğu anlaşılmaktadır.

2-Uygulama Talimatı’nın 4’üncü maddesi çerçevesinde, 16.01.2021 tarihli İhracat Genelgesi’ne göre İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, İBKB veya DAB’ın düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden Merkez Bankasına satılmak üzere İBKB veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması gerekmektedir.

3-İşlem Kuru: Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kurunu ifade etmektedir.

4-a) Uygulama Talimatı’nın 4’üncü maddesinde “İhracat Genelgesi’ne göre İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i” ifadesinde geçen “İhracat bedeli döviz”, “yurda getirilmesi zorunlu olan ihracat bedelleri”ni kapsaması, “yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracat bedelleri”ni kapsamaması gerektiği,

b) “İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler”e yapılan ihracatta (veya benzer muafiyet ve istisnalarda) ihracat bedeli dövizlerin yurda getirilmesi veya alışının yapılması halinde de bu dövizlerin Uygulama Talimatı kapsamı dışında olması gerektiği değerlendirilmektedir.

Uygulamada dikkate alınması gereken husus, Türk Kambiyo Mevzuatı olarak tanımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 sayılı Kanun, bu Kanun’a dayanılarak ve Kanun’a uygun olarak çıkarılan Karar ve düzenlemeler olmaktadır.

Bültenle ilgili tüm sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir