Makale Sirküler Slider-tr Yayınlar

2021-113 / Kar Dağıtım Stopajı %10’a indirilmiştir

Tarih   : 27 Aralık 2021

No       : 2021-113

Konu   : Kar Dağıtım Stopajı %10’a indirilmiştir.

22 Aralık 2021 tarihli, 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci ve 30’uncu maddelerinde yer alan kar dağıtımına ilişkin bazı vergi kesintisi oranları %15’ten %10’a düşürülmüştür.

Konu, Türkiye’deki şirketlerden kâr payı elde eden Türkiye’de yerleşik kişiler, gerçek kişiler dışındaki şirket ortakları, Türkiye’de tam mükellef olmayan şirket ortakları ve özellikle nihai ortağın yerleşim yerinin avantajlı çifte vergileme anlaşma oranına sahip olan ülke vatandaşları için farklı noktalarda önemli olmaktadır.

Özellikle yabancı firmaların kar dağıtım tercihlerini etkileyecek bir konu olduğu için çifte vergileme anlaşmalarında öngörülen stopaj oranlarına mutlaka bakılmalıdır.

Yapılan değişiklikle;

1- Tam mükellef kurumlar tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından,

 • Tam mükellef gerçek kişilere,
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara,
 • Gelir vergisinden muaf olanlara,
 • Dar mükellef gerçek kişilere ve
 • Gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere

dağıtılan kar paylarındaki vergi kesintisi oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür.

2- Tam mükellef kurumlar tarafından vergiden muaf kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar kar paylarındaki vergi kesintisi oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür.

3- Tam mükellef kurumlar tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından,

 • Dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç),
 • Kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere

dağıtılan kar payları ile dar mükellef kurumların ana merkeze aktardıkları kazançlar üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür.

Ayrıca dar mükellef kurumların ana merkeze aktardıkları kazançlar üzerinden yapılacak %10 oranındaki vergi kesintisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden hesaplanacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlarda uygulanmakta olan oran bu düzenlemenin dışındadır. Kısaca ve özetle;

 • Kararda belirtilen düzenlemeler yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği için 22 Aralık 2021 tarihinden itibaren yapılacak kar dağıtımlarında yeni belirlenen oranların kullanılması gerekecektir.
 • Önceki oranlar 3 Şubat 2009’dan beri uygulanmaktaydı. Eskiden gelir vergisinde en üst tarifeye uygulanan oran, kurumlar vergisi oranı ve kâr payı stopaj oranı arasında bir korelasyon varken, gelir vergisinin %40, kurumlar vergisinin önce %20, sonra da %25 olmasıyla ve en son kâr payı stopajının da %10’a düşmesiyle bu korelasyonun pek anlamı kalmamıştır.
 • Stopaj nakden veya hesaben yapılan ödemeleri kapsadığı için genel kurul yapılmış olmakla birlikte henüz nakden veya hesaben ödeme yapılmadıysa indirimli stopaj uygulanacaktır.
 • Vergi kesintisi oranlarında yapılan değişiklik özellikle de gerçek kişilerin elde ettiği kar paylarını beyan etmeleri durumunda vergi yükünde bir değişiklik doğurmazken elde edilen kâr payının, beyan sınırının altında kalması ve beyanname verilmemesi durumunda vergi yükünü azaltacaktır.
 • Gelir veya kurumlar vergisinden muaf olanlar için ise nihai bir vergi olan bu stopaj toplam vergi yükünün azalmasına sebebiyet vermiştir.
 • Kurumların tam mükellef şirket ortaklarına dağıtılan karlar için KVK 5/1-a maddesine göre iştirak kazançları istisnası uygulanmakta ve bu durumda kâr payı stopajı yapılmamaktadır.
 • Anayasa’nın 73. Maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı’nın bu tür vergilerde oranları belirleme yetkisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkilerin geniş bir listesine ve bu konuda yaptığımız analize ulaşabilirsiniz.
 • Düzenleme gerçek kişilerin ayrıca beyanname vermek durumunda olmadığı hallerde toplam vergi yükünü azaltırken, yurt dışı ortaklı firmalar için ise Anlaşma’da öngörülen daha avantajlı oranlar haricinde vergi yükü azalmış olup, kar dağıtımlarının artacağını söyleyebiliriz. Uzun vadede ise ülkemize gelen yabancı yatırım potansiyeline pozitif etkisi olacağı aşikar.

Bu konuyla alakalı sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir