Sirküler Slider-tr Uncategorized Yayınlar

2021-104 / İhracatçılara Yönelik Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı!

No         : 2021-104

Tarih    : 12 Kasım 2021

Konu    : İhracatçılara yönelik Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’den geçerek 6 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Kanun’un gerekçesine ve teklif metnine ulaşmak için tıklayınız.

İhracatçıları ilgilendiren, özellikle de teminat sorununu çözmeye yönelik yeni destek modelleri ile birlikte; üretim ve yatırım teşviklerine ilişkin düzenlemeleri de kapsayan Kanun Teklifi ile;

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısının sağlanması,
 • İhracatı Geliştirme AŞ’ye aktarılmak üzere, FOB ihraç bedelinin on binde üçüne kadar (hizmet sektörlerinde brüt asgari ücretin on katına kadar) kesinti yapılması,
 • İhracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan meblağlar ile TİM nezdinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubunun varlıkları, İhracatı Geliştirme AŞ’ye aktarılması ve
 • İhracatçılara sadece, ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme AŞ’ye gelir, damga, harç, katma değer vergisi, kurumlar vergisi muafiyeti tanınması amaçlanmıştır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

İlk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesiyle ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığı’nca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere, gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.

Çek İbraz Yasağının Süresi 2023 Yılının Sonuna Kadar Uzatılacak

Kanun ile ayrıca, Çek Kanunu’nda yapılan değişiklikle süresi 2021 yılı sonunda bitecek olan çekte ibraz yasağının süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılacaktır.

 • Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle; şirketlerin tasfiye sürecinde alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren kalan varlığın dağıtılmamasına dair öngörülen 6 aylık süre, 3 ay olarak değiştirilmiş olup tasfiye sürecinin hızlandırılması amaçlanmıştır.
 • Serbest bölge kurucu ve işletici şirketlerin, serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesiyle ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar, 30 yılı geçmemek üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.
  • Genel Kurul’da yapılan düzenlemeler ile, bu istisnada, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılarından elde edilen kazançları kapsamayacaktır.
 • Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacaktır.
  • Düzenleme ile birlikte, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nda da değişiklik yapılmıştır.
 • Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylamasının da etkisiyle, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmesine paralel olarak Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda da değişiklik yapılmıştır.

Komisyon görüşmelerine göre Orta Vadeli Program (2022-2024) ile, 2021 yılında ihracatın %24,4 oranında artışla 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi tahmin edilmekte, 2022 yılında ise %9,4 artışla 230,9 milyar dolar seviyesine çıkarılması öngörülmektedir.

Kanun’un komisyon görüşmeleri aşamasında, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız tarafından yapılan açıklamalara göre;

 • 2020 yılı itibariyle, 18 serbest bölgede 500’ü yabancı olmak üzere yaklaşık 2 bin firmanın faaliyet göstererek 183 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır.
 • İhracatı Geliştirme A.Ş. 10 milyon TL sermaye ile TİM’in %95’i ile Eximbank’ın %5 ortaklığıyla kurulmuştur.
 • 2018 yılında 60 bin üyeyle devralınan TİM, 2021 yılında 100 bin üyeye ulaşmıştır.

Komisyon görüşmelerinde Ticaret Bakan Yardımcısı sayın Rıza Tuna Turagay tarafından yapılan açıklamalara göre;

 • Eximbank’ın kredi kullandırmasında şirketin bir mali yıl önce kurulması gerektiği, ihracatçı şirketin sözleşmeyi ve satış sözleşmesini, “proforma” faturayı bankaya getirmesi gerekmektedir.
 • Eximbank kredilerinden yararlanan firma sayısı 13 binin üzerinde olup %75’i ise KOBİ’lerden oluşmaktadır.
 • Eximbank risk derecelendirme sistemine devam edecektir. Kredi riski taşıyan bir şirket, teminatsız kefalet sisteminden yararlanamayacaktır.
 • Eximbank’ın Türkiye’deki ihracat kredileri içerisindeki payı %51,7 civarındadır.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Taxia | Trade & Customs

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir