Sirküler Yayınlar

2021-088 / Anayasa Mahkemesi’nin Çalışan Haklarıyla İlgili Önemli Kararı

No       : 2021 / 088

Tarih  : 15 Eylül 2021

Konu  : Anayasa Mahkemesi’nden, Çalışanın Mahkemeye Erişim Hakkının İhlaliyle İlgili Önemli Karar

15 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan dikkat çekici bir Anayasa Mahkemesi kararını bugün sizlerle birlikte değerlendirmek istiyoruz.

Özetle;

Taşeron firmada yaklaşık 11 yıl işçi olarak çalışan personel, bu sürenin sonunda işyerinden, şehit yakını kontenjanıyla memur olarak ayrılmıştır. Personel, Sosyal Güvenlik Kurumundan sigortalılık hizmet süresinin 15 yıldan ve prim ödeme gün sayısının 3600 günden fazla olduğunu gösterir yazıyı dilekçesinin ekine koyarak fesih bildirimini gerçekleştirmiştir. Bu arada kişinin Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanenin taşeron firmasında çalıştığını ve bu hastanenin idaresine fesih bildirimi yaptığını ayrıca belirtelim. . Fesih bildirimi sonrası personel Sağlık Bakanlığında memur olarak işe başlamıştır.

Çalışan, 11 yıllık hizmeti sonrası kendisine kıdem tazminatı ödenmesi talebiyle mahkemeye dava açmıştır. Mahkeme, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 26/4/2012 tarihli kararını dayanak göstererek çalışanın, memur olmak için işten ayrıldığını ve iş akdini haklı nedene dayanmadan eylemli olarak feshettiği sonucuna vararak davayı reddetmiştir.

Çalışan bu defa , emsal olarak gösterilen kararın güncelliği yitirdiğini gerekçe göstererek yeni Yargıtay kararları ve SGK’dan aldığı yazıyı dilekçe ekine koyarak istinaf yoluna başvurmuştur.

İstinaf Mahkemesi çalışanın ilk derecedeki yargılama boyunca 15 yıllık sigortalılık süresini doldurduğuna ve prim ödeme gün sayısının 3600 günü geçtiğine dair herhangi bildirimde bulunmadığını belirterek talebi kesin olarak reddetmiştir.

Son olarak çalışan 19/7/2018 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yolunu tercih etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hükmü şu şekilde özetleyerek bitirelim.

  • Mahkeme, incelenen başvuruda istinaf incelemesinin yapılmaması nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır.
  • Adil yargılama hakkının ihlal edildiği buna istinaden mağduriyetin giderilmesi açısından yeniden yargılama yapılmasında yarar görüldüğü görüşü ilgili iş mahkemesine bildirilmiştir.
  • Mahkeme, çalışanın tazminat talebinin ise reddedilmesine karar vermiştir.

Konu çalışan hukukunu ve dolayısıyla geniş kitleleri ilgilendirdiği için özetlemek istedik.

Anayasa Mahkemesinin mali konularda bireysel başvuru sonucunda verdiği önemli kararları 2020-129 numaralı bültenimizden inceleyebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Tax & Litigation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir