Sirküler

2021-075 / 2021 Yılında Yayımlanan Vergi Teşvik ve Destek Paketleri

No       : 2021-075

Tarih  : 29 Temmuz 2021

Konu  : 2021 Yılında Yayımlanan Vergi Teşvik ve Destek Paketleri

Türkiye’de mali teşvikler alanında başta vergisel olmak üzere, çeşitli Bakanlık ve kamu kurumlarının vermiş oldukları fon, kredi, hibe, yardım vb. destek unsuları bulunmaktadır. 4691 sayılı Teknokent ve 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ile de Ar-Ge Merkezleri, Tasarım Merkezleri ve Teknoparklar ile ilgili kurumlar vergisi, gelir, damga vergileri, SGK teşvikleri, temel bilimler mezun destekleri gibi çok sayıda mali destek unsuru bulunmaktadır.

Sizlere hazırlamış olduğumuz bültenlerle bu alanlarda sunulan teşvikler ve destekler hakkında detaylı bilgiler veriyoruz. Bunların tamamını toparlayıp 2021 yılı içinde yapılan önemli değişiklik ve güncellemeleri sizlere topluca sunmak istedik. Keyifli okumalar dileriz.

 1. Kolay Destek, Yatırım Destek, Kolay İhracat Platformları ve Destek Yönetim Sistemi uygulamaya geçmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ihracatta dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirdiği, teknolojinin ve yapay zekanın ticaret dünyasına entegre edildiği dijital platformlarla, Türkiye’nin ihracat potansiyelini büyük ölçüde arttırmayı amaçlayan, yapay zekâ destekli Kolay Destek, Yatırım Destek, Kolay İhracat Platformu ve Destek Yönetim Sistemi hayata geçirilmiştir. Bu dijitalleşme sayesinde mevcut yatırımcıların ve yatırımcı adaylarının her türlü bilgiye kolayca ulaşabilmesi amaçlanmaktadır. Özet olarak;

 • Kolaydestek.gov.tr Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır bir biçimde sunulması amacıyla hayata geçirilmiş bir internet sitesidir.
  • Site içerisinde; destek mevzuatlarının güncel özetleri, ilgili kişilerin iletişim bilgileri ve gerekli tüm belgelerin örnekleri bulunmakta olup, ihracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşteriler için uygun kredi bulmaya kadar sayısız desteklere kolay destek sayfasından ulaşılabilmektedir.
 • Yatırımdestek.gov.tr ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından ihracatçıları bilgilendirme amacıyla tasarlanmıştır.
  • Yatırımdestek.gov.tr adresinden; güncel destek duyurularına, yapay zekâ kullanılarak oluşturulmuş teşvik robotu sayesinde muhtemel olarak yararlanılabilecek uygun destek paketlerine ulaşılabilmektedir.
  • 81 ilde faaliyet gösteren yatırım ofisleri kanalıyla site üzerinden sorulan sorulara verilen yanıtılar ile yatırımcılar bilgilendirilmektedir.
  • Faydalı Bilgiler ve Yatırımcı Sözlüğü sekmeleriyle yatırımcının ihtiyaç duyacağı temel bilgileri içinde barındıran zengin bir içeriğe sahiptir.
 • Kolay ihracat platformunda ihracat alanındaki bütünsel veri eksikliği ortadan kaldırılarak ihracatla ilgili her türlü bilgi ve veriler tek bir platformda toplanmıştır.
  • İçerisinde bulundurduğu akıllı ihracat robotu sayesinde her ölçekteki ihracatçıya, kendi ihtiyaçlarına uygun ticaret yollarını göstermektedir.
  • Platformun sunmuş olduğu pazara giriş haritasıyla ihracatçılar, ürünlerine en uygun pazara ilişkin karşılaştırmalı analiz yapabilmekte, vergi oranları ve pazardaki rakiplerine ilişkin bilgilere ulaşabilmektedir.
  • Hedef pazarlarındaki alım taleplerine, ihale duyurularına ve potansiyel alıcı bilgilerine ulaşma imkânı sunmaktadır.
  • İhracat kokpiti sayesinde firmalar ihracat geçmişlerini kontrol etme ve uygun ihracat stratejileri geliştirme imkânı bulunmaktadır.
 • Destek Yönetim Sistemi (DYS) Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği bir sistemdir.
 • Başvuruları DYS üzerinden iletilmesi gereken Tebliğ ve Kararlar şunlardır:
  • 2008-2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
  • 2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
  • 2017-4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
  • 2014-4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar
  • 2014-8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar
 1. TÜBİTAK BİGG program çağrısını duyurmuştur.
 • Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla anılan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir.
 • BiGG Programı, girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır
 • Bu amaç doğrultusunda BiGG 2020 yılının ikinci çağrısı ilan edilmiş olup, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programının 2020-2 Çağrısında, iş fikri başvuruları 28 Aralık 2020 ve 31 Mart 2021 tarihleri arasında 63 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınmıştır.
 1. 7263 Sayılı Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun Değişiklikleri
 • 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunu 2021-10 sayılı bültenimizde sizler için özetlemiştik.
  • Yıllardır ifade edilen Ar-Ge & Tasarım merkezlerinde ve teknokentlerde dışarıda geçirilen sürelerin (pandemi dahil esnek çalışma kapsamındaki uygulamaların) teşvik kapsamına alınması (%20-%50 arasında), doktora öğrencisi personel istihdamının destek kapsamına alınması, vergi istisnasına konu olan Ar-Ge/Tasarım indirimi tutarlarının bir kısmının (%2 ve üst bir limitle) belli bir süre fonda tutulması ve diğer girişim firmalarına sermaye olarak konulması gerekliliği, devlet tarafından karşılanan temel bilimler mezun desteğinin kapsamının genişletilmesi, doktoralı Ar-Ge-tasarım personelinin mentörlük ve üniversitelerde verdikleri derslerin desteklenmesi (belli bir süreyi aşmamak koşuluyla) ve teşvik kapsamında değerlendirilmesi ve Girişim Sermayesi desteğine ilişkin tutarların artırılması spesifik olarak atılmış önemli adımlardır.
  • Ar-Ge desteklerinin 2028’e uzatılması, az personeli olan firmalarda destek personel oranının %10’dan %20’ye çıkarılması, gelir vergisi stopaj teşviklerinin istisna mı, tahakkuk/terkin mi olduğu ve bu teşvikin kime verildiğinin gerekçede netleştirilmiş olması, yüksek lisans vb. eğitimler için dışarıda geçirilen sürelerde en az bir yıl çalışmış olma şartının kaldırılması ve denetimlerin 2 yıl yerine 3 yılda biryapılacak olması kolaylaştırıcı düzenlemeler olmuştur.
 1. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Korona Virüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar
 • Yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetlerinde bulunan işletmelere korona virüs salgını nedeniyle verilecek ciro kaybı desteği hakkında karar, 6 Şubat 2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Karar 6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 • Söz konusu desteğe ilişkin başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 19 Şubat 2021 itibarıyla alınmaya başlanmış, yapılan süre uzatımıyla birlikte son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak belirlenmiş olup, desteklerden yararlanma şartlarını taşıdığı halde çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmeler için, son başvuru tarihi 31 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.
 • 2021-015 numaralı bültenimizde söz konusu desteğin uygulanmasına ilişkin esasları sizler için özetledik.
 1. 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Açılmıştır.
 • Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkılmıştır.
 • Söz konusu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderlerin desteklenmesi planlanmıştır.
 • Söz konusu çağrı kapsamında detaylı bilgi için tıklayınız.
 1. 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Açılmıştır.
 • Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi hem iş birliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.
 • Bu doğrultuda1707 Sipariş Ar-Ge 2021-1 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge projeleri desteklenmesi planlanmıştır.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 1. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına (Koop-Des) Başvuru Duyurusu
 • Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği 30.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 06.03.2020 tarihli Resmi Gazetede de Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır.
 • Söz konusu desteğe ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
 1. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında makine dışında kalan sektörler için de öncelikli ürün listesi yayımlanmıştır.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ilan edilecek yeni çağrılarda üretimine yönelik Ar-Ge ve Üretim (veya doğrudan Üretim) faaliyetlerinin uçtan uca destekleneceği GTİP ve Yenilikçi Teknoloji Alanı detayındaki Öncelikli Ürünlerin listelendiği Öncelikli Ürün Listesi Tebliği güncellenerek 27 Şubat 2021 tarihli ve 31408 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanmıştır.
 • Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 1. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı Açılmıştır.
 • Ulaşım araçları ve bunların aksam/parçalarının üretimi ile otonom veya yarı-otonom konsept araçlar, sürücü destek ve güvenlik teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, batarya ve enerji yönetim teknolojileri, yeni nesil ileri kablosuz ve mobil teknolojilerin destekleneceği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle başvurulara açılmış olup, 8 haziran tarihinde son başvuru tarihi ise 8 haziran olarak belirlenmişti. Ancak programa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle sektör temsilcileri ve sanayicilerin talepleri doğrultusunda “mobilite” çağrısına ilişkin ön başvuru süresi, 22 Haziran’a kadar uzatıldı.
 • Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.
 • Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.
 • Çağrı kapsamında 191 proje ön başvuru aşamasını tamamlanmış olup, değerlendirmelerin yapılmasının ardından 176 projenin ön başvurusu kabul edimiştir.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 1. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 2021 Yılı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Açılmıştır.
 • Makine sektörü ve kritik hammaddelerden seçilen ürünlerin destekleneceği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı 23 Haziran 2021 tarihi itibariyle başvurulara açılmıştır. Ön başvurular için son başvuru tarihi 1 Ağustos 2021.
 • Başvurular çevrim içi olarak http://www.hamle.gov.tr web sitesi üzerinden alınmaktadır.
 • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 1. Ar-Ge ve Teknokent Personeli İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler
 • 28 Ocak 2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.
 • Uzun yıllardır söz konusu vergi teşvikinin vergi uygulamalarında bir istisna mı, indirim mi, terkin mi olduğu ve bu hakkın işverene mi işçiye mi sağlandığı konusunda yapılan tartışmanın çözülmesi amacıyla Kanunlarda gerekli düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenlemelere 2021-035 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 1. Proje Bazlı Teşvikler Verilmeye Devam Ediyor.
 • 20 Mart 2021 tarihli ve 3692 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Eldor Elektronik ve Plastik Malzemeleri Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından, İzmir ili Ege Serbest Bölgesi’nde yapılacak olan elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımının Proje Bazlı olarak desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
 • Verilecek destekler şu şekildedir:
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği (10 yıl),
  • 30 milyon TL’ye kadar nitelikli personel desteği,
  • İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 20 milyon TL’yi aşmamak üzere enerji harcamalarının %50’si.
 1. Doğrudan Yabancı Yatırım mevzuatında değişiklikler yapılmıştır.
 • 27 Mart 2021 tarihli ve 31436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası, yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneğinin Genel Müdürlük KEP adresine göndermesine gerek kalmamıştır.
 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, birinci fıkrada sayılan ve geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmaz ibaresinin kaldırılması dolayısıyla sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında birinci fıkrada sayılan belgelerin tekrardan Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesi gerekecektir.
 1. Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklikler öngören Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulunda Kabul Edilmiştir.

Söz konusu kanun teklifi 7334 sayılı Kanun olarak 28 Temmuz 2021 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir,

7334 sayılı Kanun ile,

 • Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümlerinin turizm merkezleri hakkında da uygulanması,
 • Konaklama tesislerine turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilmesi,
 • Ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,
 • Turizm merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri sınırları içinde imar planlarını yapma, yaptırma ve onaylama yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi,
 • Belgeli yatırım ve işletmelerin tümünün devredilmesi, kiraya verilmesi, şirket unvan ve ortaklık yapısının değiştirilmesi ve işletme türünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alma zorunluluğunun kaldırılması,
 • Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği ile deniz turizmi araçları işletmeciliği ve turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeciliği yapılabilmesi için belge alma zorunluluğunun getirilmesi,
 • Türk bayraklı yatların işletilmesine ve kiralanmasına ilişkin düzenleme yapılması,
 • İşletmelerin belgelendirilmelerine yönelik denetimlerin, denetim yetkisinin sınırlarının belirlenmesi kaydıyla valilik aracılığıyla da kullanılabilmesi,
 • Para cezalarının denetim yetkisini kullananlar tarafından da verilebilmesi,
 • Para cezası verilecek durumların yeniden düzenlenmesi,
 • Turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı durumların belirlenmesi,
 • Jeotermal kaynakların turizm amaçlı kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması,
 • Kanun’un 22’nci maddesi kapsamında boylarına göre yatlara verilen izin belgeleri üzerinden 200-400 bin TL arasında harç alınaması,
 • Turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı durumların belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
 1. KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 • KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 20 Nisan 2021 tarih ve 31460 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
 • Söz konusu değişiklikle, spor ve eğlence eğitim kursları kütüphane, arşiv, müzeler, tarihi alanların işletmeleri, botanik bahçe, hayvanat bahçeleri, spor tesisleri gibi yerlerin faaliyetlerinin de ilgili teşviklerden yararlanabilmesine olanak sağlanmıştır.
 1. KOSGEB, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programını açıklamıştır.
  • Program iki bileşende faizsiz ve geri ödemeli destek olarak verileceği,
  • Programın Dünya Bankası, KOSGEB ve Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı – JICA tarafından sağlanan toplam 600 milyon dolar kredi ile finanse edileceği,
  • Programa 2019’da aktif olan işletmeler belli nakit oranına sahip ve en az %25 ciro kaybı şartını sağlamaları şartıyla başvurabileceklerdir. Mikro işletmeler için 30 bin TL, küçük işletmeler için ise 75 bin TL üst limit öngörüldüğü
  • Geri ödeme ise 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte (toplam 5 yıl vade) geri ödeneceği duyurulmuştur.

Nisan ayında yayımlanan diğer teşvik duyurularına 2021-050 no.lu bültenimizden ulaşabilirsiniz.

 1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Süreleri
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından firmalara gönderilen bilgilendirme e-maili doğrultusunda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla daha önce %60 olarak açıklanan oranın Mayıs ayı için % 100 olarak, Haziran ve Temmuz/2021 dönemlerinde dikkate alınacak oranın ise %60 olarak, Ağustos ayında ise söz konusu oranın %50’i olarak revize edildiğini duyurmuştur.
 • Mayıs ayında açılan diğer teşvik çağrılarına 2021-054 no.lu bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 1. Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar
 • 21 Mayıs 2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
 • Esnafa iki grup halinde olmak üzere bir kereye mahsus 3.000 ve 5.000 TL hibe desteği yapılacaktır.
 • Hibe desteğinden 17.05.2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabilmiştir.
 • İki ayrı grup halindeki toplam 1 milyon 384 binden fazla olan esnaf ve sanatkârlara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık kaynak hibe edilmiştir.
 • Birinci grupta bulunan 235 bin esnafa 5.000 TL; toplamda ise 1 milyon 150 binden fazla işletmeyi oluşturan ikinci gruptaki esnafa 3.000 TL hibe ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır.
 • Söz konusu karara ilişkin detaylı bilgiye 2021-055 no.lu bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 1. İhale Usulünü Düzenleyen 403 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlanmıştır.
 • Söz konusu tebliğ ile, “Hazine taşınmazları üzerinde en az yüz milyon ABD doları karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az yüz kişiye 5 yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden ve taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda öz kaynağa sahip olan yatırımcılara” maddesi eklenmiştir.
 • Haziran ayında yayımlanan diğer teşviklere 2021-068 no.lu bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmıştır.
 • 29.06.2021 tarih ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da birtakım değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişiklikleri 2021-072 no.lu bültenimizde ayrıntılı olarak ele aldık.
 • Yapılan değişiklikleri ana hatlarıyla şu şekildedir;
  • Alınan kararda Çevre Yatırım tanımında değişikliğe gidilerek yalnızca TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az %15 oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımlar destek kapsamına alınmıştır.
  • Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının ve 2. bölgelerde 3 milyon TL, 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde ise 1 milyon 500 bin TL olması gerekir.
  • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu (faiz veya kâr payı desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar), makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1. 2. 3. ve 4. bölgelerde asgari 750 bin TL, 5. ve 6. bölgelerde ise asgari 500 bin TL olması gerekir.
  • Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %25’ini aşamaz.
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında yatırımcıların SGK’ya müracaat ederek talep etmeleri durumunda Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayıları hesaplanarak teşvik belgesinde belirtilen sürelere 1 ay ilave edilerek uygulanır.
  • Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, tamamlanabilmesini teminen verilebilecek süre 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştır.

SGK Kapsamında Açıklanan Teşvikler

 1. İlave 6 puan SGK teşviki 2021 sonuna kadar uzatılmıştır.
  • 51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki “5 puanlık” indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Söz konusu Karara, buradan ulaşabilirsiniz.
 2. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Yönetmelikle, pandemi nedeniyle evden çalışmak durumunda kalan personelin çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.
  • Detaylı bilgiyi buradan görüntüleyebilirsiniz. Konuya ilişkin değerlendirmelerimizin yer aldığı bültenimize ulaşmak için tıklayınız..
 1. 2021/08 Sayılı SGK Genelge ile “İşveren İşlemleri Genelgesi’nde Değişiklik Yapılmıştır.
  • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na ilişkin Ar-Ge çalışanı için net ücretten brüt ücret hesaplaması değiştirilmiştir.
 2. SGK’nın 2021/16 sayılı genelgesinde geriye dönük teşvik uygulamasının sona ermesi konusu açıklanmıştır.
  • 2021/Mayıs ayı itibariyle; 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması, yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesi imkânı ortadan kalkmıştır.
 3. SGK 2021/14 sayılı genelgesiyle, prim desteğiyle ilgili geniş kapsamlı bir açıklama yayımlanmıştır.
  • Bilindiği üzere, 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 30 uncu madde eklenmiş ve prim desteğine yer verilmiştir.
  • Konuyla ilgili ayrıntılı bir bilgi notunu 2021/53 nolu bültenimizde
  • Destekten yararlanacak işyerlerinin sıralı tam listesine buradan ulaşabilirsinizz
 4. SGK 2021/18 Sayılı Genelgesine göre;
  • İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunan, yeşil kartlı diye adlandırılan 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olan, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasında olup 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olan kişileri çalıştıran işverenlere; sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle sigortalının prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı kadar destek verilecektir.

2021 yılında yayımlanan diğer destek paketleri de aşağıdaki gibidir;

 1. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 Tarihinde IPARD II Programı Onuncu Başvuru Çağrı İlanını Yayımlamıştır.
 2. Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Ocak 2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.
 3. Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girmiştir.
 4. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette şirketlerin, hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerinin desteklenmesi amacıyla “Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar” 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girmiştir.
 5. Kırsal Kalınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girmiştir.
 6. Tarım ve Orman Bakanlığının 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere, kırsal alandaki tarımsal üreticilerin desteklendiği bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi tebliği ilan edilmiştir.
 7. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi son başvuru tarihi 09/04/2021, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi son başvuru tarihi 23/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 8. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020/24 Nolu Tebliğ Ekonomik Yatırımlara ait Uygulama Rehberi güncellenmiştir.
 9. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020/25 Nolu Tebliğ Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına ait Uygulama Rehberinde değişiklikler olmuştur.
 10. Son dönemde kıyılarımızı işgal eden Balon Balığı ile mücadele için avcılara verilecek desteklerle ilgili bir Teşvik Kararnamesi yayımlanmıştır.
 11. Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin karar, 3999 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 21 Mayıs 2021 tarihli 31487 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 12. Halk Bankası tarafından Esnaf ve Sanatkara kullandırılan kredilerde faiz desteğinin kapsamı genişletilmiştir.
 13. Tarımsal ürünlerin lisanslı depolarda muhafaza edilmesinde ödenen destek tutarları hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
 14. Orman ürünlerinin satışına ilişkin usul ve esaslar güncellenmiştir.
 15. Büyük ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine yönelik Esaslarda yapılan değişiklik Tebliği (2021-21) 26 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete ile yayımlanmıştır.
 16. Devlet destekli ticari alacak sigortası sistemine devlet tarafından taahhüt edilecek reasürans desteğine ilişkin Karar yayımlanmıştır.
 17. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ile yapılan anlaşmanın süresi 2025 yılına kadar uzatılmıştır.
 18. Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması amacıyla gemilere uzunluğuna göre verilen desteklere ilişkin Karar yayımlanmıştır.
 19. Kalkınma Ajansları teşkilatı, görev ve yetkileri ile GSYF’lere yatırım yapmaları konusunda düzenlemeler yapılmıştır.
 20. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi 2021 Yılı Uygulama Rehberi İlan Edilmiştir

Söz konusu teşviklere ilişkin ayrıntılı bilgi için, 2021-008, 2021-026, 2021-041, 2021-050, 2021-059, 2021-063, 2021-068 ve 2021-073 numaralı bültelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir