Sirküler

2021-072 / Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapıldı!

No          : 2021 / 072

Tarih     : 14 Temmuz 2021

Konu     : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapıldı!

2012’de yenilenen yeni Yatırım Teşvik Sisteminde 10 yıl içinde onlarca değişiklik yapıldı. Bu değişiklikleri getirdiği avantajlar ve firmalarımıza yönelik faydaları nedeniyle yakından takip ediyoruz.

En son Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2681 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikleri 2020-87 ve 2020-97 No.lu bültenlerimizde sizler için özetlemiştik.

Bu bültenimizde de 29.06.2021 tarih ve 31526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da  yapılan düzenlemeleri sizler için özetliyor olacağız.

Yapılan değişiklikler, ana hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenmiştir. Ayrıca tüm değişiklikleri takip kolaylığı için eski hali / yeni hali şeklinde tablo olarak bilginize sunarız. Değişiklik öngören kararnamenin tamamına ise buradan ulaşabilirsiniz.

  • Alınan kararda Çevre Yatırım tanımında değişikliğe gidilerek yalnızca TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az %15 oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımlar destek kapsamına alınmıştır.
  • Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının ve 2. bölgelerde 3 milyon TL, 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde ise 1 milyon 500 bin TL olması gerekir.
  • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu (faiz veya kâr payı desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar), makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1. 2. 3. ve 4. bölgelerde asgari 750 bin TL, 5. ve 6. bölgelerde ise asgari 500 bin TL olması gerekir.
  • Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %25’ini aşamaz.
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında yatırımcıların SGK’ya müracaat ederek talep etmeleri durumunda Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayıları hesaplanarak teşvik belgesinde belirtilen sürelere 1 ay ilave edilerek uygulanır.
  • Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, tamamlanabilmesini teminen verilebilecek süre 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştır.

 

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Tax & Taxademy

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir