Sirküler

2021-059 / Mayıs Ayı Mali/Vergisel Gelişmeler

No      : 2021-059

Tarih : 31.05.2021

Konu : Mayıs Ayı Mali/Vergisel Gelişmeler

En son geçen ay gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk. Özenle hazırladığımız mali bültenleri kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi, Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi yurt içi ve dünyadaki tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Bildiğiniz üzere mayıs ayı, Koronavirüs kapsamında alınan tam kapanma tedbirleri ile geçti. Bu süreçte meclisin de kapandığını düşünmüş olabilirsiniz. Ancak meclis bu süreçte üretkenliğini gösterip önemli kararlara imza attı. Öne çıkan başlıklardan birisi 7319 sayılı kanunla mevzuatta önemli düzenlemeler yapıldı. Kanunlaşmayı bekleyen matrah artırımı, vergi affı gibi herkesin merakla beklediği kanun teklifi Genel Kurul’da görüşülmektedir. Mali uygulayıcılar için ise en önemli gündem Tebliğ olarak 3-4 defa güncellendikten sonra ilk geçici vergi için yürürlüğe giren finansman gider kısıtlaması düzenlemesi.

Bu ay önemli gelişmelerden bir tanesi de 1968’den beri özenle hazırlanan İSO 500 büyük sanayi kuruluşu Raporu. Raporda iş dünyası ve vergi mükellefleri için önemli noktalar var. Mesela en büyük 500’ün yarısı hala Ar-Ge harcaması yapmıyor, üstelik bu kadar proje bazlı teşvikler de varken.

Şimdi Mayıs ayı gelişmelerini, önce başlıklar, daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler halinde sizlere sunuyoruz.

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Mayıs 2021 tarihli duyurusu ile Nisan ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu yayımlamıştır.
  • 2021 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 110,7 milyar TL, bütçe gelirleri 93,8 milyar TL ve bütçe açığı 16,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 92,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 1,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Nisan ayında 43 milyar 198 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Nisan ayında 16 milyar 917 milyon TL açık vermiştir.
  • 2020 yılı Nisan ayında 26 milyar 151 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Nisan ayında 1 milyar 666 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.
  • Merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan ayı itibarıyla 110 milyar 708 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 18 milyar 583 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 92 milyar 125 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  • 2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Nisan ayında 110 milyar 708 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 108 milyar 443 milyon TL harcama yapılmıştır.
  • Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,9 iken 2021 yılında yüzde 8,2 olmuştur.
   • Söz konusu raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20 Mayıs 2021 tarihli duyurusu ile 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hazine alacak verilerini yayımlamıştır. Buna göre;
  • Hazine Alacak stoku 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 18,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 9,9 milyar TL ile Mahalli İdareler’e aittir.
  • 2021 Nisan ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,6 milyar TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Alacak İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 20 Mayıs 2021 tarihli duyurusu ile 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verileri yayımlamıştır. Buna göre;
  • Merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla 1.949,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Borç stokunun 836,2 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1.113,3 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.
   • Söz konusu duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
 • 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle Hazine Nakit Gerçekleşmeleri yayımlanmıştır.
  • 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detay bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden paylaşılmıştır. Buna göre Nisan 2021 dönemi itibari ile;
   • Faiz dışı denge 922 Milyar TL olarak gerçekleşmiş ve 57.909 Milyar TL borç faizi ödenmiştir.
  • Konuya ilişkin detaylı bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Nakit Gerçekleşmeleri bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • 2021 Bütçe Kanunu’na ekli tabloya göre ülkemizin 2021 yılı için almaktan bir şekilde vazgeçtiği vergi tutarı 230 Milyar TL olarak hesaplanmıştır.
  • Ülkemizde her yıl 230 Milyar TL vergiyi almaktan vazgeçiyoruz. Havalı da bir adı var: Vergi Harcaması! Toplamda 199 ayrı kanunda öngörülen 600’ü aşkın sayıda vergisel indirim, muafiyet, istisna vb. yöntemle Maliye Hazine’sinin almaktan vazgeçtiği Vergi Harcaması tutarı her yıl Bütçe Kanunlarıyla yayımlanıyor.
  • Bu yıl öngörülen rakam, bütçe gelirlerinin %22’sine yakın bir tutarda. TAM 230 Milyar TL. Rakamın büyük kısmı gerçek kişileri ilgilendiren Gelir Vergisi ve vatandaşı ilgilendiren KDV tarafındadır. Peki almadığımız bu para karşılığında kanunlarda öngörülen sonuçlar/çıktılar veya (neticeler) takip edilebiliyor mu? Bunu nasıl ölçüyoruz. Söz konusu sorular kamu maliyesi ve vergi hukuku tarafında önemli konular.
  • Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın sayfasında yıllar itibariyle merkezi yönetim bütçe kanunlarını, program bütçe, raporlar, bütçe kanunlarına ekli cetvelleri ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde tüm bütçe bilgilerine ulaşabilirsiniz.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 Nisan 2021 tarihli duyurusu ile Mayıs-Temmuz 2021 dönemi “İç Borçlanma Stratejisi” verilerini yayımlamıştır. Buna göre;
  • Mayıs ayında toplam 55,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 44 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Haziran ayında toplam 31,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 33,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Temmuz ayında toplam 54,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Ayrıca yapılan duyuru kapsamında, Mayıs-Temmuz 2021 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ve Mayıs-Temmuz 2021 döneminde gerçekleştirilecek iç borç ihraç takvimine ilişkin detaylarda açıklanmıştır.
   • Söz konusu duyurunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Vergi

 • Yeni Vergi Yapılandırma Kanunu TBMM’de görüşülmeye devam etmektedir.
  • Konuyla ilgili çok ayrıntılı bilgilere bültenimizden ulaşabilirsiniz.
  • Özellikle sunulan Teklifin etkilerine, Komisyonda düşürülen oranlara ve beklentilere değindiğimiz bültenimizi okumadan karar vermeyiniz.
  • Plan ve Bütçe Komisyonunda 5-6 çok önemli noktada değişiklikler yapılmış olup ayrıntılar linkte yer almaktadır.
  • Tüm bu değerlendirmelerimiz Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan değerlendirmeleri içermekte olup Genel Kurul’da yapılacak görüşmelerle nihai hale gelecek Kanun metnini ayrıca paylaşıyor olacağız.
 • 3 önemli konuyu düzenleyen Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) 25 Mayıs 2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Tebliğ’de yapılan düzenlemeler ile;
  • 2021 yılı hesap dönemi itibari ile uygulamaya giren finansman gider kısıtlaması,
  • Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarında yeni başlayacak olan tevkifat uygulaması,
  • Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanmasının başlaması ve
  • Kurumlar vergisi oranının 2021 yılında %25, 2022 yılında %23 olarak uygulanması konularında açıklamalar yapılmıştır.
 • Kanun Teklifi: Taşınmaz Devrine İlişkin ve İcra İflas Kanunlarında Değişiklik Öngören Kanun Teklifi TBMM’de görüşülmesi beklenmektedir.
  • Yapılan kanuni düzenlemenin emlak piyasası açısından da önemli etkileri olacaktır. Özellikle iş yapma kolaylığı ve Belediyelerle entegre edilecek sistemle beraber, alım satım işlemlerinin tamamen bankacılık sistemine kaydırılmasıyla beraber bu alanda önemli bir Reformu birlikte takip edeceğiz.
   • Kanun ile ilgili bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 29 Mayıs 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Mayıs/2021 tarihli güncel e-fatura uygulaması iptal, ihtar/itiraz bildirim kılavuzu yayımlanmıştır.
 • e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgeleri için İtiraz Raporu eklenmiş olup itiraz rapor elemanları açıklanmıştır.
 • e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular bölümünde yapılan güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.
 • 19 Mayıs 2021 tarihli ve 3994 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar ile; Eşel Mobil Sistemi içinde kalacak şekilde 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı benzin, motorin ve LPG türlerinin (LPG Tüpgaz hariç) ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
  • Buna göre;
  • Eşel Mobil Sistemi içinde kalacak şekilde 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı benzin, motorin ve LPG türlerinin (LPG Tüpgaz hariç) ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
  • Belirlenen ÖTV tutarları, benzin ve motorin türlerinde 29.02.2020 tarihinde; LPG, bütan ve propan türevlerinde ise 17.05.2018 tarihinde geçerli olan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.
  • Kararın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek olup, yayım tarihi olan 20/05/2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.
   • Söz konusu karar ve vergi tutarlarına ilişkin ekli tabloya buradan ulaşabilirsiniz.
 • 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süreleri uzatılmıştır.
  • 27 Mayıs 2021 tarihli ve 135 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi uzatılmıştır.
  • 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 • İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.
  • Broşürde;
  • İnteraktif Vergi Dairesi’nin nasıl kullanılacağı,
  • İnteraktif Vergi Dairesi Web Hizmetleri,
  • İnteraktif Vergi Dairesi GİB Mobil uygulamasında şifre ile ve şifresiz yapılabilen işlemlerin neler olduğu, konuları hakkında açıklamalara yer verilmiştir.
  • İnteraktif Vergi Dairesi Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.
 • Türkiye ile Kuveyt arasında 6 Ekim 1997 tarihinde Kuveyt’te imzalanan ve 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 7320 sayılı Kanunla güncellenmiştir.
  • Anlaşmanın başlık ve dibace kısmını tarafların vergi kaçakçılığı veya vergiden kaçınma yoluyla vergilendirmeme ya da düşük vergilendirmeye yol açmadan çifte vergilendirmeyi önleme amaçları doğrultusunda değiştiren; Anlaşma’nın çeşitli maddelerinde değişiklik yaparak Kuveyt bakımından mukim olma şartlarını yeniden düzenleyen, iş yeri kazancı belirlenirken bazı giderlerin indirilmesine sınırlama getiren hükmü Anlaşma metininden çıkaran, diğer akit devlet mukimine ödenen temettü üzerinden kaynak devlette yapılacak vergi tevkifat oranını belli şartlar altında %10’dan %5’e düşüren, bilgi değişiminin uygulama alanını genişleten, Anlaşma hükümlerine aykırı tesis edilen işlemlerle ilgili başvuruların her iki akit devletin yetkili makamlarına yapılabilmesine olanak sağlayan ve yapılan işlemin ya da düzenlenmenin asıl amaçlarından birinin Anlaşma’nın sağlayacağı menfaatlerden yararlanmak olduğu tespit edilenlerin bu menfaatlerden yararlandırılmamasına ilişkin yeni madde ekleyen Protokol’ün onaylanması uygun bulunmuştur.
 • Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmasının yürürlük tarihinin 21 Ekim 2020 olarak belirlenmesine ilişkin 4018 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 24 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, 2020 yılı faaliyet raporunu yayımlamıştır.
  • Raporun ana başlıklarını, sizler için derlemiş olup, söz konmuşu rapora buradan ulaşabilirsiniz.
  • Raporda en öne çıkan başlık Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan otomasyon proje sayısıdır. Bu konuda tüm sektörlerin kendilerini yakından ilgilendiren bu çalışmaları yakından takip etmesi gerekir.

SGK & İŞKUR        

 • İŞKUR İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 27/05/2021 tarihli Genel Yazı ile kısa çalışma uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda açıklama yapılmıştır.
  • 1/4/2021-22/4/2021 tarihleri arasında yeni işçi alınması veya işçinin iş akdini feshedilmesi hallerinde, 22/4/2021 tarih ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işyerlerinde uygulanan kısa çalışmanın etkilenmeyeceği ve bu kapsamdaki işyerlerinde kısa çalışma uygulaması durdurulmayacaktır.
  • “22-Diğer Nedenler” SGK fesih koduyla kısa çalışma alınan dönemde sözleşmesi feshedilenlerin “işçi” statüsünde değil, “stajyer” statüsünde olduklarına ilişkin bilgi, belge ya da işveren taahhüdünün İŞKUR birimlerine bildirilmesi halinde fesih yasağına aykırılık oluşmayacaktır.
  • Kısa çalışma uygulanan işyerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. Maddesi kapsamında işçilerin tüm hak ve borçlarıyla birlikte bir başka işverene devredildiğinin anlaşılması halinde fesih nedenine bakılmaksızın kısa çalışma uygulamasına devam edilebilecektir.
 • MUHSGK uygulamasında 26 Mayıs günü yaşanan aksaklık ilave süre verilerek çözülmüştür.
  • 26 Mayıs 2021 günü bazı işverenlerin Nisan 2021 dönemi MUHSGK beyannameleri askıda kalmış ve ekranda “Onayda Bekliyor” şeklinde bulunuyordu. Bu şekilde olan beyannamelerin listeleri İl Müdürlüklerinde mevcut olup 11 Haziran 2021 tarihine kadar beyannamelerini tekrar yüklemeleri ve ödemelerini yapmaları için gerekli tanımlamalar yapılmıştır. Bu kapsamda yararlanılan teşvikler kaybedilmeyecek olup cezai durumda oluşmayacaktır.
  • Detaylı bilgi için İl Müdürlükleri ile iletişime geçilebilecektir.
 • Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran’da hesaplara yatırılıyor.
 • SGK’nın “Hatalı Teşvik Döneminin Geçici Olarak Hatalı Teşvik Listesinden Çıkarılması İşlemleri” konulu Genel Yazısı Yayımlandı.
 • 7319 sayılı Kanunla başlatılan sigorta prim borçlarının KGF kredi faiz ve kâr payı bakiyesinden düşülmesine ilişkin açıklama yapılmıştır.
  • 25 Mayıs 2021 Tarihli ve 31491 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7319 Sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. Maddesi ile, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “Geçici Madde 31” eklenmiştir.
  • Buna göre,
   • SGK’ya 2021 yılı Mart dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince,
   • 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4-1(a) bendi kapsamında işe alınanların,
   • İşe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4-1(a) ve (c) bentleri kapsamında çalışmamış ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4-1(b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,
   • İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve 12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri kaydıyla,
   • Bu sigortalılar için prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden 4447 Sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan bu maddenin yürürlük tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülür. Bu madde kapsamında kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülen tutar fondan karşılanır.
 • İş-Kur tarafından yayımlanan genel yazı ile kısa çalışma döneminde işçi çıkartılması halinde bu tarihten itibaren kısa çalışma uygulamasından yararlanılamayacağı belirtilerek yapılacak işlemler açıklanmıştır.
  • Kurum tarafından belirlenen kodlarla işyerinden çıkış yapılmış ise işyerinde kısa çalışma uygulanan kişilerin kısa çalışma bitiş tarihleri işten çıkış tarihlerinden bir önceki gün olarak dikkate alınacak ve oluşan fazla ödemeler işverenlerden geri alınacaktır.
  • Bu vesileyle, kısa çalışmadan faydalanan işyerleri belirlenen kodlarda personelin iş akdine son verirse, SGK kayıtlarından gerekli kontroller yapılarak kişilerin kısa çalışma bitiş tarihlerinin, işten çıkış tarihinin bir önceki günü itibarıyla güncellemesi
 • SGK’nın 3 Mayıs 2021 tarihli Genel Yazısı ile hisse devri vb işlemlerin elektronik olarak bildirimi düzenlemesi yapılmıştır.
  • Hisse devrine ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda SGK’ya gönderilmesi gerekmektedir. Buna ilişkin ekran da kullanıma açılmıştır.
 • SGK’nın 2021/16 sayılı genelgesinde geriye dönük teşvik uygulamasının sona ermesi konusu açıklanmıştır.
  • 2021/Mayıs ayı itibariyle; 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması, yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesi imkânı ortadan kalkmıştır.
 • SGK tarafından tüzel özel işyerlerinde tescil bilgilerinin MERSİS sisteminden alınması hakkında bir Genel Yazı yayımlanmıştır.
  • Buna göre; e-Devlet üzerinden yapılan işyeri tescil girişlerinde belirlenen şirket türleri için ortak ve yönetici girişi yapılamayacak, söz konusu bilgiler işverenlerce sisteme girilen MERSİS numarasına göre ekrana otomatik getirilecektir.
  • İşverenlerin ekrana gelen ortak ya da yönetici bilgilerinin hatalı olduğunu ya da güncel olmadığını beyan etmeleri halinde, MERSİS’te gerekli düzeltme ve güncelleme işlemlerini yapmaları uygun olacaktır.
 • 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 27’nci madde, 13’üncü maddesi ile de geçici 28’inci madde eklenmiş olup, anılan maddelere ilişkin uygulanan sigorta primi desteğine ilişkin usul ve esaslar 2020/49 sayılı ve 2020/50 sayılı Genelgeler ile açıklanmıştır.
  • Anılan destek kapsamında hazırlanan programlar işletime açılmış olmakla birlikte, işveren intra programlarında yer alan uygulamaların kullanılması hususunda yazıda belirtilen açıklamaların yapılması gerekliliği SGK tarafından hasıl olmuştur.
 • SGK 2021/14 sayılı genelgesiyle, prim desteğiyle ilgili geniş kapsamlı bir açıklama yayımlanmıştır.
  • Bilindiği üzere, 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 30 uncu madde eklenmiş ve prim desteğine yer verilmiştir.
  • Konuyla ilgili ayrıntılı bir bilgi notunu 2021/53 nolu bültenimizde
  • Destekten yararlanacak işyerlerinin sıralı tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Teşvik & Ar-Ge

 • Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklikler öngören Kanun Teklifi Genel Kurul’da görüşme gündemine girmiştir.
  • TBMM’de bir madde hariç Turizm Komisyonunda kabul edilmiştir.
  • 30 Mart 2021 tarih ve 137 sayılı Kanun Teklifinde öngörülen değişiklikler şu şekilde özetlenebilir. Komisyon raporunu okumak için tıklayınız. Daha geniş bilgi için, Nisan ayı bültenimizi okuyabilirsiniz.
 • Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşmalarının sayısı artmaktadır.
  • Türkiye’nin yatırım mevzuatı, uluslararası standartlara uygunluğu ve sadeliğinin yanında tüm yatırımcılara eşit muamele sunmaktadır. Yatırım mevzuatının temelini; 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği, çok taraflı ve ikili anlaşmalar ile sektörel bazda yatırımların teşvikini düzenleyen muhtelif kanunlar ve ilgili alt düzenlemeler oluşturmaktadır. Bu anlaşmalar, çifte vergilemenin önlenmesi, yatırımların karşılıklı olarak teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmalar, ekonomik ve ticari iş birliği, gümrük, ticaret ve sosyal güvenliğe ilişkin ülkeler arası anlaşmalardır.
  • Müzakereleri Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye’nin bugüne kadar 108 ülkeyle imzalamış olduğu Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları, yabancı bir ülkede yatırım yapan yatırımcılar için büyük önem taşıyan; yatırımcıya ev sahibi ülke tarafından uygulanacak muamelenin sınırlarının belirlenmesi, yatırım yaptıkları ülkelerdeki temel hak ve menfaatlerinin uluslararası hukuk temelinde korunması, kar transferlerinin güvence altına alınması, ev sahibi devletçe yapılması muhtemel kamulaştırma işlemlerinin şartlarının belirlenmesi ve uyuşmazlık halinde uluslararası tahkime başvurulması gibi “olmazsa olmaz” hükümler içeren temel nitelikte anlaşmalardır.
  • Hali hazırda 108 ülke ile Anlaşma bulunmaktadır. TBMM Genel Kurul’da ise Kamboçya, Filistin, Fildişi Sahili, Belarus ve Moldova ile yapılan Anlaşmalar görüşülmeyi beklemektedir.
 • Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin karar, 3999 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 21 Mayıs 2021 tarihli 31487 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Karar kapsamında, işletmesinde en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu (%50), hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine (%50), alet ve ekipman alımları (%50) için hibe desteği verilecektir.
 • Son dönemde kıyılarımızı işgal eden Balon Balığı ile mücadele için avcılara verilecek desteklerle ilgili bir Teşvik Kararnamesi yayımlanmıştır.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek destek programı kapsamında 2021-2023 yılları arasında istilacı türler için adet başı destek ödemesi yapılacaktır.
 • Ulaşım araçları ve bunların aksam/parçalarının üretimi ile otonom veya yarı-otonom konsept araçlar, sürücü destek ve güvenlik teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, batarya ve enerji yönetim teknolojileri, yeni nesil ileri kablosuz ve mobil teknolojilerin destekleneceği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle başvurulara açılmıştır.
  • Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.
  • Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.
  • Başvurular çevrim içi olarak http://www.hamle.gov.tr web sitesi üzerinden alınmaktadır.
 • Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle Teknoparklarda Mayıs ayı uzaktan çalışabilme süresi %100 olarak duyuruldu.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından firmalara gönderilen bilgilendirme e-maili doğrultusunda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla daha önce %60 olarak açıklanan Mayıs/2021 döneminde dikkate alınacak oranın %100 olarak yenilendiği
 • KOSGEB Teşvikleri Kapsamında 2 çağrı programı açıldı.
 • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İlk Çağrısına çıkıldı.
  • Destek üst limiti Küçük İşletmeler için 500.000 TL, Orta Büyüklükteki İşletmeler için 6.000.000 TL’dir.
  • Proje Başvuru Tarihleri
   • 25 Mart – 18 Mayıs 2021 (Başvuru Tarihleri)
   • 20 Mayıs – 24 Mayıs 2021 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)
 • KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
  • Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilecektir.
  • Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Mayıs 2021 gününe kadar yapılmıştır.
  • 27 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan Resmî Gazete kapsamında 18.09.2019 yılında yayınlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde yapılan değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.
 • TÜBİTAK 1702 Patent Lisans 2021-1 Çağrı Başvuru tarihi süresi uzatılmıştır.
  • 1702 Patent Lisans 2021-1 Çağrısı kapanış tarihi 3 Haziran 2021, saat 23:59 olarak güncellenmiştir.
  • Ön kayıt onayını almış olan kuruluşların proje önerilerini ilgili tarihe kadar PRODİS üzerinden göndermeleri gerekmektedir.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.

Finans & Para

 • Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ SPK tarafından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Yapılan değişiklikle, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsuru olan, yönetim kontrolü kamuya ait payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların birleşme işlemlerine taraf olmalarının ve yeniden yapılandırılmalarının, Tebliğ hükümleri çerçevesinde etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlanmıştır.
 • TCMB 6 Mayıs 2021 tarihli Para Politikası Kurulu’nda aldığı karar ile politika faizinin %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
 • MASAK tarafından yapılan bir düzenleme ile kripto para şirketleri de kara para kapsamında yükümlü sınıfına sokulmuştur.
  • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesine eklenen iki bentle kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile tasarruf finansman şirketleri de yükümlülük kapsamına girmişlerdir.
  • Söz konusu Yönetmelik kapsamında çoğu finansal kurum ve kuruluş yanında belli işlemler için avukatlar, noterler, spor kulüpleri, SMMM ve YMM’ler de yükümlü sınıfında yer almaktadırlar.
 • BDDK tarafından Uzaktan Kimlik Tespiti ve Elektronik Sözleşmeye ilişkin bir Yönetmelik taslağı yayımlanmıştır.
  • 21 Kasım 2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 22’nci maddesinin birinci fıkrası, 38’inci maddesinin ikinci fıkrası ve 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında;
  • Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere BDDK tarafından “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.
  • Taslak Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Türkiye Bankalar Birliği’nin, 7 Mayıs 2021 tarihli duyurusuna göre, Risk Merkezi tarafından gerçek kişilere e-Devlet kapısı üzerinden ücretsiz olarak sunulan Kredi Limit Borç Bilgileri ile Çek Raporu güncellenmiştir.
  • İçeriği zenginleştirilerek, Risk Merkezi Raporu adıyla sunulmaya başlanan Raporun içeriğine yeni bilgiler eklenmiştir. Aylık verilerle hazırlanan kredi limit ve borç bilgileri yeni raporla günlük veriler üzerinden oluşturulacaktır.
  • Raporla;
   • Kredi limit ve borç bilgileri,
   • Çek ve senet bilgileri,
   • Bireysel kredi başvuru bilgileri,
   • Kamu ihale yasaklılık bilgileri,
   • C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Risk Merkezi’ne elektronik ortamda bildirilen çek yasaklama ve kaldırma karar bilgileri,
   • Gecikmeli telefon ve internet fatura bilgileri
  • Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 defa ve ücretsiz olarak oluşturulabilecektir.

Ticari Düzenlemeler

 • Rekabet Kurumu tarafından son zamanların en tartışmalı bir konusu olan Facebook-WhatsApp veri paylaşımı açısından önemli bir karar yayımlanmıştır.
  • 21.05.2021 tarihinde güncel Facebook-WhatsApp duyurusu yayınlamıştır. Yapılan incelemeler neticesinde; WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği açıklanmıştır.
 • Koronavirüs salgınının yaratmış olduğu ekonomik sıkıntıların giderilmesi amacıyla yayımlanan 3998 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar” 21 Mayıs 2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan hibe desteğini, sizler için, ayrıca bültenimizde
  • 20.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında 5000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri (1. Grup) için Tıklayınız.
  • 20.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında 3000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri (2. Grup) için Tıklayınız.
 • “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcilerinin Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29 Mayıs 2021 tarih ve 31495 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Yapılan değişiklik kapsamında, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda, kanunun 428’inci maddesinde tanımlanan temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgilerini belirtme zorunluluğu kaldırılmıştır.
  • Toplantıda hazır bulundurulacak belgeler arasında, hazır bulunanlar listesi ile varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinin de bulundurulması gerekecektir.
  • Hamiline yazılı pay senedi sahipleri genel kurul toplantı gününden en geç bir gün önce, bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almak ve ibraz etme zorunluluğu kaldırılmış olup, ilgili yönetmelik şu şekilde düzenlenmiştir;
   • Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabilirler.
  • Söz konusu yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, Kanunun geçici 14’üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dâhil eder. Hamiline yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalar hükmü getirilmiştir.
 • 7319 sayılı Kanun ile Sigortacılık, İşsizlik Sigortası, Bireysel Emeklilik, Hazine Taşınmazları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol ile Çek mevzuatında değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır.
  • 10 Mayıs 2021 tarihinde TBMM’ye 16 madde olarak sunulan Kanun Teklifi (2/3607) Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurul’da yapılan ekleme ve çıkarmalarla 19 madde olarak Kanunlaşmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 25 Mayıs 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Dış Ticaret & Gümrük

 • Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre Nisan ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %109, ithalatımız ise %61,4 oranında artmıştır. 2020 yılı Nisan ayında 8 milyar 978 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, 2021 yılı Nisan ayında 18 milyar 766 milyon dolar olmuştur.
  • 2021 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;
   • İhracat, %109 artarak 18 milyar 766 milyon dolar,
   • İthalat, %61,4 artarak 21 milyar 886 milyon dolar,
   • Dış ticaret hacmi, %80,4 artarak 40 milyar 653 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
   • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %85,7 olmuştur.
  • 2020 yılı Nisan ayında 30.112 olan ihracat yapan firma sayısı, 2021 yılı Nisan ayında %49,4 artışla 44.988 olmuştur.
  • Nisan ayında en fazla ihracat “motorlu kara taşıtları” alanında gerçekleştirilmiştir.
   • Motorlu kara taşıtları” alanında ihracatımız Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %308,2 artışla, 2 milyar 109 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer alanlar ise sırasıyla %104,5 artışla “kazanlar ve makinalar” (1 milyar 875 milyon dolar) ve %97,9 artışla “demir ve çelik” (1 milyar 289 milyon dolar) olmuştur.
  • En fazla ihracat yaptığımız ülke ise, Almanya olmuştur.
   • Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 654 milyon dolar), ABD (1 milyar 182 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 33 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 412 milyon dolar), Rusya (2 milyar 174 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 131 milyon dolar) almıştır. Nisan ayında ihracatçılarımız 218 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.
  • Nisan ayı veri bülteni için tıklayınız. 

Diğer Mevzuat

 • Kamu İhale Kurumu 24 Mayıs 2021 tarihli duyurusu ile elektronik teminat mektubu sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştur.
  • 26/1/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan mevzuat ile; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Uygulanmaya başlama süresi” başlıklı geçici maddelerinde değişiklik yapılarak, elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceğine ilişkin 30.9.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış değişikliklerin, gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
  • Bu çerçevede, 24.05.2021 tarih ve 2021/DK.D-116 Kurul kararı ile, ilan veya duyuru tarihi 8.6.2021 ve bu tarihten sonra olan ve elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde aday veya istekliler tarafından teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak yalnızca Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre düzenlenen elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceğine karar verilmiştir.
  • İlgililerce, ilan veya duyuru tarihi 8.6.2021 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde anılan düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yeni karar özetleri yayımlanmıştır.
  • 18.05.2021 tarihinde yeni karar özetleri yayımlandı.
  • Karara konu olaylardan birinde, hastane çalışanları tarafından hasta kişisel verileri hastane dışına sızdırılmış ve akabinde hastane yönetimi güvenlik kameralarından bu husus tespit edilmiştir. İhlal tespit edildikten 25 gün sonra Kurum’a bildirilmiştir. Hastane savunmasında olay öğrenildiği an polis çağrıldığını belirtmiş, bu nedenle Kurum’a bildirimin geciktiğini vurgulamıştır ancak Kanunun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü ve Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararında yer alan “en kısa sürede” ifadesinin 72 saat olarak yorumlanmasına yönelik ifadeleri çerçevesinde bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu hakkında kabahatin haksızlık içeriği, veri sorumlusunun kusuru ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.
 • Sağlık Personeline yapılacak ek ödemenin süresi 4 ay uzatılmıştır.
  • 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  • “GEÇİCİ MADDE 4- 1/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dört ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”
 • KGK 11 Mayıs 2021 tarihli duyurusu ile “Yüksek Kalitede Finansal Tabloların Oluşturulmasında Bağımsız Denetimin Önemi” Konulu Makale Yarışmasını duyurmuştur.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir