Blog Sirküler Yayınlar

2021/054 Mayıs Ayı İlk Yarı Mali/Vergisel Gelişmeler

No      : 2021-054

Tarih : 18.05.2021

Konu : Mayıs Ayı İlk Yarı Mali/Vergisel Gelişmeler

En son geçen ay gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk. Özenle hazırladığımız mali bültenleri kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi yurt içi ve dünyadaki tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Bildiğiniz üzere Mayıs ayının  ilk yarısı Koronavirüs kapsamında alınan tam kapanma tedbirleri ile geçti. Etkilenen sektörlerdeki durağanlaşma ve mücbir sebep hali nedeniyle 17 Mayıs’ta verilmesi gereken 2021/ I. geçici vergi beyannameleri 31 Mayıs’a ertelendi.

Bu ve bunun gibi düzenlemeleri ele aldığımız Mayıs ayı ilk yarı gelişmelerini, önce başlıklar halinde, daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için ise de ayrıntı seviyesine göre sekmeler itibariyle sizlere sunuyor ve bu vesile ile siz değerli okuyucularımızın geçmiş bayramını tebrik ediyoruz.

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

 • 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle Hazine Nakit Gerçekleşmeleri yayımlanmıştır.
  • 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detay bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden paylaşılmıştır. Buna göre Nisan 2021 dönemi itibari ile;
   • Faiz dışı denge 922 Milyar TL olarak gerçekleşmiş ve 57.909 Milyar TL borç faizi ödenmiştir.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Nakit Gerçekleşmeleri bölümünden ulaşabilirsiniz.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 Nisan 2021 tarihli duyurusu ile Mayıs-Temmuz 2021 dönemi “İç Borçlanma Stratejisi” verilerini yayımlamıştır. Buna göre;
  • Mayıs ayında toplam 55,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 44 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Haziran ayında toplam 31,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 33,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Temmuz ayında toplam 54,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 52 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Ayrıca yapılan duyuru kapsamında, Mayıs-Temmuz 2021 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ve Mayıs-Temmuz 2021 döneminde gerçekleştirilecek iç borç ihraç takvimine ilişkin detaylarda açıklanmıştır.
  • Söz konusu duyurunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Vergi

 • 2021/1. Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
  • 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  • Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.
  • Süre uzatımına ilişkin yayımlanan 134 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 6 Mayıs 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
  • Söz konusu güncellemelerin yer aldığı tabloya ulaşmak için tıklayınız.
 • 7143 ve 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunları 17. ve 3.Taksit Ödeme Dönemleri 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle başlamıştır.
  • 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme dönemi 1 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştır.
   • Ödeme süresi 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona erecektir.
  • 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme dönemi 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle başlamıştır.
   • Ödeme süresi 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona erecektir.
  • Ödemeler;
   • İnteraktif Vergi Dairesinden veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play (Android), APP Store (IOS), APP Gallery (Huawei)),
   • gib.gov.tr adresinde yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
   • Banka hesabından havale ile,
   • Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
   • Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
   • PTT şubeleri aracılığıyla, yapılabilecektir.
  • İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur. Broşürde;
   • İnteraktif Vergi Dairesi’nin nasıl kullanılacağı,
   • İnteraktif Vergi Dairesi Web Hizmetleri,
   • İnteraktif Vergi Dairesi GİB Mobil uygulamasında şifre ile ve şifresiz yapılabilen işlemlerin neler olduğu, konuları hakkında açıklamalara yer verilmiştir.
   • İnteraktif Vergi Dairesi Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.
  • Bildiğiniz üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2020 yılı faaliyet raporunu yayımlamıştı.
  • 18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı Gelen Görüşler de Dikkate Alınarak Güncellenmiştir. Tebliğ taslağında açıklanan konular:
   • Finansman gider kısıtlaması,
   • Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde stopaj olarak öngörülen vergilendirme,
   • Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması ve
   • Kurumlar vergisi oranının 2021 yılında %25, 2022 yılında %23 olarak uygulanmasıdır.

Taslağa ulaşmak için tıklayınız.

SGK & İŞKUR        

 • SGK’nın 3 Mayıs 2021 tarihli Genel Yazısına göre;
  • Hisse devrine ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda SGK’ya gönderilmesi gerekmektedir. Buna ilişkin ekran da kullanıma açılmıştır.
 • SGK’nın 2021/16 sayılı genelgesinde geriye dönük teşvik uygulamasının sona ermesi konusu açıklanmıştır.
  • 2021/Mayıs ayı itibariyle; 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması, yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesi imkânı ortadan kalkmıştır.
 • SGK tarafından tüzel özel işyerlerinde tescil bilgilerinin MERSİS sisteminden alınması hakkında bir Genel Yazı yayımlanmıştır. Buna göre;
  • e-Devlet üzerinden yapılan işyeri tescil girişlerinde belirlenen şirket türleri için ortak ve yönetici girişi yapılamayacak, söz konusu bilgiler işverenlerce sisteme girilen MERSİS numarasına göre ekrana otomatik getirilecektir. İşverenlerin ekrana gelen ortak ya da yönetici bilgilerinin hatalı olduğunu ya da güncel olmadığını beyan etmeleri halinde, MERSİS’te gerekli düzeltme ve güncelleme işlemlerini yapmaları uygun olacaktır.
 • SGK tarafından yayımlanan 4 Mayıs 2021 tarih ve 24685977 sayılı Genel Yazı ile KDV iade alacaklarının SGK borçlarına mahsubuna ilişkin açıklama yapılmıştır.
  • 2021/Mart dönemine ilişkin ‘Form Ba’ ve ‘Form Bs’ bildirimlerinin verilme süresinin 7 Mayıs 2021 tarihine uzatılması nedeniyle, 2021/Mart dönemi sigorta prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunan mükelleflerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.
 • 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 27’nci madde, 13’üncü maddesi ile de geçici 28’inci madde eklenmiş olup, anılan maddelere ilişkin uygulanan sigorta primi desteğine ilişkin usul ve esaslar 2020/49 sayılı ve 2020/50 sayılı Genelgeler ile açıklanmıştır.
  • Anılan destek kapsamında hazırlanan programlar işletime açılmış olmakla birlikte, işveren intra programlarında yer alan uygulamaların kullanılması hususunda yazıda belirtilen açıklamaların yapılması gerekliliği SGK tarafından hasıl olmuştur.
 • SGK 2021/14 sayılı genelgesiyle, prim desteğiyle ilgili geniş kapsamlı bir açıklama yayımlanmıştır.
  • Bilindiği üzere, 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 30 uncu madde eklenmiş ve prim desteğine yer verilmiştir.
  • Konuyla ilgili ayrıntılı bir bilgi notunu 2021/53 nolu bültenimizden ve
  • Destekten yararlanacak işyerlerinin sıralı tam listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Teşvik & Ar-Ge

 • Ulaşım araçları ve bunların aksam/parçalarının üretimi ile otonom veya yarı-otonom konsept araçlar, sürücü destek ve güvenlik teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, batarya ve enerji yönetim teknolojileri, yeni nesil ileri kablosuz ve mobil teknolojilerin destekleneceği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle başvurulara açılmıştır.
  • Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.
  • Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.
  • Başvurular çevrim içi olarak http://www.hamle.gov.tr web sitesi üzerinden alınmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından firmalara gönderilen bilgilendirme e-maili doğrultusunda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, uzaktan çalışmayla yürütülebilmesi amacıyla daha önce %60 olarak açıklanan Mayıs/2021 döneminde dikkate alınacak oranın %100 olarak revize edildiği
 • KOSGEB Teşvikleri Kapsamında 2 çağrı programı açıldı.
 • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İlk Çağrısına çıkıldı.
  • Destek üst limiti Küçük İşletmeler için 500.000 TL, Orta Büyüklükteki İşletmeler için 6.000.000 TL’dir.
  • Proje Başvuru Tarihleri
   • 25 Mart – 18 Mayıs 2021 (Başvuru Tarihleri)
   • 20 Mayıs – 24 Mayıs 2021 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)
 • KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
  • Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilecektir.
  • Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Mayıs 2021 günü saat 23:59’da kapatılacaktır.
  • 27 Nisan 2021 Salı Günü yayınlanan Resmî Gazete kapsamında 18.09.2019 yılında yayınlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları tebliğinde yapılan değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.
 • TÜBİTAK 1702 Patent Lisans 2021-1 Çağrı Başvuru tarihi süresi uzatılmıştır.
  • 1702 Patent Lisans – 2021 – 1 Çağrısı kapanış tarihi 3 Haziran 2021, saat 23:59 olarak güncellenmiştir.
  • Ön kayıt onayını almış olan kuruluşların proje önerilerini ilgili tarihe kadar PRODİS üzerinden göndermeleri gerekmektedir.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Ayrıca tüm bu dönemde hızlanan ve aşağıda yer alan yeni teşvik ve programları sizlere ayrı bir bülten ile sunuyor olacağız.
  • KOSGEB Teşvikleri Kapsamında Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Kapsamında Uygulanacak Faizsiz Geri Ödemeli Destek, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Bileşenleri, KOSGEB Hızlı Destek Programında İşletmelere E-Tebligat Kolaylığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HAMLE Programı.

Finans & Para

 • TCMB 6 Mayıs 2021 tarihli Para Politikası Kurulu’nda aldığı karar ile politika faizinin %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
 • MASAK tarafından yapılan bir düzenleme ile kripto para şirketleri de kara para kapsamında yükümlü sınıfına sokulmuştur.
  • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesine eklenen iki bentle kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile tasarruf finansman şirketleri de yükümlülük kapsamına girmişlerdir.
  • Söz konusu Yönetmelik kapsamında çoğu finansal kurum ve kuruluş yanında belli işlemler için avukatlar, noterler, spor kulüpleri, SMMM ve YMM’ler de yükümlü sınıfında yer almaktadırlar.
 • BDDK tarafından Uzaktan Kimlik Tespiti ve Elektronik Sözleşmeye ilişkin bir Yönetmelik taslağı yayımlanmıştır.
  • 21 Kasım 2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 22’inci maddesinin birinci fıkrası, 38’inci maddesinin ikinci fıkrası ve 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında;
  • Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere BDDK tarafından “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır.
  • Taslak Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Türkiye Bankalar Birliği’nin, 7 Mayıs 2021 tarihli duyurusuna göre, Risk Merkezi tarafından gerçek kişilere e-Devlet kapısı üzerinden ücretsiz olarak sunulan Kredi Limit Borç Bilgileri ile Çek Raporu güncellenmiştir.
  • İçeriği zenginleştirilerek, Risk Merkezi Raporu adıyla sunulmaya başlanan Raporun içeriğine yeni bilgiler eklenmiştir. Aylık verilerle hazırlanan kredi limit ve borç bilgileri yeni raporla günlük veriler üzerinden oluşturulacaktır.
  • Raporla;
   • Kredi limit ve borç bilgileri,
   • Çek ve senet bilgileri,
   • Bireysel kredi başvuru bilgileri,
   • Kamu ihale yasaklılık bilgileri,
   • T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Risk Merkezi’ne elektronik ortamda bildirilen çek yasaklama ve kaldırma karar bilgileri,
   • Gecikmeli telefon ve internet fatura bilgileri
  • Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 defa ve ücretsiz olarak oluşturulabilecektir.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ticari Düzenlemeler

 • 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3’üncü maddesi kapsamında, çeklerin ibrazıyla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM’ye sunulmuştur.
  • TBMM Genel Kurulu uzun bir aradan sonra 18 Mayıs 2021 tarihinde toplanacaktır.
  • Teklif ile, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamına alınması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan hususların yeniden düzenlenmesi, orta vadeli mali plan ve orta vadeli program belgelerinin orta vadeli program adı altında tek bir belge olacak şekilde düzenlenmesi, küçük ölçekli işletmelerin istihdam oluşturma gücünü desteklemek için bu işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerinin Hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 30/6/2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülmesine olanak tanınması, finansal sistemin izlenmesinde yönetsel eşgüdümü sağlamak amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin, görev ve yetkilerinin gözden geçirilerek daha etkin ve saydam bir kurumsal yapı oluşturulacak şekilde Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılması; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hâlinde iki ayrı bakanlık olarak yeniden teşkilatlandırılmasına bağlı geçiş düzenlemelerinin yapılması ve ekonomik alanda iyileştirmeler içeren bir dizi düzenlemenin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
  • Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecektir.
  • Öngörülen düzenleme ile (a) İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2020 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi 31 Mayıs 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar durur. Bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılır, çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise karşılıksızdır işlemi yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilir.
  • (2) Bu fıkrayı ihdas eden Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.
  • Bu sayede 7226 sayılı Kanun’dan kaynaklı yaşanan finansal gerginlik 30 Nisan 2021 tarihli Genelge ile kısmen çözülmüş olsa da yapılması öngörülen düzenleme ile kanuni dayanağa da kavuşmuş olacaktır.

Dış Ticaret & Gümrük

 • Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre Nisan ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %109, ithalatımız ise %61,4 oranında artmıştır. 2020 yılı Nisan ayında 8 milyar 978 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, 2021 yılı Nisan ayında 18 milyar 766 milyon dolar olmuştur.
  • 2021 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;
   • İhracat, %109 artarak 18 milyar 766 milyon dolar,
   • İthalat, %61,4 artarak 21 milyar 886 milyon dolar,
   • Dış ticaret hacmi, %80,4 artarak 40 milyar 653 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
   • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %85,7 olmuştur.
  • 2020 yılı Nisan ayında 30.112 olan ihracat yapan firma sayısı, 2021 yılı Nisan ayında %49,4 artışla 44.988 olmuştur.
  • Nisan ayında en fazla ihracat “motorlu kara taşıtları” alanında gerçekleştirilmiştir.
   • Motorlu kara taşıtları” alanında ihracatımız Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %308,2 artışla, 2 milyar 109 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer alanlar ise sırasıyla %104,5 artışla “kazanlar ve makinalar” (1 milyar 875 milyon dolar) ve %97,9 artışla “demir ve çelik” (1 milyar 289 milyon dolar) olmuştur.
  • En fazla ihracat yaptığımız ülke ise, Almanya olmuştur.
   • Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 654 milyon dolar), ABD (1 milyar 182 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 33 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 412 milyon dolar), Rusya (2 milyar 174 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 131 milyon dolar) almıştır. Nisan ayında ihracatçılarımız 218 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.
  • Nisan ayı veri bülteni için tıklayınız. 

Diğer Mevzuat

 • Son dönemde kıyılarımızı işgal eden Balon Balığı ile mücadele için avcılara verilecek desteklerle ilgili bir Teşvik Kararnamesi yayımlanmıştır.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek destek programı kapsamında 2021-2023 yılları arasında istilacı türler için adet başı destek ödemesi yapılacaktır.
 • Sağlık Personeline yapılacak ek ödemenin süresi 4 ay uzatılmıştır.
  • 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  • “GEÇİCİ MADDE 4- 1/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dört ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”
 • KGK 11 Mayıs 2021 tarihli duyurusu ile “Yüksek Kalitede Finansal Tabloların Oluşturulmasında Bağımsız Denetimin Önemi” Konulu Makale Yarışmasını duyurmuştur.
 • Yarışma detayları için tıklayınız.

Bülteni PDF indirmek için tıklayınız.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir