Sirküler Güncel Gündem Yayınlar

2021-050 / Nisan Ayı Mali/Vergisel Gelişmeler

No      : 2021-050

Tarih : 30.04.2021

Konu : Nisan Ayı Mali/Vergisel Gelişmeler

Nisan ayında neler oldu! Çok yoğun bir ay olduğu kesin. Önemli olanları sizin için özetledik:

Tüm gelişmeleri önce başlıklar ve daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler itibariyle sizlere sunuyoruz. Vaktiniz azsa sadece ana başlıkları, derinlemesine değerlendirmek isterseniz de alt başlıkları okuyabilirsiniz.

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

 • Kamu idareleri tarafından hazırlanması gereken Stratejik Planlar, Performans Programları ile Faaliyet Raporlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 3 Yönetmelik tek bir Yönetmelik olarak yeniden yayımlanmıştır.
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu açısından kamu idarelerinin kamu kaynaklarının ektin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanması, sonuçların izlenmesi ve ölçülmesi ve vatandaş adına hesap sorulması açısından önemlidir.
  • Yönetmelik kamu idarelerinde Bakanların ve üst yöneticilerin sorumluluklarını, stratejik planlama sürecini, planın hangi hallerde yenilenmesi ve güncellenmesi gerektiğini, performans program sürecinin, izleme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağını, idareler tarafından faaliyet sonuçlarının ölçülmesine yarayan faaliyet raporlarına ilişkin süreci, yayımlama takvimi ve rapor içeriğini, mahalli idareler ile genel faaliyet raporlarını düzenlemektedir.
  • Yönetmeliğin 25nci maddesine göre İdare Faaliyet Raporlarının en geç Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanması gerekir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 20 Nisan 2021 tarihli duyurusu ile 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Hazine Alacak Verilerini paylaşmıştır. Buna göre;
  • Hazine alacak stoku 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla 18,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,0 milyar TL ile Mahalli İdareler’ e aittir.
  • 2021 Mart ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,05 milyar TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Kamu Finansmanı İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 20 Nisan 2021 tarihli duyurusu ile 31 Mart 2021 Tarihi İtibarıyla Merkezi Yönetim Brüt Borç Stok verilerini paylaşmıştır. Buna göre;
  • Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla 950,0 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Borç stokunun 830,2 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 119,8 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Kamu Finansmanı İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.
 • 31 Mart 2021 tarihi itibariyle Hazine Nakit Gerçekleşmeleri yayımlanmıştır.
  • 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detay bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinden paylaşılmıştır.
  • Buna göre Mart 2021 dönemi itibari ile;
   • Faiz dışı denge 399 Milyar TL olarak gerçekleşmiş ve
   • 205 Milyar TL borç faizi ödenmiştir.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Nakit Gerçekleşmeleri bölümünden ulaşılabilir.
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlarda istihdam edilen personel sayısının yer aldığı “KİT’lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların İstihdam Sayıları” tablosu 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Buna göre;
  • 2020 yılı sonu itibariyle Hazine Portföyü ve Özelleştirme Portföyü olmak üzere toplam memur istihdam sayısı 16.424, sözleşmeli personel istihdam sayısı 175.562 olarak gösterilmiştir.
  • Konuya ilişkin tabloya https://www.hmb.gov.tr adresinde yer alan “Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler İstatistikleri” başlığı altındaki “KİT’ler ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara İlişkin İstatistikler/Dönemlik” bölümünden ulaşılabilmektedir.
 • 31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Türkiye Brüt ve Net Dış Borç Stoku verileri yayımlanmıştır.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mart 2021 tarihli duyurusu ile yayımlanan verilere göre;
   • “Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 450 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise %62,8 olmuştur.
   • 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 268,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %37,5 olmuştur.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki “Türkiye Dış Borç İstatistikleri” bölümünden ulaşılabilir.
 • 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku ve Kamu Net Borç Stoku verileri yayımlanmıştır.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mart 2021 tarihli duyurusu ile yayımlanan verilere göre;
   • “AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku”, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 994,4 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %39,5 olmuştur.
   • Aynı tarihte, “Kamu Net Borç Stoku” ise 967,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %19,2 olmuştur.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki “AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri” ve “Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri” bölümlerinden ulaşılabilir.
 • 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Hazine Garantili Dış Borç Stoku verileri yayımlanmıştır.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mart 2021 tarihli duyurusu ile yayımlanan verilere göre;
   • Hazine garantili dış borç stoku 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 14,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Konuya ilişkin detaylı bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Garantilerine İlişkin İstatistikler bölümünden ulaşılabilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mart 2021 tarihli duyurusu ile; Nisan-Haziran 2021 dönemi “İç Borçlanma Stratejisi” verilerini yayımlamıştır. Buna göre,
  • Nisan ayında toplam 37,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 33 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Mayıs ayında toplam 53,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Haziran ayında toplam 30,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 43,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Ayrıca yapılan duyuru kapsamında, Nisan-Haziran 2021 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ve Nisan-Haziran 2021 döneminde gerçekleştirilecek iç borç ihraç takvimine ilişkin detaylarda açıklanmıştır.
  • Söz konusu duyurunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Vergi

 • 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Buna göre ilk olarak azami yedi gün olan fatura düzenleme süresinin indirilmesi ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.
   • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 231. Maddesinin 5. Bendinde yer alan “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir” ibaresinden sonra gelmek üzere,
    • Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir.” cümlesi eklenmiştir.
  • 25 Mart 2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna geçici madde (3) eklenmiştir. Buna göre,
   • Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;
    • İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 1 Haziran 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği,
    • 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği ve başlamış olan takiplerin duracağı,
    • 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, maddeleri geçici 3. Madde kapsamında kanuna dahil edilerek 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Söz konusu 7318 sayılı Kanun’un tam metnine ulaşmak için tıklayınız.
  • Gelen tepki ve ödeme sisteminde yaşanan aksaklıkları gidermek adına 30 Nisan 2021 tarihli Mükerrer Resmî Gazetede bir Tebliğ yayımlanarak, çekin karşılığının bulunması halinde ödeme yapılabileceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur.
 • Konaklama (geceleme) hizmetlerinde KDV %1 olarak uygulanmaya devam edecektir.
  • 30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önceden indirime gidilen oranlardan sadece geceleme hizmetlerinin, 30 Haziran 2021 tarihine kadar %1 oranında uygulanması kararlaştırılmıştır.
  • 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile birçok mal ve hizmetin KDV oranlarında indirime gidilmişti. Bu konuyu, KDV’de Oran İndirimi (Konular & Öneriler) başlıklı yazımızda ve yapmış olduğumuz webinarlarda detaylı olarak tartışmıştık.
 • 28.04.2021 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2020/15 Esas, 2020/78 Karar sayılı kararıyla birlikte, uluslararası ihalelerde, kazanan firmaya vergi, resim ve harç istisnası verilebilmesi için ihaleye yabancı firmaların da katılması gerektiğine yönelik Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunda yer alan hükümleri Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.
  • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun’un 27.maddesiyle değiştirilen ek 2.maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…ve yabancı firmalarca da teklif verilen…” ibaresinin ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 6728 sayılı Kanun’un 35.maddesiyle değiştirilen ek 1.maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…ve yabancı firmalarca da teklif verilen…” ibaresinin Anayasa’nın 13., 48. ve 73.maddeleri yönünden anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir.
  • Damga Vergisi Kanunu’nun ek ikinci maddesi, kamu kurumlarının açtığı uluslararası ihaleleri kazanan firmaların satış ve teslimlerinin damga vergisinden müstesna olmasını hükme bağlıyordu. Aynı maddede, bir ihalenin uluslararası olabilmesi için ise yabanı firmalara da açık olması yanı sıra ihaleye yabancı firmaların mutlaka teklif vermiş olması şartı aranıyordu.
  • Bu yeni kararla birlikte uluslararası ihalelerde yabancı firmanın girip girmemesi önem teşkil etmeden, ihaleyi kazanan firma damga vergisi ve harç istisnasından yararlanabilecektir.
 • Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde (1 Seri No’lu) değişiklikler yapılmıştır.
  • Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) 20 Nisan 2021 tarih ve 31460 numaralı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre;
   • “Kapsam” başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan “Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiştir.
   • “Gelirin harcanma şekli” başlıklı bölümün ikinci paragrafında yapılan değişiklik ile 2547 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vergi muafiyeti tanınmış olan vakıfların amaca yönelik harcamalarının kapsamı genişletilmiştir.
  • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
   • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
   • Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.
  • Mevduat hesabı faizleri ile katılım hesapları kar paylarından yapılan stopaj indiriminin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
   • 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
    • 29 Eylül 2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranları ile,
    • 22 Aralık 2020 tarihli ve 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 ay uzatılmıştır.
    • Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.
   • İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuştur.
    • Konkordatoya ilişkin bazı düzenlemeler ile bazı vergi kanunlarında değişiklikler öngörülmektedir.
    • 2-3592.pdf (tbmm.gov.tr) Kanunla ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağız.
   • Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmelik buralarda sağlanan vergi muafiyetleri ve eksik alınacak vergiler açısından son derece önemlidir.
    • Söz konusu Yönetmelik ile kırsal mahalle tespit şartları, belediyelerce yapılacak işlemler, kararın uygulaması ve duyurulması, sağlanan muafiyet ve indirimler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
    • Eskiden köy olarak tabir edilen yerlerde bazı vergiler eksik alınırdı. Son yapılan kanun değişikliği ile belli şartları sağlayan yerlerin tekrar kırsal mahalle veya kırsal yerleşik olarak tanımlanması konusu düzenlenmiş oldu.
    • 15 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 9’uncu maddesine göre (1) kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;
     • a) Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden,
     • b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan muaftır.
    • Ayrıca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;
     • Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50,
     • 2464 sayılı Kanun uyarınca alınması gereken vergi, harç (bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar hariç) ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır.
    • Bu yerlerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret; işyerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.
    • Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan (sadece hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumları dâhil) mükellefler, sayılan bu muafiyet ve indirimlerden yararlanamazlar.
    • Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan uygulamasında muafiyet ve indirimlerin başlaması ve son bulmasında, 213 sayılı Kanuna göre bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğünün başladığı ve son bulduğu tarihler dikkate alınır.
   • 7316 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meclise sunulan ve kurumlar vergisi oranını 2021 için %25’e 2022 için %23’e çıkarmayı teklif eden Kanun Genel Kurulda kabul edilmiş ve yasalaşmıştır.
    • Kanunun yürürlük maddesine göre kurumlar vergisi oran değişikliği öngören 13ncü madde 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
    • 2021 yılı ilk geçici vergi dönemi için lüzumsuz vergi ihtilafı yaşanmaması adına %25 yerine %20 oranı uygulanacaktır. 2021 yılının tamamı için %25 oranı uygulanacak olup, kümülatif olarak yıllık bazda %25 kurumlar vergisi uygulanmış olacaktır.
    • Söz konusu kanun değişikliklerine ilişkin detayları 22 Nisan 2021 tarih ve 2021-049 sayılı bültenimizde bulabilirsiniz.
     • Özetle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 2 Nisan 2021 tarih ve 138 sayılı Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştu.
     • Plan ve Bütçe Komisyon Raporunu okumak ve yapılan değişiklileri takip etmek için tıklayınız.
     • Kanun Teklifi ile,
      • Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılması olanağının;
      • Alacaklı amme idarelerinin menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak hâlleri belirlemesi ile para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermesine yetkili kılınmasının;
      • Gayrimenkullerin satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma ile satılmasının;
      • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesine neden olması hâlinde sorumlu olacağı tutarların netleştirilmesinin;
      • ÖTV açısından malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından işletmelere verildiği anda vergilendirilmesinin;
      • Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup gönderebilmelerinin;
      • Zamanaşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetlerin hak sahiplerinin talepleri hâlinde iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınmasının;
      • Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinin, esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasının;
      • Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı için %25 ve 2022 yılı için %23 oranında uygulanmasının ve çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasının sağlanması öngörülmüştür.
  • Bilindiği üzere kurumlar vergisi 2018-2020 arasında %22 olarak uygulanmıştı. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesine göre Cumhurbaşkanına verilen gerekirse eski orana indirme yetkisi bu yasada öngörülmemiştir.
  • Kanun Teklifinde öngörülen özet değişiklikler şu şekildedir:
   • Yiyecek içecek sektöründe çalışanlara günlük 50TL destek verilmesi (damga vergisiz),
   • Vergi borcuna karşılık menkul ve gayrimenkullerin elektronik ortamda satılabilmesi,
   • Kurumlar vergisinin %20’den 2021 için %25 2022 için %23’e çıkarılması, 2023 için %20 olması,
   • Geçici iş göremezlik ödeneğinde geriye doğru 12 ayın dikkate alınması,
   • SGK teşviklerinin 6 ay geriye doğru ödenmesi imkanının kaldırılması,
   • ÖTV III sayılı listede yer alan ürünlerin (alkol ve tütün) konsinye aşamasının da vergi kapsamına alınması,
   • Çiftçi borçlarının yapılandırılması,
   • Cezaevlerinden elektronik ortamda da mektup alınıp gönderilmesi,
   • 10 yıllık zamanaşımı açısından bankada kalan paralarla ilgili kapsamın belirlenmesi.
  • Kanun teklif metni, genel gerekçe, madde gerekçeleri ve maddeleri için linke tıklayınız.
  • TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonunda 7 Nisan 2021 günü yapılan görüşmeler sırasında “Vergi Yönetimi ve ihtilafların” daha en başta öngörülüp çözülmesine yönelik tarihi bir gün yaşanmıştır. Komisyon tutanaklarını okumak için tıklayınız.
   • Sunulan kanun değişikliği teklifiyle verginin 2021 için %25, 2022 için %23 olması öngörülmüştü. Bu durumun geriye yürüme olacağı, Anayasal Maliye ve vergi hukuku açısından başlamış olan mali yılda oran değişikliğinin pek çok hukuki ihtilafa ve İdare ile Mükellef arasından gereksiz uyumsuzluğa neden olacağı ifade edilmiştir.
   • Komisyonda yapılan görüşmede sunulan yeni bir madde ile 2021 yılında ilk geçici vergi dönemi için vergi oranının %20, diğer geçici vergi dönemleri ile 2021 yılının tamamı için %25 uygulanması sağlandı. Böylece asıl kurumlar vergisine mahsuben kümülatif esasta uygulanan geçici vergi açısından bakınca, ihtilaflar baştan önlenmiş ve boşuna ihtiraz kayıtla beyanname verilmesi ve lüzumsuz bir sürü dava açılmasının önüne geçilmiş oldu.
 • Vergi incelemeleri, uzlaşma, vergi denetim birimi ve komisyonlarla ilgili çok önemli Yönetmelikler yayımlanmıştır.
  • Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar, vergi müfettişlerinin görev yerlerinin belirlenmesi, Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu, rapor değerlendirme komisyonlarının çalışma usul ve esasları, tarhiyat öncesi uzlaşma yönetmeliği, vergi müfettişlerinin performans değerlendirme esasları, Vergi Denetim Kurulunun görev, yetki ve alanları, vergi müfettişlerinin mesleğe alınma, yetiştirilme, yükselme ve yeterlik gibi konuları Yönetmelikle düzenlenmiştir.
 • Belediyelerin yol, su ve kanalizasyon hizmetlerinde Harcamalara Katılma Paylarını düzenleyen Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • 14 Nisan 2021 tarihli Yönetmeliğe göre Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan yapılan işlerde, Yönetmelikte belirlenen hizmetler için yapılan giderlerin tamamıdır.
  • Harcamalara Katılma Payı bina ve arsalarda vergi değerinin %2’sini geçemez. (Daha önce bu oran %1 idi.)
  • Vergi değeri, bina ve arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine göre tespit edilen bedelini ifade eder.
  • Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı kuruluşlarca, Yönetmelikte yer alan esaslara göre hesaplanarak ilan ve tebliğ edildiği yılı izleyen yıldan itibaren her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki yılda ve dört eşit taksitte tahsil olunur. Bu paylar peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur.
 • 7256 sayılı Kanunla hayatımıza giren “evlerde üretilen malların internette satışında esnaf muaflığı” ve “elektronik ticarete ilişkin öngörülen %50 kazanç istisnasına” ilişkin düzenlemelerin ayrıntıları Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
  • 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı hazırlanarak 13 Ocak 2021 tarihinde GİB web sayfasında yayımlanmıştı.
  • Tebliğde, evde imal edilen ürünlerin internet ve benzeri ortamlarda satışında esnaf muaflığı uygulaması ve gelir vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazançlara indirim uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmaktadır.
  • Bu uygulama hali hazırda GVK md.9 kapsamında uygulanan genel esnaf muaflığı (9/1 ve 9/6 md) dışında yeni bir muafiyet uygulamasıdır.
  • Yıllık 220.000 TL’yi geçmemek şartıyla bu kazançlar üzerinden bankalar tarafından nihai gelir vergisi olmak üzere %2 veya %4 stopaj yapılması ile yetinilecektir. Stopajı bankalar yapacaktır.
  • Stopaj oranı muafiyetten yararlanacak esnafın yanında bir kişi çalıştırmasına bağlı olarak değişmektedir. Yanında kimse çalışmıyorsa %4 oran uygulanır.
  • Ayrıca, elektronik ticaret yapan gerçek kişileri özendirmek ve kayıt altına almak üzere istihdama dayalı artan dilimlerle 400binTL ila 2,4 milyon TL arası hızlı kargo veya Posta İdaresi aracılığıyla yapılan hasılata %50 gelir vergisi istisnası getirilmiştir.
 • 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı ile 18 seri nolu Tebliğ Taslağı birleştirilip güncellenerek Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde yayımlanmış olup yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
  • Söz konusu taslaklardan bir tanesi halka açık şirketlere sağlanan 2 puanlık kurumlar vergisi indirimi ile geri alınan hisseler için getirilen tevkifatı, diğeri de Finansman Gider Kısıtlamasını açıklamaya yönelik olup konu hakkında tereddüt edilen noktaları sizler için 2021-44 numaralı bültenimizde özetlemiştik.
  • Görüş ve önerilerimizi okumak için tıklayınız

 Vergi Beyannamesi ve Uygulamalar

Beyanname ve Mükellefiyetlerle İlgili Güncellemeler çok fazla olduğu için bu alt başlıkta takip edebilirsiniz.

 • 22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri uzatılmıştır. Buna göre;
  • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,
  • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,
  • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar, uzatılmıştır.
  • Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.
 • Kurumlar vergisi ödemeleri için 30 Nisan 2021 Cuma günü vergi mükellefleri borçlarını ödeyebilmeleri amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuşlardır.
  • Kurumlar vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı 23 Nisan 2021 tarihli duyurusu ile, mükelleflerin interaktif Vergi Dairesi uygulaması aracığıyla; vergi dairelerince takip ve tahsil edilen borçlarını anlaşmalı bankaların kredi kartları/ banka kartlarıyla veya hesaben ödeyebilecekleri ve tüm başvuru ve dilekçelerin vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirebileceklerini belirtmiştir.
  • Mükellefler vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm alacakları, haftanın her günü 02:00-23:45 saatleri arasında ödeyebileceklerdir.
  • Tahsilat anlaşması bulunan bankaların güncel listesine ulaşmak için tıklayınız.
 • 17 Nisan 2021 tarihinde yapılan duyuru ile e-Fatura paketi güncellenmiştir.
  • Yapılan güncelleme ile “Tevkifatlı İade Fatura Tipi” eklenmiş, “İhracat Fatura Senaryosu” nda “Teslim Şekilleri” ne ekleme yapılmış, “Özel Matrah Fatura Tipi” ile “ÖTV Tevkifatlı Fatura” düzenleme kurallarına ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.
  • Söz Konusu Pakete ulaşmak için tıklayınız.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 1 Nisan 2021 tarihli duyurusu ile 2020 yılında elde edilen kurum kazancının vergilendirilmesine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Söz konusu rehberde;
  • Kurumlar vergisinin konusu ve mükellefleri,
  • Kurumlar vergisinde muafiyet ve istisnalar,
  • Kurum kazancının tespitinde yapılan indirim ve giderler,
  • Kurumlar vergisinde zarar mahsubu,
  • Kurumlar vergisinde mahsup ve iadeler,
  • Vergiye uyumlu mükelleflere yapılan %5 indirim,
  • Geçici verginin beyanı ve ödemesi,
  • Kurumlar vergisinin beyanı ve ödemesi,
  • Kurumlar vergisi beyanına ilişkin örnekler gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.
 • Plastik poşetin ardından lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalajlar için de geri kazanım katılım payı (GEKAP) ödenmesi şartı getirilirken, ocak-şubat-mart aylarına ilişkin bu yılın ilk geri kazanım katılım payı beyannamesinin 30 Nisan’a kadar verilmesi
 • 2021 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.
  • Yeni yasal düzenlemeler nedeniyle linkte yer alan beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerin beyanname düzenleme programlarını güncellemeleri gerekmektedir.

SGK & İŞKUR        

 • 7316 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda yer alan iş ve sosyal güvenlik alanlarındaki değişiklik önerileri şu şekilde sıralanmıştır:
  • Nakdi ücret desteği tutarlarının 01.04.2021 tarihinden sonra günlük 50 TL’ye yükseltilmiştir.
  • NACE kodu 56 ile başlayan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren personellerin nakdi ücret desteğinden faydalanması için kriterler esnetilmiştir.
  • Ayrıca, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında değişiklik yapılmaktadır.
  • Mevcut durumda sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilmekte iken öngörülen değişiklik ile bu uygulamaya son verilmektedir.
 • 30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Gazete ’de yayınlanan, 3930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu Maddesindeki ücretsiz izin ve fesih yasağı süresi 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Buna bağlı olarak, İŞKUR nakdi ücret desteğinin süresi de 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi Resmî Gazete’de yayımlanarak 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • 16 Nisan 2021 tarihli 2021/11 sayılı SGK genelgesine göre;
  • Yapı ruhsatı başvurusunda, çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili idareye sunulan ve yetkili idare tarafından SGK’ya online olarak aktarılan sigortalıların, tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.
   • Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.
  • 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması” kapsamında yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan sigortalı çalıştıran işverenlerle ilgili 2021/12 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır.
  • 2020/Ekim, Kasım, Aralık, 2021/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına/dönemlerine ilişkin 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesinin mülga birinci fıkrası kapsamında geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için asıl/ek/iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin en geç 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) “E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi / Tahakkuk Nedeni D” ekranları vasıtasıyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
   • İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
  • SGK 2021/13 Sayılı Genelgesine göre;
   • Analık ve hastalık halleri nedeniyle ödeneğe hak kazanılmış istirahat raporlarına ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasında yeni hükümler uygulanacaktır.
  • Çekya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi çerçevesinde yürütülen sağlık uygulamalarının Yurtdışı Provizyon, Aktivasyon ve Sağlık Sistemine (YUPASS) entegrasyonu tamamlanarak 15.04.2021 tarihi itibariyle kullanıma açılmıştır.
   • İlgili SGK duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.
  • SGK’nın 2021/9 sayılı genelgesine göre, işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve “41-” no’lu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar eklenmiştir.
   • İlgili kodlara buradan ulaşabilirsiniz.
  • 2021/08 Sayılı SGK Genelge ile “İşveren İşlemleri Genelgesi’nde Değişiklik Yapılmıştır.
   • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na ilişkin Ar-Ge çalışanı için net ücretten brüt ücret hesaplaması değiştirilmiştir.
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler 9 Nisan 2021 tarihli 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
   • İlgili mesleklerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Teşvik & Ar-Ge

 • Ciro kaybı desteğinin süresi uzatılmıştır.
  • 5 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde faaliyetleri kısıtlanan, yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup, söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmelere ciro kaybı desteği ödemesi yapılmaktadır.
  • Söz konusu desteğe ilişkin başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 19 Şubat 2021 itibarıyla alınmaya başlanmış, yapılan süre uzatımıyla birlikte son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak belirlenmiş olup, desteklerden yararlanma şartlarını taşıdığı halde çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmeler için, son başvuru tarihi 31 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.
  • Ciro kaybı desteğin kapsamına olup olmadığınızı öğrenmek için 2021-015 nolu bültenimizi incelemenizi tavsiye ederiz.
  • Söz konusu destek sürelerinin 30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3929 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 1 ay daha uzatılarak desteklerden faydalanma süresinin toplam 4 ay olması kararlaştırılmıştır.
 • KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 20 Nisan 2021 tarih ve 31460 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe girmiştir.
  • Söz konusu değişiklikle, spor ve eğlence eğitim kursları kütüphane, arşiv, müzeler, tarihi alanların işletmeleri, botanik bahçe, hayvanat bahçeleri, spor tesisleri gibi yerlerin faaliyetlerinin de ilgili teşviklerden yararlanabilmesine olanak sağlanmıştır.
 • KOSGEB, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programını açıklamıştır.
  • Program iki bileşende faizsiz ve geri ödemeli destek olarak verilecektir.
  • Program Dünya Bankası, KOSGEB ve Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı – JICA tarafından sağlanan toplam 600 milyon Dolar kredi ile finanse edilecektir.
  • Programa 2019’da aktif olan işletmeler belli nakit oranına sahip ve en az %25 ciro kaybı şartını sağlamaları şartıyla başvurabileceklerdir. Mikro işletmeler için 30binTL, küçük işletmeler için ise 75.000TL üst limit öngörülmüştür.
  • Başvurular 3 ila 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
  • Geri ödeme ise 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte (toplam 5 yıl vade) geri ödenecektir.
 • KOSGEB, imalat sanayii sektörlerinde dijitalleşmenin geliştirilmesi amacıyla KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 2021-1 ve 2021-2 proje teklif çağrılarına çıkmıştır. Son başvuru tarihi 17 Mayıs 2021.
  • Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
  • KOSGEB Teşvikleri Kapsamında 2 çağrı programı açılmıştır.
   • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İlk Çağrısına Çıkıldı
   • “2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi”
   • Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde otomotivde kullanılmak üzere belirli sektörlerde olmak üzere Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile pil(batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konuları ile
   • Elektronik Sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerini konularındaki projelere yöneliktir.

Hedef Sektör ve Uygun Proje Konuları

  • Belirtilen hedef sektörlerdeki Küçük işletmeler ve Orta Büyüklükteki işletmeler, ilgili sektördeki konudan, ilişkili bir veya birkaçı ile Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde;

 • Birinci Sektör ve Konular:
  • Sektörler:
   • 1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
   • 3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
   • 2 Akümülatör ve pil imalatında faaliyet gösteren işletmeler
  • Uygun Proje Konuları: Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere;
   • Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
   • Pil (batarya) teknolojisi
   • Yakıt hücresi konusunda ve/veya konularında
  • İkinci Sektör ve Konular:
   • Sektörler
    • 1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
    • 3 İletişim ekipmanlarının imalatı
    • 4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
    • 5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatında faaliyet gösteren işletmeler
    • (26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.)
   • Uygun Proje Konuları:
    • 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında başvurabilecektir.
    • Destek üst limiti Küçük İşletmeler için 1.500.000 TL, Orta Büyüklükteki İşletmeler için 6.000.000 TL’dir.
   • Proje Başvuru Tarihleri
    • 25 Mart – 18 Mayıs 2021 (Başvuru Tarihleri)
    • 20 Mayıs – 24 Mayıs 2021 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)
   • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HAMLE Programı güncellenmiştir.
    • Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine odaklanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesi yayımlanmıştır.
    • Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
    • Buna göre, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, 11. Kalkınma Planı’nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerdeki 51 milyar dolarlık cari açığın azaltılması ve bu alanlarda yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünler belirlenmiştir.
    • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan “Kimya”, “Eczacılık”, “Tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı”, “Bilgisayar, elektronik ve optik”, “Elektrikli teçhizat”, “Makine”, “Ulaşım araçları” veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi teknoloji alanları listesi Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
    • Listeler, Bakanlık tarafından, dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep eğilimi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak belirlenmiştir.
    • Öncelikli Ürün Listesi Tebliği kapsamında ürünler, sektör özelindeki dinamikler de göz önünde bulundurularak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilmektedir.
    • Ayrıca Bakanlık olarak, program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği artırmak amacıyla, bu yıl açılması hedeflenen “Mobilite”, “Sağlık ve Kimya Ürünleri”, “Dijital Dönüşüm” ve “Üretimde Yapısal Dönüşüm” çağrılarına ilişkin program yayımlanmıştır.
    • Güncel Tebliğe linkten ulaşabilirsiniz.
   • Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine odaklanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesi yayımlanmıştır.
   • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Nisan 2021 tarih ve 31467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile yapılan değişiklikler şu şekildedir;
    • 3.Maddede yer alan tanımlamalar yeniden düzenlenerek, diğer maddelerinde yapılan tanım değişikliklerine göre revizyonu sağlanmıştır.
    • 5.Maddenin “Öncelikli Ürün Listesi” olan bölüm başlığı, “Komite, Program Yönetimi, Proje Komisyonu ve Paydaşı” olarak değiştirilmiştir.
    • 7.Maddenin “Program yönetim ofisi” olan bölüm başlığı “Program Yönetimi” olarak değiştirilmiş olup, alt maddelerinde yapılan değişiklik ile, her bir yatırım projesi için projenin Komite kararları ile ilgili mevzuat ve diğer düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini yakından takip edecek, izleme yapacak, proje paydaşları için irtibat noktası görevi üstlenecek proje koordinatörü görevlendirileceği hükme bağlanmıştır.
    • 8.Maddenin “Proje Komisyonu” olan bölüm başlığı, “Proje Komisyonları” olarak değiştirilmiş olup, ilgili maddenin birinci fıkrası şu şekilde güncellenmiştir;
     • Program kapsamında kesin başvurusu tamamlanan projeler için Komite tarafından beş asıl üye ve dört yedek üyeden oluşan proje komisyonları oluşturulur. Proje komisyonları, başvuruların nitelik ve niceliğine bağlı olarak sektör, proje ölçeği, proje sayısı gibi kıstaslara göre ihtiyaç adedince teşekkül ettirilir. Proje komisyonu üyeleri bir tanesi başkan olarak atanacak şekilde asıl görevlerini devam ettirmek kaydıyla Bakanlık ve/veya bağlı/ilgili kuruluşların çalışanları arasından ve ihtiyaç görülmesi halinde bağımsız değerlendiriciler arasından belirlenir. Görevini ifa etmesine engel bir durum oluşan asıl komisyon üyesinin yerine, komisyon başkanının belirleyeceği yedek üye görev yapar.
    • Yönetmeliğin 9,11,12,15,16,18,19,20 ve 21. maddeleri değiştirilmiştir.
    • 18.Maddede yapılan değişiklikler, Proje kapsamındaki faaliyetlerin tamamlanmasını müteakiben on yıl süresince projenin sağladığı katma değer tutarı, yatırımcı tarafından yıllık bazda yeminli mali müşavir (YMM) raporuyla hesaplattırılarak izleyen yılın ilk izleme dönemi içerisinde Genel Müdürlüğe sunulması hükme bağlanmıştır.
   • Özel Tiyatroların Projelerine yönelik yapılan yardımlarda düzenlemeye gidilmiştir.
    • 2018 tarihli Yönetmelikte, başvuru ve uygulama tarihleri güncellenmiş, aranan bilgi ve belgeler ile desteklenecek alanlar yeniden belirlenmiştir. Başvuran kişinin başvuru sahibi özel tiyatro adına yetkili olduğunu gösteren imza sirküsünün bir örneğinin alınmasından vaz geçilmiştir.
    • Ayrıca, desteklerle ilgili Değerlendirme Komisyonu’nun çalışma usul ve esasları değiştirilmiştir.
   • Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklikler öngören Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuştur. Kanun teklifi bir madde hariç Turizm Komisyonunda kabul edilmiştir.
    • 30 Mart 2021 tarih ve 137 sayılı Kanun Teklifinde öngörülen değişiklikler şu şekilde özetlenebilir. Komisyon raporunu okumak için tıklayınız.
    • Söz konusu Teklif ile,
     • Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümlerinin turizm merkezleri hakkında da uygulanması;
     • Konaklama tesislerine turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilmesi;
     • Ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi;
     • Turizm merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri sınırları içinde imar planlarını yapma, yaptırma ve onaylama yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi;
     • Belgeli yatırım ve işletmelerin tümünün devredilmesi, kiraya verilmesi, şirket unvan ve ortaklık yapısının değiştirilmesi ve işletme türünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alma zorunluluğunun kaldırılması;
     • Turizm işletmesi belgeli işletmelerde yabancı personel çalıştırılabilmesine yönelik düzenleme yapılması;
     • Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği ile deniz turizmi araçları işletmeciliği ve turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeciliği yapılabilmesi için belge alma zorunluluğunun getirilmesi;
     • Türk bayraklı yatların işletilmesine ve kiralanmasına ilişkin düzenleme yapılması;
     • İşletmelerin belgelendirilmelerine yönelik denetimlerin, denetim yetkisinin sınırlarının belirlenmesi kaydıyla valilik aracılığıyla da kullanılabilmesi;
     • Para cezalarının denetim yetkisini kullananlar tarafından da verilebilmesi;
     • Para cezası verilecek durumların yeniden düzenlenmesi;
     • Turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı durumların belirlenmesi;
     • Jeotermal kaynakların turizm amaçlı kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması;
     • Yunus Emre Vakfının organlarına seçimle gelen üyelere ilişkin olarak yedek üyeliğin düzenlenmesi ve kamu kurumlarında istihdam edilen devlet memurları ile öğretim elemanlarının Vakıfta personel olarak görevlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır.
     • Kanun teklif metni, genel gerekçe, madde gerekçeleri ve maddeleri için tıklayınız.

Finans & Para

 • TCMB tarafından 29 Nisan 2021 tarihinde 2021-II sayılı Enflasyon raporu yayımlanmıştır. Söz konusu rapora linkten ulaşabilirsiniz.
 • 15 Nisan 2021 tarihli TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonucu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verilmiştir.
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Azerbaycan’da sermaye piyasalarını düzenleme ve denetim yetkisini haiz Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası (CBA) arasında ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalanmıştır.
  • Sermaye Piyasası Kurulu uluslararası ilişkilere büyük önem vermekte; diğer ülkelerdeki otoriteler ile işbirliklerini artırmak için çaba harcamaktadır. Bu yönde Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat da dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 36 adet ülkenin ilgili yabancı muadil otoriteleri ile SPK arasında ikili MoU imzalanmış bulunmaktadır.
 • Türkiye Bankalar Birliği’nin, 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Abdi Serdar Üstünsalih (Vakıflar Bankası Genel Müdürü) seçilmiştir.
 • Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair bir Yönetmelik çıkarılmıştır.
  • TCMB tarafından 16 Nisan tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması ile ödeme hizmeti sağlayıcıları ve elektronik para ihracında buna yönelik hizmetler sunulamayacağı karara bağlanmıştır.
  • Yönetmelikte, kripto varlıkların kripto varlıkların para, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı niteliğinde olmayan bir gayri maddi hak sayılması önümüzdeki dönemde bu varlıkların, KDV, gelir vergisi, muhasebe ve denetim açısından çok tartışılacaktır.
 • Mali suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, müşteri kimliğinin doğrulanması için uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin bir Tebliğ (sıra no:19) yayımlanmıştır.
  • Bankalar ise 1 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmeliğe göre hareket edeceklerdir.
  • Yönetmelikte, hangi hallerde kimlik tespiti zorunluluğu olduğu, kimlik tespitinin uzaktan yapılma usulü ve sıkılaştırılmış tedbir alınması gereken durumlar belirlenmiştir.
  • Yükümlüler arasında finansal kurumlar yanında belli işlemlerde serbest avukatlar, YMM ve SMMM’ler, spor kulüpleri, noterler, bağımsız denetim kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar da yer almaktadır.
 • Tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin alınan mesai uygulaması, çek ve ödeme konusunda Bankalar Birliği tarafından duyuru yapılmıştır.
  • Çek İşlemleri
  • Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan, banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde,
   • hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek,
   • çekin karşılığı hesapta mevcut değilse, muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir.
  • Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise, Türk Ticaret Kanunu’nun aşağıdaki 811. maddesi hükmünden yararlanabileceklerdir.
   • Mücbir sebepler:

MADDE 811- (1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süreler uzar.

(2) Hamil, mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla zorunludur. 723. madde hükümleri burada da uygulanır.

(3) Mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra hamil, çeki gecikmeksizin ödeme amacıyla ibraz etmek ve gereğinde protesto veya buna eş değerde bir belirlemeyi yaptırmak zorundadır.

(4) Mücbir sebep, ibraz süresinin bitiminden önce olmak şartıyla, hamilin bu sebebi kendinden önce gelen borçluya ihbar ettiği günden itibaren onbeş günden fazla devam ederse, çekin ibrazına ve protesto çekilmesine veya buna eş değerde bir belirlemeye gerek kalmaksızın başvurma hakkı kullanılabilir.

(5) Hamilin veya çeki ibraz etmekle, protesto çekmekle ya da aynı nitelikte bir belirlemeyi yaptırmakla görevlendirdiği kişinin, sadece kendileriyle ilgili olgular mücbir sebep sayılmaz.

 • Müşteri Edimleri:
  • Sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle, 30 Nisan- 14 Mayıs 2021 tarihleri arasında bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla, edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiğini duyurmuşlardır.
 • Risk Merkezi Bildirimleri:
  • Edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin; Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılmasının üyelere hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verdiklerini duyurmuşladır.
  • Daha fazlası için tıklayınız.
 • Türkiye Bankalar Birliği tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması sonuçları (2019-2021 Nisan) duyurusu yapılmıştır.
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32.nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli ve Küçük Ölçekli Uygulamalarının “VII. Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri” başlıklarının, sırasıyla 14.üncü ve 12.nci maddesi uyarınca Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar tarafından iletilen verileri sunmuşlardır.
  • 04.2021 tarihli sunulan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Aylık Raporda büyük ve küçük ölçekli uygulama sonuçları açıklanmıştır:
  • FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama
   • Yeniden yapılandırmada; 178 firma ve 38 milyar TL yapılandırılmıştır.
   • Ekim 2019- Mart 2021 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 355 adet firma (132 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 178 firma (52 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) ile sonuçlanmıştır.
  • FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama
   • Yeniden yapılandırma hacmi 28 firma ve 323 milyon TL olmuştur.
   • Kasım 2019- Mart 2021 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 71 adet firma (36 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 28 firma (11 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) ile sonuçlanmıştır.
   • Daha fazlası için tıklayınız.
  • TLREF Ulusal Çalışma Komitesi İnternet Sayfası Hakkında Kamuoyu Duyurusunda bulunmuşlardır.
   • Uluslararası standartlarla uyumlu olarak türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak üzere TLREF çalışmaları sürdürmektedir. TRLİBOR’un da sona erdirilmesi hedefiyle TLREF oranı ve BIST TLREF Endeksi’nin hesaplanması ve yayımlanmasına yönelik faaliyetleri izlemek, piyasadaki gelişmeleri ve talepleri göz önünde bulundurarak kurallarda ihtiyaç duyulan değişikliklere ilişkin çalışmaları yürütmek ve kamuoyunu da bilgilendirmek amacıyla TLREF Ulusal Çalışma Komitesi (Komite) oluşturmuşlardır. İlgili kamu kurumlarının görevlendirmesi ile oluşan ve denetiminde çalışan Komite tarafından: TLREF’in gösterge niteliği, düzenlemelerdeki muhtemel değişiklikler, muhasebe ve vergisel konular hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve finansal kuruluşların müşterilerini bilgilendirmesi amacıyla karar alıcı durumda olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme çalışmaları yapmışlardır. TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında güncel detaylı bilgi ve sunumlara https://www.tbb.org.tr/tlref adresinden ulaşılabilir.
  • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülen finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamaktadır.
   • Risk Merkezi aynı zamanda risk bilgilerini üyeleriyle ve gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişilerle paylaşmaktadır. Risk Merkezi tarafından aşağıdaki başlıklarda bilgi toplanmakta ve paylaşılmaktadır. Kredi Limit-Kredi Risk-Tasfiye Olunacak Alacak Bilgileri (KLKR) Bireysel Nitelikli Kredi Bilgileri (KRS) Ticari Kredi Bilgileri (KRM) Çek ve Senet Bilgileri Yabancı Para Kredi ve Gelir Bilgileri Türev İşlem Bilgileri Kredi Sigortası (Alacak Sigortası) Bilgileri- Derecelendirme Not Bilgileri Bunlardan “Çek, Senet Bilgileri” ile “Bireysel Nitelikli Kredi ve Kredi Kartı” uygulamaları bir süredir günlük bazda sunulmaktadır. Gerçek kişi ticari işletmeleri ile tüzel kişi müşterilerin ticari kredi bilgilerini içeren “Ticari Nitelikli Kredi” (KRM) hizmetinde de 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren aylık bildirimden günlüğe geçilecektir. Bu sayede, müşterilerin üyelere olan borç ve ödeme bilgileri günlük olarak izlenebilecek ve değerlendirilecektir.
   • Daha fazlası için tıklayınız.
  • Tasarruf Finansman Sistemine ilişkin Yönetmelik yayımlanmış ve ilgili şirketler intibak için başvurularını BDDK’ya yapmışlardır.
   • 7292 sayılı Tasarruf Finansman Sistemini düzenleyen Kanun değişikliği 7 Mart 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştı.
   • Kanun ile son yıllarda sektörel olarak büyüme gösteren tasarruf finansmanı ile ev ve araba sahibi olma uygulamalarına bir çeki düzen verilmesi amaçlanmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerimize 2021-024 sayılı Bültenimizden ulaşabilirsiniz.
   • Halihazırda tasarruf finansmanı faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların BDDK tarafından istenilen bilgi ve belgelerle, Kanun hükümlerine intibak etmek veya tasfiye olmak üzere BDDK’ya başvuru yapmalarının zorunlu olduğuna ilişkin duyurudan oluşmaktadır. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
   • BDDK tarafından yapılan duyuru ile tasarruf finansmanı şirketlerinin yaptıkları ve yapacakları başvurular için yasal başvuru süreci sona ermiştir. Söz konusu duyuruda başvuru yapan firmalar için tıklayınız.
  • 8 Nisan 2021 tarihi itibariyle TCMB Banka Meclisi Üyelerinden Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmiştir.

Ticari Düzenlemeler

 • Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ, 6.04.2021 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Anonim şirketlerin hisse devrinde (tek ortaklı bir anonim şirkete dönüşmesi, tek ortaklı olan anonim şirketin ortağının değişmesi veya tek ortaklı olan anonim şirketin çok ortaklığa geçmesi hali hariç) tescil ve ilan yükümlülüğü bulunmamakla birlikte yayımlanan bu tebliğ ile hamiline yazılı pay senetlerinin devri halinde MKK’ ya bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Geçici madde 1 ile bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, MKK’ ye bildirilmek üzere pay senetleri ve Ek-2’deki örneğe uygun iki suret halinde düzenlenen formla birlikte şirkete başvururlar.
  • 31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından genel kurula katılabilecekler listesi düzenlenirken geçici 1 inci madde uyarınca MKK’ ye bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz şirket tarafından MKK’ ye bildirilmeyen pay sahipleri de dikkate alınacaktır.
  • MKK tarafından verilecek hizmetlerden, tahakkuk edecek vergilerle birlikte Ek-1’de belirtilen ücretler alınır.
  • MKK’ ye bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz. Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK’ ye elektronik yöntemlerle yapılan bildirim tarihi esas alınır.
 • Ticaret Bakanlığı, ticaret sicili müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen ticaret sicil müdürlükleri ve  tasdiknamesi, iflas ve konkordato belgesi, merkez nakli belgesi, durum belgesi gibi ticaret sicili belgelerinin artık Türkiye’nin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini duyurdu.
 • Ticaret Bakanlığı 2020 yılı e- ticaret verilerini açıklamıştır. E-ticaret rakamları ve hacmi önemli ölçüde artmıştır.
  • Türkiye’de e-ticaret hacminin 2019 yılına göre %66 artış göstererek 226 milyar 200 milyon liraya, e-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019 yılında % 9,8 iken, 2020 yılında 5,9 puan artışla ortalama %15,7’ye çıkmıştır.
  • 2020 yılı dünya e-ticaret hacmi 4,3 trilyon dolar iken, geçen yıl itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir.
  • 2020’de kaydedilen e-ticaret tutarının, 207 milyar lirayla %91,4’ünün yurt içi harcamalardan, 9,3 milyar lirayla %4,2’sinin diğer ülkelerin Türkiye e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, 9,9 milyar lira ile %4,4’ünün ise yurt dışından yapılan alımlardan oluşmaktadır. Toplam e-ticaret içindeki perakende ticaretin payının ise %64 olarak gerçekleşmiştir.
  • E-ticaret harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıladaki oranı bir önceki yıla göre %51,8’lik önemli bir artışla %4,1 olarak gerçekleşmiştir. E-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019 yılında %9,8 iken, 2020 yılında 5,9 puan artışla ortalama %15,7’ye yükselmiştir. Bu oranın yıl içinde mayıs ve kasım aylarında olduğu gibi %19’a kadar çıktığı da görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin ortalaması yüzde 12,3 civarındadır. Pandeminin ve e-ticaret sitelerimizin kampanyalarının da etkisiyle en yüksek oran yüzde 19 ile kasım ayında gerçekleşmiştir.
  • E-ticarette en fazla artış gösteren sektörler, %129 ile beyaz eşya, %38 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, %56 ile elektronik, %61 ile yemek, %105 ile ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, %200’ün üzerinde artışla gıda-süpermarket, % 43 ile eğitim ve danışmanlık, %100 ile çiçekçilik ve %189 ile metalürji ve kimya sektörü olmuştur.
 • 12 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (“Kanun”) 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, aralarında ilişki bulunan ürün güvenliği ile ürün sorumluluğunu konularını bir arada düzenlemektedir.
  • Detaylı bilgiye bültenimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca PDF formatlı bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • Son günlerde sokaklarda çok gördüğümüz Elektrikli Skuter’ları düzenleyen Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Yurt dışında düz şehirlerde uzun yıllardır trafiği rahatlatmak amacıyla önemli bir fonksiyonu olan elektrikli skuterların kullanım esasları, paylaşımlı e-skuter olarak ticari olarak işletilen araçlara ilişkin yetki belgesi, ödenecek tutarlar, aranan şartlar, izin verilmesi esasları, iller bazında verilebilecek izin sayıları ve diğer düzenlemeler yer almaktadır.
   • Elektrikli skuterların hızı en fazla 25km/saat olabilir.
   • Paylaşımlı e-skuter izni her 200 kişide 1 tane olarak verilecektir.
   • Paylaşımlı e-skuter yetki belgesi için 10binTL ücret alınır.
  • Kuyum ticaretini düzenleyen Yönetmelik yayımlanmıştır.
   • 14 Nisan 2021 tarihli Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik ile kuyum işleriyle uğraşan işletmelerin faaliyet ve yetkileri, yetki verilmesinde aranacak şartlar, belgenin yenilenmesi ve iptali, faaliyet konuları, uyulacak ilke ve kurallar, kurulması gereken bilgi sistemi ve aktarımlar, denetim ve ceza düzenlemeleri ile mevcut işletmelerin bu şartlara 31.12.2021’e kadar uymalarına ilişkin geçiş düzenlemeleri yer almaktadır.
   • Söz konusu bilgi sisteminin 14 Ekim 2021 tarihine kadar kurulması gerekmektedir.
   • Yönetmeliğin 11’nci maddesine göre kuyum ticaretiyle uğraşılan iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamaz.
  • 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Ticaret Bakanlığı, ülkemizdeki iş kuruluş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla şirket kuruluş sözleşmelerin, ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda imzalanmasına olanak sağlayan önemli bir düzenlemeye gitti.
   • Tebliği sizler için, 2021-022 no’lu bültenimizde irdelemiştik. Bültenimizde ayrıca, tüm resmi işlemlerde şart olarak koşulan imza sirküleriyle ilgili kolaylaştırıcı adımlardan bahsettik. Kurumların yönetmelikler vasıtasıyla bu tebliğe ayak uydurma çalışmalarını sizin için takip ediyor olacağız.

Dış Ticaret & Gümrük

 • Ticaret Bakanlığı Mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
  • Genel Ticaret Sistemi’ne göre (GTS), ihracatımız Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 42,2 oranında artarak 18 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • 2021 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre;
   • İhracat, %42,2 artarak 18 milyar 985 milyon dolar,
   • İthalat, %25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar,
   • Dış ticaret hacmi, %32,6 artarak 42 milyar 665 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
   • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %80,2 olmuştur.
  • Mart Ayında en fazla ihracatını gerçekleştirdiğimiz fasıl “Motorlu Kara Taşıtları” olmuştur.
   • “Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %43,3 artışla, 2 milyar 495 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla %32,5 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 820 milyon dolar) ve %73,1 artışla “Demir ve Çelik” (1 milyar 157 milyon dolar) olmuştur.
  • En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya olmuştur.
   • Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 675 milyon dolar), ABD (1 milyar 242 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 63 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 812 milyon dolar), Rusya (2 milyar 560 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 237 milyon dolar) almıştır. Mart ayında ihracatçılarımız 218 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.
   • Mart ayı veri bülteni için tıklayınız.

Diğer Mevzuat

 • Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27/04/2021 tarihli 31467 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yasalaşmıştır.
  • 2/3490 Esas no’lu “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM ilgili komisyonda kabul edilmişti.
  • Söz konusu Kanun Teklifine ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
 • 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesine buradan ulaşabilirsiniz.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2021 tarihli 31457 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır.
  • Endüstri bölgesi” ve “teknoloji geliştirme bölgesi” tanımları eklenen yönetmelikte, Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulacak üretim bölgeleri tanımlanmış oldu.
 • Kamu İhale Kurumu 28 Nisan 2021 tarihli duyurusu ile “Tam Kapanma Tedbirleri Kapsamında İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar” başlığı altında açıklamalarda bulunmuştur. Buna göre;
  • Söz konusu tam kapanma dönemi içerisinde ihale süreçlerinde gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde;
   • Elektronik ortamda gerçekleştirilmeyen ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca tekliflerin posta/kargo yoluyla gönderilmesi imkânının bulunduğu, bu çerçevede, tekliflerin ihaleyi yapan idareye posta/kargo yoluyla ulaştırılabileceği,
   • İdarelerce ihaleye yeterli katılımın sağlanamayacağının anlaşılması veya benzeri nedenlerle gerek görülmesi durumunda, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca ihale tarihinin ertelenebileceği,
   • Aşırı düşük teklif açıklamalarının ve/veya yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerin sunulması yahut numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumlarının yapılması gibi hususlar bakımından ilgililere tanınan sürelerin idarelerce tedbirlerin bitiş tarihi de dikkate alınarak uzatılabileceği,
   • 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44’üncü maddesinde öngörülen sürelerin gözetilmesi kaydıyla ve hukuki güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluğun taraflara ait olduğu dikkate alınarak, sözleşme imzalama işlemlerinin de posta/kargo yoluyla yapılabileceği,
   • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşmeye davet süresinin uzatılmasını talep etmesi halinde idarelerce tedbirlerin bitiş tarihi de dikkate alınarak sözleşmeye davet süresinin uzatılabileceği, hususlarının idare ve isteklilerce dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.
   • Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 22 Nisan 2021 tarihinde Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliği Taslağı yayımlanmıştır.
   • Bu Tebliğde ile Tebliğ kapsamındaki arı ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, ithalatı, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemek amaçlanmaktadır.
   • Söz konusu tebliğ taslağına ve görüş bildiri formuna linkten ulaşabilirsiniz.
  • Vadesi 30 Haziran 2021 veya öncesinde dolan kira ödemelerinde COVID-19’la ilgili tanınan imtiyazların muhasebeleştirilmesine yönelik olarak Mayıs 2020’de Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından UFRS 16 Kiralamalarda (UFRS 16’da) değişikliğe gidilmiştir.
 • KGK Yönetmeliğinde düzenlenen bildirim süreleri hakkında yayımlanan duyuru ile bazı bildirimlerde ertelemeler öngörülmüştür.
  • İmza/düzenlenme/gerçekleşme tarihine bağlı olarak bu tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde yapılması gereken bildirimlerden (imzalanan sözleşme ve raporların Kuruma bildirimi, mesleki sorumluluk sigortası bildirimi, sözleşme feshi bildirimi, daha önce yapılan bildirimlerde meydana gelen değişikliklerin bildirimi) son bildirim tarihi 30 Haziran 2021’den önceye denk gelen bildirimlerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar,
  • Yönetmelikte zamanı kesin bir şekilde düzenlenen bildirimlerin (2020 takvim yılına ait gelir bildirimi, 2020 takvim yılına ait şeffaflık raporu bildirimi) 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.
 • 13 Haziran 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 12 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 26 Nisan 2021 tarihinde saat 24.00’de sona erecektir.
  • Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
   • İlanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
   • Sınava, başvuru süresi içerisinde müracaat eden ve sınav ücretini yine başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödeyen ancak açıklanan listelerde adı bulunmayan adayların 05 Mayıs 2021 tarihine kadar Kuruma yazılı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
  • Gıda ve yemlerde taklit ve tağşişe ilişkin fiiller ve cezaları düzenleyen bir Yönetmelik 16 Nisan 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
   • Yönetmelikte esas olarak taklit ve tağşiş fiili ile idari para cezalarının hesaplanması ve alt ve üst limiti olmakla birlikte cezaların belirlenmesinde dikkate alınacak gayri safi gelirlerin tespitine yönelik açıklamalar yapılmıştır.
  • İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde güncelleme yapılmıştır.
   • Yönetmelikte alt alanlar ve belgeli tahsis edilen alt alanlar düzenlenmiştir.
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu yürürlüğe girmiştir.
   • İlk defa veya yeniden memuriyete veya kamu görevine atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılmaktadır. Yönetmelikte güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasını yapacak birimler, değerlendirme komisyonu ile kişisel verilerin korunması, veri güvenliği ve gizlilik ile kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi konuları düzenlenmektedir.
  • GEKAP (geri kazanım payları) ve depozito sistemini ilgilendiren Türkiye Çevre Ajansı hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
   • Anılan Ajans 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 7261 sayılı Kanunla kurulmuştur.
   • Anılan Kanunun geçici 2nci maddesine göre 1/1/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katılım paylarının yüzde yirmi beşi (%25) tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılır. Aktarılacak tutarlar karşılığında Bakanlık bütçesinde gerekli ödenek öngörülür.
   • Ajansın ana hizmet birimleri depozito yönetim sistemi, sıfır atık yönetimi, çevre koruma ve geri kazanım direktörlükleridir.
   • Yaklaşık 2 yıldır halk arasında poşet vergisi olarak bilinen, yasal adı geri kazanım katılım payı olan uygulama ile ülkemizde çevre bilincinin artması ve sıfır atık, çevre koruma ve geri kazanım ekonomisiyle ilgili farkındalığın oluşması beklenmektedir.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir