Blog Güncel Makale Sirküler Yayınlar

2021-046 / Nisan Ayı İlk Yarısı Mali/Vergisel Gelişmeler

No      : 2021-046

Tarih : 16.04.2021

Konu : Nisan Ayı İlk Yarısı Mali/Vergisel Gelişmeler

 

En son mart ayında gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk. Özenle hazırladığımız mali bültenleri kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi yurt içi ve dünyadaki tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Nisan ayı ilk yarı gelişmelerini önce başlıklar ve daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler itibariyle sizlere sunuyoruz:

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

 • 31 Mart 2021 tarihi itibariyle Hazine Nakit Gerçekleşmeleri yayımlanmıştır.
 • 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detay bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinden paylaşılmıştır. Buna göre Mart 2021 dönemi itibari ile;
   • Faiz dışı denge 399 Milyar TL olarak gerçekleşmiş ve
   • 205 Milyar TL borç faizi ödenmiştir.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Nakit Gerçekleşmeleri bölümünden ulaşılabilir.
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlarda istihdam edilen personel sayısının yer aldığı “KİT’lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların İstihdam Sayıları” tablosu 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Buna göre;
  • 2020 yılı sonu itibariyle Hazine Portföyü ve Özelleştirme Portföyü olmak üzere toplam memur istihdam sayısı 16.424, sözleşmeli personel istihdam sayısı 175.562 olarak gösterilmiştir.
  • Konuya ilişkin tabloya https://www.hmb.gov.tr adresinde yer alan “Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler İstatistikleri” başlığı altındaki “KİT’ler ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara İlişkin İstatistikler/Dönemlik” bölümünden ulaşılabilmektedir.
 • 31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Türkiye Brüt ve Net Dış Borç Stoku verileri yayımlanmıştır.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mart 2021 tarihli duyurusu ile yayımlanan verilere göre;
   • “Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 450 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise %62,8 olmuştur.
   • 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 268,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %37,5 olmuştur.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki “Türkiye Dış Borç İstatistikleri” bölümünden ulaşılabilir.
 • 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku ve Kamu Net Borç Stoku verileri yayımlanmıştır.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mart 2021 tarihli duyurusu ile yayımlanan verilere göre;
   • “AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku”, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 994,4 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %39,5 olmuştur.
   • Aynı tarihte, “Kamu Net Borç Stoku” ise 967,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %19,2 olmuştur.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki “AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri” ve “Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri” bölümlerinden ulaşılabilir.
 • 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Hazine Garantili Dış Borç Stoku verileri yayımlanmıştır.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mart 2021 tarihli duyurusu ile yayımlanan verilere göre;
   • Hazine garantili dış borç stoku 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 14,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Konuya ilişkin detaylı bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Garantilerine İlişkin İstatistikler bölümünden ulaşılabilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 31 Mart 2021 tarihli duyurusu ile; Nisan-Haziran 2021 dönemi “İç Borçlanma Stratejisi” verilerini yayımlamıştır. Buna göre,
  • Nisan ayında toplam 37,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 33 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Mayıs ayında toplam 53,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Haziran ayında toplam 30,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 43,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Ayrıca yapılan duyuru kapsamında, Nisan-Haziran 2021 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ve Nisan-Haziran 2021 döneminde gerçekleştirilecek iç borç ihraç takvimine ilişkin detaylarda açıklanmıştır.
  • Söz konusu duyurunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Vergi

 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
  • Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.
 • Mevduat hesabı faizleri ile kar paylarından yapılan stopaj indiriminin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
   • 29 Eylül 2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranları ile,
   • 22 Aralık 2020 tarihli ve 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 ay uzatılmıştır.
   • Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 1 Nisan 2021 tarihli duyurusu ile 2020 yılında elde edilen kurum kazancının vergilendirilmesine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Söz konusu rehberde;
   • Kurumlar vergisinin konusu ve mükellefleri,
   • Kurumlar vergisinde muafiyet ve istisnalar,
   • Kurum kazancının tespitinde yapılan indirim ve giderler,
   • Kurumlar vergisinde zarar mahsubu,
   • Kurumlar vergisinde mahsup ve iadeler,
   • Vergiye uyumlu mükelleflere yapılan %5 indirim,
   • Geçici verginin beyanı ve ödemesi,
   • Kurumlar vergisinin beyanı ve ödemesi,
   • Kurumlar vergisi beyanına ilişkin örnekler gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.
 • Mükellefler, beyannamelerini 1-30 Nisan 2021 tarihleri arasında gib.gov.tr aracılığı ile https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verebileceklerdir.
  • Söz konusu rehberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Plastik poşetin ardından lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalajlar için de geri kazanım katılım payı (GEKAP) ödenmesi şartı getirilirken, ocak-şubat-mart aylarına ilişkin bu yılın ilk geri kazanım katılım payı beyannamesinin 30 Nisan’a kadar verilmesi gerekiyor.
 • 2021 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.
 • Yeni yasal düzenlemeler nedeniyle linkte yer alan beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerin beyanname düzenleme programlarını güncellemeleri gerekmektedir.
 • Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmelik buralarda sağlanan vergi muafiyetleri ve eksik alınacak vergiler açısından son derece önemlidir.
  • Söz konusu Yönetmelik ile kırsal mahalle tespit şartları, belediyelerce yapılacak işlemler, kararın uygulaması ve duyurulması, sağlanan muafiyet ve indirimler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
  • Eskiden köy olarak tabir edilen yerlerde bazı vergiler eksik alınırdı. Son yapılan kanun değişikliği ile belli şartları sağlayan yerlerin tekrar kırsal mahalle veya kırsal yerleşik olarak tanımlanması konusu düzenlenmiş oldu.
  • 15 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 9’uncu maddesine göre (1) kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;
   • a) Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden,
   • b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan muaftır.
  • Ayrıca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;
   • Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50,
   • 2464 sayılı Kanun uyarınca alınması gereken vergi, harç (bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar hariç) ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır.
  • Bu yerlerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret; işyerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.
  • Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan (sadece hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumları dâhil) mükellefler, sayılan bu muafiyet ve indirimlerden yararlanamazlar.
  • Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan uygulamasında muafiyet ve indirimlerin başlaması ve son bulmasında, 213 sayılı Kanuna göre bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğünün başladığı ve son bulduğu tarihler dikkate alınır.
 • Kurumlar vergisi oran artışı dahil vergi düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir.
  • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 2 Nisan 2021 tarih ve 138 sayılı Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştu.
  • Komisyonda kabul edilen kurumlar vergisi oranını 2021 için %25 ve 2022 için %23’e çıkarmayı teklif eden Kanun 14 Nisan 2021 günü Genel Kurulda görüşülmeye başlanmış olup yakın zamanda yasalaşması beklenmektedir. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunu okumak ve yapılan değişiklileri takip etmek için tıklayınız.
  • Teklif ile;
   • Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılması olanağının;
   • Alacaklı amme idarelerinin menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak hâlleri belirlemesi ile para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermesine yetkili kılınmasının;
   • Gayrimenkullerin satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma ile satılmasının;
   • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesine neden olması hâlinde sorumlu olacağı tutarların netleştirilmesinin;
   • ÖTV açısından malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından işletmelere verildiği anda vergilendirilmesinin;
   • Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup gönderebilmelerinin;
   • Zamanaşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetlerin hak sahiplerinin talepleri hâlinde iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınmasının;
   • Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinin, esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasının;
   • Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı için %25 ve 2022 yılı için %23 oranında uygulanmasının ve çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasının sağlanması öngörülmektedir.
  • Bilindiği üzere kurumlar vergisi 2018-2020 arasında %22 olarak uygulanmıştı. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesine göre Cumhurbaşkanına verilen gerekirse eski orana indirme yetkisi bu yasada öngörülmemiştir. Bu husus kamu maliyesi ve konjonktürel maliye politikası anlamında önemli olup bunu TBMM gündeminde dillendirmekte ve talep etmekte fayda görülmelidir. Çünkü 2022 yılında her şeyin normale dönebilmesi durumunda Yasada öngörülen %20 asıl orana dönebilmek gerekir. Özellikle rekabetçi olmayan kurumlar vergisi oranının OECD ülkeleri arasında ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından rakip olduğumuz ülkelere göre yüksek kaldığını göz önünde bulundurmalıyız. Bu açıdan TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında bu konuyu gündemde tutmakta fayda bulunmaktadır.
  • Kanun Teklifinde öngörülen özet değişiklikler şu şekildedir:
   • Yiyecek içecek sektöründe çalışanlara günlük 50TL destek verilmesi (damga vergisiz),
   • Vergi borcuna karşılık menkul ve gayrimenkullerin elektronik ortamda satılabilmesi,
   • Kurumlar vergisinin %20’den 2021 için %25 2022 için %23’e çıkarılması, 2023 için %20 olması,
   • Geçici iş göremezlik ödeneğinde geriye doğru 12 ayın dikkate alınması,
   • SGK teşviklerinin 6 ay geriye doğru ödenmesi imkanının kaldırılması,
   • ÖTV III sayılı listede yer alan ürünlerin (alkol ve tütün) konsinye aşamasının da vergi kapsamına alınması,
   • Çiftçi borçlarının yapılandırılması,
   • Cezaevlerinden elektronik ortamda da mektup alınıp gönderilmesi,
   • 10 yıllık zamanaşımı açısından bankada kalan paralarla ilgili kapsamın belirlenmesi.
  • Kanun teklif metni, genel gerekçe, madde gerekçeleri ve maddeleri için linke tıklayınız.
  • TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen Torba Vergi Kanunu’na ilişkin 7 Nisan 2021 günü yapılan görüşmeler sırasında “Vergi Yönetimi ve ihtilafların” daha en başta öngörülüp çözülmesine yönelik tarihi bir gün yaşanmıştır. Komisyon tutanaklarını okumak için tıklayınız.
  • Sunulan kanun değişikliği teklifiyle verginin 2021 için %25, 2022 için %23 olması öngörülmüştü. Bu durumun geriye yürüme olacağı, Anayasal Maliye ve vergi hukuku açısından başlamış olan mali yılda oran değişikliğinin pek çok hukuki ihtilafa ve İdare ile Mükellef arasından gereksiz uyumsuzluğa neden olacağı ifade edilmişti.
  • Komisyonda yapılan görüşmede sunulan yeni bir madde ile 2021 yılında ilk geçici vergi dönemi için vergi oranının %20, diğer geçici vergi dönemleri ile 2021 yılının tamamı için %25 uygulanması sağlandı. Böylece asıl kurumlar vergisine mahsuben kümülatif esasta uygulanan geçici vergi açısından bakınca, ihtilaflar baştan önlenmiş ve boşuna ihtiraz kayıtla beyanname verilmesi ve lüzumsuz bir sürü dava açılmasının önüne geçilmiş oldu.
 • Belediyelerin yol, su ve kanalizasyon hizmetlerinde Harcamalara Katılma Paylarını düzenleyen Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • 14 Nisan 2021 tarihli Yönetmeliğe göre Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan yapılan işlerde, Yönetmelikte belirlenen hizmetler için yapılan giderlerin tamamıdır.
  • Harcamalara Katılma Payı bina ve arsalarda vergi değerinin %2’sini geçemez. (Daha önce bu oran %1 idi.)
  • Vergi değeri, bina ve arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine göre tespit edilen bedelini ifade eder.
  • Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı kuruluşlarca, Yönetmelikte yer alan esaslara göre hesaplanarak ilan ve tebliğ edildiği yılı izleyen yıldan itibaren her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki yılda ve dört eşit taksitte tahsil olunur. Bu paylar peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur.
  • Söz konusu taslak Finansman Gider Kısıtlamasını açıklamaya yönelik olup konu hakkında tereddüt edilen noktaları sizler için 2021-44 numaralı bültenimizde özetledik. Görüş ve önerilerimizi okumak için tıklayınız

SGK & İŞKUR   

 • SGK’nın 2021/9 sayılı genelgesine göre, işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve “41-” no’lu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar eklenmiştir.
  • İlgili kodlara buradan ulaşabilirsiniz.
 • TBMM’ye sunulan Torba Kanun teklifinde yer alan iş ve sosyal güvenlik alanlarındaki değişiklik önerileri şu şekilde sıralanmıştır:
  • Nakdi ücret desteği tutarlarının 01.04.2021 tarihinden sonra günlük 50 TL’ye yükseltilmesi planlanıyor.
  • NACE kodu 56 ile başlayan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren personellerin nakdi ücret desteğinden faydalanması için kriterlerin esnetilmesi düşüncesi hakim
  • NACE kodu 56 ile başlayan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde SGK primlerinin işsizlik fonundan karşılanması gündemde,
  • Ayrıca, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında değişiklik yapılmaktadır.
  • Mevcut durumda sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilmekte iken öngörülen değişiklik ile bu uygulamaya son verilmektedir.
   • Gelişmeleri, sizler için takip ediyor olacağız.
 • 2021/08 Sayılı SGK Genelge ile “İşveren İşlemleri Genelgesi’nde Değişiklik Yapıldı!!
  • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na İlişkin Ar-Ge Çalışanı İçin Net Ücretten Brüt Ücret Hesaplaması Değiştirildi.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler 9 Nisan 2021 tarihli 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili mesleklerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Teşvik & Ar-Ge

 • Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklikler öngören Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuştur. Kanun teklifi bir madde hariç Turizm Komisyonunda kabul edilmiştir.
  • 30 Mart 2021 tarih ve 137 sayılı Kanun Teklifinde öngörülen değişiklikler şu şekilde özetlenebilir. Komisyon raporunu okumak için tıklayınız.
  • Söz konusu Teklif ile,
   • Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümlerinin turizm merkezleri hakkında da uygulanması;
   • Konaklama tesislerine turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilmesi;
   • Ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi;
   • Turizm merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri sınırları içinde imar planlarını yapma, yaptırma ve onaylama yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi;
   • Belgeli yatırım ve işletmelerin tümünün devredilmesi, kiraya verilmesi, şirket unvan ve ortaklık yapısının değiştirilmesi ve işletme türünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alma zorunluluğunun kaldırılması;
   • Turizm işletmesi belgeli işletmelerde yabancı personel çalıştırılabilmesine yönelik düzenleme yapılması;
   • Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği ile deniz turizmi araçları işletmeciliği ve turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeciliği yapılabilmesi için belge alma zorunluluğunun getirilmesi;
   • Türk bayraklı yatların işletilmesine ve kiralanmasına ilişkin düzenleme yapılması;
   • İşletmelerin belgelendirilmelerine yönelik denetimlerin, denetim yetkisinin sınırlarının belirlenmesi kaydıyla valilik aracılığıyla da kullanılabilmesi;
   • Para cezalarının denetim yetkisini kullananlar tarafından da verilebilmesi;
   • Para cezası verilecek durumların yeniden düzenlenmesi;
   • Turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı durumların belirlenmesi;
   • Jeotermal kaynakların turizm amaçlı kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması;
   • Yunus Emre Vakfının organlarına seçimle gelen üyelere ilişkin olarak yedek üyeliğin düzenlenmesi ve kamu kurumlarında istihdam edilen devlet memurları ile öğretim elemanlarının Vakıfta personel olarak görevlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır.
    • Kanun teklif metni, genel gerekçe, madde gerekçeleri ve maddeleri için tıklayınız.
 • Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine odaklanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesi yayımlanmıştır.

Finans & Para

 • TLREF Ulusal Çalışma Komitesi İnternet Sayfası Hakkında Kamuoyu Duyurusunda bulunmuşlardır.
  • Uluslararası standartlarla uyumlu olarak türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak üzere TLREF çalışmaları sürdürmektedir. TRLİBOR’un da sona erdirilmesi hedefiyle TLREF oranı ve BIST TLREF Endeksi’nin hesaplanması ve yayımlanmasına yönelik faaliyetleri izlemek, piyasadaki gelişmeleri ve talepleri göz önünde bulundurarak kurallarda ihtiyaç duyulan değişikliklere ilişkin çalışmaları yürütmek ve kamuoyunu da bilgilendirmek amacıyla TLREF Ulusal Çalışma Komitesi (Komite) oluşturmuşlardır. İlgili kamu kurumlarının görevlendirmesi ile oluşan ve denetiminde çalışan Komite tarafından: TLREF’in gösterge niteliği, düzenlemelerdeki muhtemel değişiklikler, muhasebe ve vergisel konular hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve finansal kuruluşların müşterilerini bilgilendirmesi amacıyla karar alıcı durumda olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme çalışmaları yapmışlardır. TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında güncel detaylı bilgi ve sunumlara https://www.tbb.org.tr/tlref adresinden ulaşabileceğini duyurmuşlardır.
  • Daha fazlası için tıklayınız.
 • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülen finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamaktadır.
  • Risk Merkezi aynı zamanda risk bilgilerini üyeleriyle ve gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişilerle paylaşmaktadır. Risk Merkezi tarafından aşağıdaki başlıklarda bilgi toplanmakta ve paylaşılmaktadır. Kredi Limit-Kredi Risk-Tasfiye Olunacak Alacak Bilgileri (KLKR) Bireysel Nitelikli Kredi Bilgileri (KRS) Ticari Kredi Bilgileri (KRM) Çek ve Senet Bilgileri Yabancı Para Kredi ve Gelir Bilgileri Türev İşlem Bilgileri Kredi Sigortası (Alacak Sigortası) Bilgileri- Derecelendirme Not Bilgileri Bunlardan “Çek, Senet Bilgileri” ile “Bireysel Nitelikli Kredi ve Kredi Kartı” uygulamaları bir süredir günlük bazda sunulmaktadır. Gerçek kişi ticari işletmeleri ile tüzel kişi müşterilerin ticari kredi bilgilerini içeren “Ticari Nitelikli Kredi” (KRM) hizmetinde de 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren aylık bildirimden günlüğe geçilecektir. Bu sayede, müşterilerin üyelere olan borç ve ödeme bilgileri günlük olarak izlenebilecek ve değerlendirileceklerini duyurmuşlardır.
  • Daha fazlası için tıklayınız.
 • Tasarruf Finansman Sistemine ilişkin Yönetmelik yayımlanmış ve ilgili şirketler intibak için başvurularını BDDK’ya yapmışlardır.
  • 7292 sayılı Tasarruf Finansman Sistemini düzenleyen Kanun değişikliği 7 Mart 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştı.
  • Kanun ile son yıllarda sektörel olarak büyüme gösteren tasarruf finansmanı ile ev ve araba sahibi olma uygulamalarına bir çeki düzen verilmesi amaçlanmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerimize 2021-024 sayılı Bültenimizden ulaşabilirsiniz.
  • Tasarruf finansman yeni yönetmeliği kısaca 7292 Sayılı Kanun’un Resmî Gazetede yayımlanması ile halihazırda tasarruf finansmanı faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların BDDK tarafından istenilen bilgi ve belgelerle, Kanun hükümlerine intibak etmek veya tasfiye olmak üzere BDDK’ya başvuru yapmalarının zorunlu olduğuna ilişkin duyurudan oluşmaktadır. Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
  • BDDK tarafından yapılan duyuru ile tasarruf finansmanı şirketlerinin yaptıkları ve yapacakları başvurular için yasal başvuru süreci sona ermiştir. Söz konusu duyuruda başvuru yapan firmalar için tıklayınız.
 • 8 Nisan 2021 tarihi itibariyle TCMB Banka Meclisi Üyelerinden Dr. Elif Haykır HobikoğluPara Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmiştir.

Ticari Düzenlemeler

 • Ticaret Bakanlığı, Ticaret sicili müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen ticaret sicili tasdiknamesi, iflas ve konkordato belgesi, merkez nakli belgesi, durum belgesi gibi ticaret sicili belgelerinin artık Türkiye’nin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini duyurdu.
 • KOSGEB, imalat sanayii sektörlerinde dijitalleşmenin geliştirilmesi amacıyla KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 2021-1 ve 2021-2 proje teklif çağrılarına çıkmıştır. Son başvuru tarihi 17 Mayıs 2021.
  • Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
 • Ticaret Bakanlığı 2020 yılı e- ticaret verilerini açıkladı.
  • Türkiye’de e-ticaret hacminin 2019 yılına göre %66 artış göstererek 226 milyar 200 milyon liraya, e-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019 yılında % 9,8 iken, 2020 yılında 5,9 puan artışla ortalama %15,7’ye çıkmıştır.
  • 2020 yılı dünya e-ticaret hacmi 4,3 trilyon dolar iken, geçen yıl itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükselmiştir.
  • 2020’de kaydedilen e-ticaret tutarının, 207 milyar lirayla %91,4’ünün yurt içi harcamalardan, 9,3 milyar lirayla %4,2’sinin diğer ülkelerin Türkiye e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, 9,9 milyar lira ile %4,4’ünün ise yurt dışından yapılan alımlardan oluşmaktadır. Toplam e-ticaret içindeki perakende ticaretin payının ise %64 olarak gerçekleşmiştir.
  • E-ticaret harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıladaki oranı bir önceki yıla göre %51,8’lik önemli bir artışla %4,1 olarak gerçekleşmiştir. E-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019 yılında %9,8 iken, 2020 yılında 5,9 puan artışla ortalama %15,7’ye yükselmiştir. Bu oranın yıl içinde mayıs ve kasım aylarında olduğu gibi %19’a kadar çıktığı da görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin ortalaması yüzde 12,3 civarındadır. Pandeminin ve e-ticaret sitelerimizin kampanyalarının da etkisiyle en yüksek oran yüzde 19 ile kasım ayında gerçekleşmiştir.
  • E-ticarette en fazla artış gösteren sektörler, %129 ile beyaz eşya, %38 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, %56 ile elektronik, %61 ile yemek, %105 ile ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, %200’ün üzerinde artışla gıda-süpermarket, % 43 ile eğitim ve danışmanlık, %100 ile çiçekçilik ve %189 ile metalürji ve kimya sektörü olmuştur.
 • 12 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (“Kanun”) 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, aralarında ilişki bulunan ürün güvenliği ile ürün sorumluluğunu konularını bir arada düzenlemektedir.
  • Detaylı bilgiye bültenimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca PDF formatlı bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.
 • Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ, 6.04.2021 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • Anonim şirketlerin hisse devrinde (tek ortaklı bir anonim şirkete dönüşmesi, tek ortaklı olan anonim şirketin ortağının değişmesi veya tek ortaklı olan anonim şirketin çok ortaklığa geçmesi hali hariç) tescil ve ilan yükümlülüğü bulunmamakla birlikte yayımlanan bu tebliğ ile hamiline yazılı pay senetlerinin devri halinde MKK’ ya bildirim yükümlülüğü getirildi.
  • Sizler için konuyu bültenimizde inceledik.
 • Son günlerde sokaklarda çok gördüğümüz Elektrikli Skuter’ları düzenleyen Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Yurt dışında düz şehirlerde uzun yıllardır trafiği rahatlatmak amacıyla önemli bir fonksiyonu olan elektrikli skuterların kullanım esasları, paylaşımlı e-skuter olarak ticari olarak işletilen araçlara ilişkin yetki belgesi, ödenecek tutarlar, aranan şartlar, izin verilmesi esasları, iller bazında verilebilecek izin sayıları ve diğer düzenlemeler yer almaktadır.
   • Elektrikli skuterların hızı en fazla 25km/saat olabilir.
   • Paylaşımlı e-skuter izni her 200 kişide 1 tane olarak verilecektir.
   • Paylaşımlı e-skuter yetki belgesi için 10binTL ücret alınır.
 • Kuyum ticaretini düzenleyen Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • 14 Nisan 2021 tarihli Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik ile kuyum işleriyle uğraşan işletmelerin faaliyet ve yetkileri, yetki verilmesinde aranacak şartlar, belgenin yenilenmesi ve iptali, faaliyet konuları, uyulacak ilke ve kurallar, kurulması gereken bilgi sistemi ve aktarımlar, denetim ve ceza düzenlemeleri ile mevcut işletmelerin bu şartlara 31.12.2021’e kadar uymalarına ilişkin geçiş düzenlemeleri yer almaktadır.
  • Söz konusu bilgi sisteminin 14 Ekim 2021 tarihine kadar kurulması gerekmektedir.
  • Yönetmeliğin 11nci maddesine göre kuyum ticaretiyle uğraşılan iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamaz.
 • 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Ticaret Bakanlığı, ülkemizdeki iş kuruluş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla şirket kuruluş sözleşmelerin, ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda imzalanmasına olanak sağlayan önemli bir düzenlemeye gitti.
  • Tebliği sizler için, 2021-022 no’lu bültenimizde irdelemiştik. Bültenimizde ayrıca, tüm resmi işlemlerde şart olarak koşulan imza sirküleriyle ilgili kolaylaştırıcı adımlardan bahsettik. Kurumların yönetmelikler vasıtasıyla bu tebliğe ayak uydurma çalışmalarını sizin için takip ediyor olacağız.

Dış Ticaret & Gümrük

 • Ticaret Bakanlığı Mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
  • Genel Ticaret Sistemi’ne göre (GTS), ihracatımız Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 42,2 oranında artarak 18 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • 2021 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre;
   • İhracat, %42,2 artarak 18 milyar 985 milyon dolar,
   • İthalat, %25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar,
   • Dış ticaret hacmi, %32,6 artarak 42 milyar 665 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
   • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %80,2 olmuştur.
  • Mart Ayında En Fazla İhracatı Gerçekleştirdiğimiz Fasıl “Motorlu Kara Taşıtları” oldu
   • “Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %43,3 artışla, 2 milyar 495 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla %32,5 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 820 milyon dolar) ve %73,1 artışla “Demir ve Çelik” (1 milyar 157 milyon dolar) olmuştur.
  • En Fazla İhracat Yaptığımız Ülke Almanya olmuştur.
   • Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 675 milyon dolar), ABD (1 milyar 242 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 63 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 812 milyon dolar), Rusya (2 milyar 560 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 237 milyon dolar) almıştır. Mart ayında ihracatçılarımız 218 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.

Diğer Mevzuat

 • 13 Haziran 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 12 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 26 Nisan 2021 tarihinde saat 24.00 de sona erecektir.
  • Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır. Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.
   • İlanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
 • GEKAP (geri kazanım payları) ve depozito sistemini ilgilendiren Türkiye Çevre Ajansı hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Anılan Ajans 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 7261 sayılı Kanunla kurulmuştur.
  • Anılan Kanunun geçici 2nci maddesine göre 1/1/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katılım paylarının yüzde yirmi beşi (%25) tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılır. Aktarılacak tutarlar karşılığında Bakanlık bütçesinde gerekli ödenek öngörülür.
  • Ajansın ana hizmet birimleri depozito yönetim sistemi, sıfır atık yönetimi, çevre koruma ve geri kazanım direktörlükleridir.
  • Yaklaşık 2 yıldır halk arasında poşet vergisi olarak bilinen, yasal adı geri kazanım katılım payı olan uygulama ile ülkemizde çevre bilincinin artması ve sıfır atık, çevre koruma ve geri kazanım ekonomisiyle ilgili farkındalığın oluşması beklenmektedir.
 • 2/3490 Esas no’lu “Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM ilgili komisyonda kabul edilmiştir.
  • Söz konusu Kanun Teklifine ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Bu bülten ile ilgili sorularınız için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir