Blog Güncel Sirküler Yayınlar

2021-029 Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri

No          : 2021-029

Tarih    : 5 Mart 2021

Konu    : Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri

İlk olarak 18.11.2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 21.02.2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmî Gazete’de yapılan değişikle son şeklini alan “Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında (Tebliğ No: 2006/1) Tebliğ”de değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ’de yapılan başlıca değişiklikler, Kıymetli Maden Rafinerilerinin;

 • Etkin bir kontrol sisteminin oluşturulması,
 • Bağımsız Güvence Raporu, Tedarik Zinciri Uyum Raporu uygulamasına geçilmesi,
 • İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi istihdamının gerekli olduğu,
 • Borsada kıymetli madenleri işlem görecek Türkiye’de kurulu bir rafinerinin ödenmiş sermayelerinin en az 35 milyon TL olması, -ki bu daha önce 10 milyon TL olarak düzenlenmiş idi
 • Borsa tarafından başvuru sahibinin uluslararası kabul gören standartlarda kıymetli maden üretebilmek için gerekli teknik şartlara ve kapasiteye tam olarak haiz olup olmadığını belirlemek üzere oluşturulan komisyonun;   Borsa İstanbul AŞ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ilgili sanayi odası ile en az bir üniversitenin metalürji ve kimya bölümlerinin yanı sıra  Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yetkililerinden kurulması,

Tebliğ’in “Yaptırım” başlıklı 12. madde düzenlemesi ile;

 • Kıymetli Maden Rafinerilerinin bu Tebliğ’de belirtilen şartları haiz olmaması veya sonradan yitirdiğinin belirlenmesi,
 • Rafinerilerin gerekli teknik şartlarda ve standartlarda üretim yapmadığının tespit edilmesi,
 • Hazırlanması gereken Tedarik Zinciri Uyum Raporunun rafineri tarafından hazırlanmaması veya hazırlanan Bağımsız Güvence Raporunun sonuç bölümünde olumsuz görüş verilmesi veya görüş vermekten kaçınılması ve/veya güvence denetimi yapılmaması,
 • İlgili raporların Borsaya sunulmaması veya sunulan bağımsız güvence raporunun sonuç bölümünde olumsuz görüş verilmesi veya görüş vermekten kaçınılması, hallerinde
 • Türkiye’de kurulu rafinerilerin Borsa tarafından “Rafineri Listeleri”nden çıkarılması,
 • Borsa tarafından yapılan incelemeler sonucunda aykırılıkların tespiti halinde aykırılıkların mahiyet ve önemine göre, Bağımsız Güvence Raporu sonucuna bakılmaksızın, uyarı, para cezası ve “Rafineri Listesi”nden çıkartma dahil Borsa tarafından gerekli yaptırımların uygulanması,
 • Her yılın haziran ayı sonuna kadar Tedarik Zinciri Uyum Raporunun ve Bağımsız Güvence Raporunun Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Borsaya sunulması ile rafinerinin internet sitesinde yayımlanması zorunluluğu,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Borsanın, gerekli gördüğü hususların açıklanması için yetkili bağımsız denetim kuruluşu ve rafinerilere sorular yöneltebileceği, denetim çalışma kağıtları ile diğer belgeleri talep edebileceği veya yerinde denetim yapabileceği…

Tebliğ’e uyum sağlanması bakımından;

 • Borsa rafineri listesinde yer alan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan rafinerilerin, durumlarını 01 Temmuz 2021 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorunda oldukları,
 • Sermaye yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen rafinerilere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verileceği, belirtilen süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen rafinerilerin Rafineri Listesinden çıkartılacağı,
 • 2021 yılını kapsayan Tedarik Zinciri Uyum Raporu ve Bağımsız Güvence Raporu için rapor döneminin 01/7/2021 – 31/12/2021 olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Tebliğde 21/02/2021 tarihinde yapılan değişikliğe  buradan ulaşabilirsiniz.

2006/1 sayılı tebliğin değişiklikler işlenmiş son şekline buradan ulaşabilirsiniz.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Sevgi & Saygılarımızla

Tax & International Advisory | Legal & Treasury

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir