Sirküler Blog Güncel Yayınlar

2021-025 Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarına Yönelik Düzenleme

No           : 2021-025

Tarih      : 1 Mart 2021

Konu   : Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli      Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik

 

İlk olarak 21.05.2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 21.02.2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikle son şeklini alan “Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik”te önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan başlıca değişiklikler:

  • Bağımsız Güvence Raporu, Tedarik Zinciri Uyum Raporu uygulamasına geçilmesi,
  • İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi istihdamı getirilmesi,
  • Kıymetli Madenler Aracı Kurumu Kuruluş İzni şartları yeniden düzenlenmesi,
  • Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin Borsa üyesi olarak faaliyet gösterebilmeleri için ödenmiş sermayelerinin en az 8 milyon TL olması ve başvuru tarihi itibarıyla en az beş yıl süreyle kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda faaliyet gösteriyor olması ve şirketin sermayesinin en az yüzde ellisine sahip mevcut ortakların en az beş yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda tecrübeye sahip olması şartı getirilmesi,
  • Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemleri için özel düzenleme yapılmıştır. Buna göre; kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından yapılacak ithalat “peşin ödeme” ve “mal mukabili” ödeme şekillerine göre veya “bedelsiz” ödeme şekliyle gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınması,
  • “Gözetim ve denetim”, “internet sitesi” ve “Kurumsal yönetim ve iç sistemler” maddeleri, yeniden ayrıntılı olarak düzenlenmesidir.

Yönetmeliğe uyum sağlanması bakımından;

Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilmiş ve yürürlük tarihi (21.02.2021) itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşları, durumlarını 01.07.2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.

“Yönetmeliğin 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 9’uncu maddenin üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen sermaye yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kıymetli madenler aracı kuruluşlarına, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

Yürürlük tarihi (21.02.2021) itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan ön izin, kuruluş izni ve faaliyet izni başvuruları için yürürlük tarihi (21.02.2021) itibarıyla yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Yönetmelikte yer alan 2021 yılını kapsayan Tedarik Zinciri Uyum Raporu ve Bağımsız Güvence Raporu için rapor döneminin 01.07.2021 – 31.12.2021 olarak kabul edileceği, belirtilmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin son yapılan değişiklikleri işlenmiş şekline ulaşmak için tıklayınız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla,

 

Tax & International Advisory | Legal & Treasury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir