Blog Duyuru Güncel Sirküler Yayınlar

2021-020 / KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler

No          : 2021-020

Tarih     : 17 Şubat 2021

Konu     : KDV Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler Yürürlüğe Giriyor!

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvence altına almak amacıyla gerekli gördüğü hallerde verginin ödenmesinden alım satım işlemlerine taraf olanları sorumlu tutabilmektedir.

Dolayısıyla bu işlemlere taraf olanlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olurlar.

Tevkifat Nedir? Amacı Nedir?

– Bu kapsamda belirli malların alım & satım veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin alıcılardan belirlenen oranda kesinti yapılarak satıcı yerine vergi dairesine (vergi sorumlusu sıfatıyla) beyan edilmesi ve ödenmesi KDV tevkifatı olarak tanımlamaktadır.

– Avrupa Birliği’nde de kullanılan bir vergi güvenlik önlemidir.

– Daha ziyade düşük yoğunluklu KDV’li alımı veya yüklenimi olan sektör ve ürünler için tasarlanmıştır.

– Belli şartlarda tevkifat tutarlarının iade edilmesi de mümkündür.

Ne Değişti ?

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (9/1) inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla kısmi tevkifat uygulamasında yeni düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.

Bu Tebliğ ile birlikte tevkifat çeşitleri genişletilmiş olup, oranların bir kısmında da artışlar olmuştur.

Bu bültenimizde yapılan değişiklikleri maddeler halinde ve güncel tablo halinde sizlere aktarıyor olacağız.

Önemli

Söz konusu Tebliğ ile;

  • Tevkifat KDV iadelerinde alıcı tarafından 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan ve tahakkuku alınan KDV’nin ödenmiş olması şarttır.
  • Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de belirlenmiş alıcı statüsüne dahil edilmiştir.
  • Mevcut durumda, sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilmesi halinde (3/10) oranında KDV tevkifatına tabi bulunan yapım işlerinde, yapılan düzenleme ile tevkifat oranı (4/10) olarak belirlenmiş ve ayrıca belirlenmiş alıcılar yanında KDV mükelleflerine ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde bulunan yapım işleri de tevkifat kapsamına alınmıştır.
  • Tevkifata tabi bir kısım hizmetlerde oran değişikliğine gidilmiştir. Söz konusu oran değişikliklerine ekteki tablomuzdan ulaşabilirsiniz.
  • Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı faaliyetleri kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır.
  • Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulaması getirilmiştir.
  • Ticari reklam hizmetleri kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır. (3/10)
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün mal teslimlerinde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), tevkifat kapsamına alınmıştır (2/10)
  • Bu Tebliğ 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Güncel tevkifat oranları için tıklayınız.

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için KDV ve dolaylı vergiler danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | VAT & Compliance

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir