Sirküler Yayınlar

2021-015 / Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

No          : 2021-015

Tarih     : 09.02.2021

Konu     : Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Korona virüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar, 5 Şubat 2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Karar 06 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Pandemi ilk ortaya çıktığında 518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile NACE kodu itibariyle belli sektörlere 3 aylık bir süreyle KDV ve Stopaj ertelemesi imkânı getirilmişti.

Bunun yanında, bazı doğrudan gelir destekleri, istihdama yönelik kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği gibi kolaylıklar sağlanmıştı. Bunun dışında, mükelleflere yönelik herhangi bir vergi terkini veya ana para azaltıcı bir kolaylık sağlanmamıştır.

En son çıkan Kararname ile pandeminden en çok etkilenen yeme içme sektörüne yönelik bizim de önerdiğimiz ve Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan ciro azalışlarına göre sabit oranlı ve üst limitli bir doğrudan destek öngörülmüştür. Belirlenen limit üstü cirosu olan (3milyon TL-yıllık) veya belirlenen ciro azalışından (%50) daha az oranda cirosu azalan işletmeler bu imkândan faydalanamayacaktır.

Buna göre şu soruları sorduğunuzu duyar gibiyiz;

  • Destek kapsamına ben de dahil miyim?

2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27.1.2021 tarihi itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019 yılındaki cirosu 3 milyon Türk lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmeler şeklinde tanımlanmıştır.

  • İşe 2020 yılında başladım. Ciro desteği kapsamına dahil miyim?

Hayır. Kapsam dahilinde olabilmek için 2019 ve öncesi işe başlamış olmak ve 27.01.2021 tarihi itibariyle mükellefiyetinizin faal olması gerekir.

  • 2019 yılı cirom 2 milyon 200 bin Türk Lirası. 2020 yılı cirom ise 1 milyon 200 bin Türk Lirasıdır. Şartları taşıyor muyum?

2019 yılı cironuz 3 milyon Türk Lirası’nın altındadır. Ancak 2020 yılı cironuz 2019 yılına göre %50’nin altında azaldığı için ciro kaybı desteğinden faydalanamazsınız.

  • Kaç TL’lik destek alacağım?

Tek seferde ödenmek üzere 2 bin Türk lirasından az ve 40 bin Türk lirasından fazla olmamak kaydıyla 2020’deki ciroların 2019’daki cirolara göre azalan tutarının %3’ü esas alınarak hesaplanacaktır.

  • 2019 yılı cirom 1 milyon 500 bin Türk Lirası ve 2020 yılı cirom ise 600 bin Türk Lirası’dır. Kaç TL’lik destekten faydalanabilirim?

2020 yılı ile 2019 yılı arasında oluşan zarar 900 bin Türk Lirası’dır. 2020’deki ciroların 2019’daki cirolara göre azalan tutarının %3’ü esas alınacağı için;

900.000*0,03=27.000 TL (alacağınız ciro kaybı desteği)

  • 2019 yılı cirom 2 milyon Türk Lirası ve 2020 yılı cirom ise 500 bin Türk Lirası’dır. Kaç TL’lik destekten faydalanabilirim?

2020 yılı ile 2019 yılı arasında oluşan zarar 1 milyon 500 bin Türk Lirası’dır. 2020’deki ciroların 2019’daki cirolara göre azalan tutarının %3’ü esas alınacağı için;

1.500.000*0,03=45.000 TL

Önemli Uyarı: Tutar 40.000 TL’nin üzerinde olduğu için alacağı ciro kaybı desteği

40.000 TL’dir.

  • Destek kapsamında olan ciro neye göre belirlenecek?

27 Ocak itibarıyla 2019 ve 2020’deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri esas alınacaktır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri de dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecektir.

Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecektir.

Cevap bulması gereken önemli bir soru bulunmaktadır;

  • Bu Destek Gelir ya da Kurumlar Vergisine Tabi mi? Bu konuda herhangi bir istisna hükmü öngörülmüş değildir.
Ciro Kaybı Desteği
2019 yılındaki cirosu 3 milyon Türk lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmeler
Tek seferde ödenmek üzere 2 bin Türk lirasından az ve 40 bin Türk lirasından fazla olmamak kaydıyla 2020’deki ciroların 2019’daki cirolara göre azalan tutarının %3’ü
2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27.1.2021 tarihi itibariyle faal mükellefiyeti bulunan
27 Ocak itibarıyla 2019 ve 2020’deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri esas alınacaktır

 

İlgili karar metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuyu sizler için takip ediyor olacağız.

PDF İndirmek için tıklayınız.

Bu bültende geçen herhangi bir başlık veya içerikle ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Ahmet Şahan & Merve Özsarıkaya

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | International Tax & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir