Sirküler Yayınlar

2021-10 / 7263 Sayılı Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun Değişikleri

No           : 2021-10

Tarih     : 04 Şubat 2021

Konu     : 7263 Sayılı Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun Değişikleri

 

Her ne kadar “icat çıkarma”, “eski köye yeni adet getirme” türünde çok fazla deyiş veya söz olsa da güzel Türkçemizde; icat çıkaranı, buluş yapanı, yenilikçiliği destekleyen bir konumdayız artık ülke olarak. Bu konuda en geniş teşvik sistemlerinden bir tanesi Türkiye’dedir. Sizleri sürekli bu konuda bilgilendirmeye gayret ediyoruz.

Bu kapsamda en son TBMM gündeminde yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde öngörülen düzenlemeleri ve bu düzenlemelere ilişkin ayrıntılı açıklamaların yer aldığı 229 sayılı TBMM Sanayi Komisyonu Raporu ile ilgili ayrıntıları, 2020-114 ve 2020-121 sayılı bültenlerimizde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmanın avantajlarından, Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin yakınlarda yayımlanan istatistiklerine, Dünyada yapılan Ar-Ge Faaliyetleri ve milli gelirden aldığı paydan Türkiye’nin dünya geneli Ar-Ge bakımından sıralamasına pek çok konuyu 2020-126 sayılı bültenlerimizde sizlere aktarmıştık.

Genel anlamda Ar-Ge ve inovasyon analizi ve ülkelerin neyi iyi yaptığını linkteki yazımızda bulabilirsiniz.

Bu bültenimizde de uzun süredir beklediğimiz ve nihayet 03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u sizler için özetledik.

Genel olarak kanun TBMM Genel Kuruluna sevk edildiği haliyle kabul edilmiş olup madde 9’a  yeni bir geçici madde eklenmiştir.

 • Geçici Madde-1; 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a geçici madde ile genel ve düzenleyici işlemler kapsamında bankalarca; süresi içinde ilgili vergi dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara veya vergi dairesi müdürlüklerine ihbar edilmeyen açık ihracat hesaplarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

7263 Sayılı Kanun ile;

 • Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini arttırmak, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkmasını ve gelişimini desteklemek, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak ve Ar-Ge & yenilik ekosistemini güçlendirmek amaçlanmaktadır.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına karar veren değerlendirme kurulunda teknoloji konusunda faaliyet gösteren yetkin kurum & kuruluş sayısı arttırılmaktadır.
 • Bakanlık temsilcisi başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK Başkanlığı, TÜBİTAK, TOBB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren, en az biri özel kuruluş olmak şartıyla iki kurum veya kuruluştan birer temsilcinin katılımıyla Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır.
 • Bölge ilanından sonra kurulacak yönetici şirketin, belirtilen yükümlülüklerine uygun faaliyet göstermesini temin için esas sözleşmesi ile bu sözleşmede yapacağı değişikliklerin izlenebilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izni şartı getirilmiştir.
 • Girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ilgili idarelerden alması gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla verilmesi yoluyla girişimcilere önemli bir kolaylık getirilmektedir.
 • Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yeni bir proje sunmamaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri halinde, sözleşme fesholunmuş sayılacak ve bu durum tahliyeyi gerektirecektir.
 • Kanun Teklifinde 6676 sayılı Ar-Ge Reform Paketinden sonra en kapsamlı güncellemelerin yapılması olumlu olarak karşılanmıştır.
 • Yıllardır ifade edilen Ar-Ge & Tasarım merkezlerinde ve teknokentlerde dışarıda geçirilen sürelerin (pandemi dahil esnek çalışma kapsamındaki uygulamaların) teşvik kapsamına alınması (%20-%50 arasında), doktora öğrencisi personel istihdamının destek kapsamına alınması, vergi istisnasına konu olan Ar-Ge/Tasarım indirimi tutarlarının bir kısmının (%2 ve üst bir limitle) belli bir süre fonda tutulması ve diğer girişim firmalarına sermaye olarak konulması gerekliliği, devlet tarafından karşılanan temel bilimler mezun desteğinin kapsamının genişletilmesi, doktoralı Ar-Ge-tasarım personelinin mentörlük ve üniversitelerde verdikleri derslerin desteklenmesi (belli bir süreyi aşmamak koşuluyla) ve teşvik kapsamında değerlendirilmesi ve Girişim Sermayesi desteğine ilişkin tutarların artırılması spesifik olarak atılmış önemli adımlardır.
 • Ar-Ge desteklerinin 2028’e uzatılması, az personeli olan firmalarda destek personel oranının %10’dan %20’ye çıkarılması, gelir vergisi stopaj teşviklerinin istisna mı, tahakkuk/terkin mi olduğu ve bu teşvikin kime verildiğinin gerekçede netleştirilmiş olması, yüksek lisans vb. eğitimler için dışarıda geçirilen sürelerde en az bir yıl çalışmış olma şartının kaldırılması ve denetimlerin 2 yıl yerine 3 yılda bir yapılacak olması kolaylaştırıcı düzenlemeler olmuştur.
 • Kanunun 6. Maddesi 2022 yılı istisna kazançlarında uygulanmak üzere, 19. Maddesi ise 2022 yılı ar-ge tasarım indirimlerinde uygulanmak üzere Kabul edilmiştir.

Genel Kurulda yapılan düzenlemelerle beraber eski-yeni Kanun karşılaştırması için tıklayınız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

PDF İndirmek için tıklayınız…

Erhan Gürler & Ahmet Şahan

Saygılarımızla,

Şaban Küçük & Dr. Ahmet Feyzioğlu

Tax & International Advisory | Tax & Innovation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir