Sirküler Yayınlar

2020-96 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Verilme Tarihi Ertelenecek mi?

No       : 2020-96

Tarih  : 26.08.2020

Konu  :Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Verilme Tarihi Ertelenecek mi ?

ULUSLARARASI VERGİ BÜLTENİ

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim ve Raporlama Yükümlülükleri Yaklaşıyor

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Verilme Tarihi Ertelenecek mi?

Türkiye’de Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanı Kararıyla beraber transfer fiyatlandırmasında 3’lü bir raporlama sistemine geçilmiştir. Buna göre belirlenen şirketlerin yıllık transfer fiyatlandırması raporu yanında, genel rapor ve ülke bazlı rapor hazırlamaları gerekiyor. Mevcut düzenlemelere göre, ilk ülke bazlı rapor ile ilgili olarak;

  • Kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri, nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıklarını ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkındaki bilgileri 31 Ağustos 2020 günü saat 23:59’a kadar,
  • “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” doldurularak elektronik ortamda interaktif vergi dairesi üzerinden vereceklerdir.

Şu ana kadar yapılan açıklamalara göre, ana merkezi Türkiye’de olsun olmasın konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletme gruplarına bağlı tüm şirketler söz konusu formu online olarak doldurmak ve İdare’ye (Gelir İdaresi Başkanlığı) göndermekle yükümlüdürler.

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu, tüm grup şirketleri adına tek bir şirket tarafından verilecektir. Buna göre, her şirketin ayrı ayrı form doldurmasına gerek bulunmamaktadır.

4 Seri No.lu Taslak Tebliğin henüz yayınlanmadığını dikkate alırsak, ülke bazlı bildirim formuna ilişkin olarak birkaç aylık erteleme gelmesini bekliyoruz. Ancak, ülke bazlı raporlamanın 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gerekeceğini ve herhangi bir erteleme olmayacağını düşünüyoruz.

Söz konusu Taslak Tebliğ ile getirilen tüm düzenlemeleri 2020-47 numaralı sirkülerimizde bulabilirsiniz.

Ülke Bazlı Raporlama Yükümlülükleri Nelerdir?

Ülke bazlı raporlama yapmak için bir önceki hesap döneminin konsolide edilmiş finansal tablolarına göre toplam konsolide grup gelirinin 750 Milyon Avro ve üzerinde olması gerekmektedir.

Örneğin; 2019 hesap dönemi ile ilgili olarak, çok uluslu işletmeler (ÇUİ) grubunun konsolide grup geliri 2018 hesap dönemi için 750 milyon Avro’nun altında ise 2019 hesap dönemi için ülke bazlı rapor hazırlanmayacaktır.

Ancak, 2020 hesap dönemi ile ilgili olarak aynı çok uluslu işletmeler grubunun konsolide grup gelirinin 2019 hesap dönemi için 750 milyon Avro veya üzerinde olması durumunda 2020 hesap dönemi için ülke bazlı rapor hazırlanacaktır.

Ülke Bazlı Raporlama, çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi tarafından hazırlanacaktır.

Ayrıca, grubun nihai ana işletmesinin veya vekil işletmesinin Türkiye’de bulunmaması, haddin aşılması ve aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde Türkiye’de mukim işletme (çok uluslu işletme grubunun Türkiye’de birden fazla işletmesi bulunması durumunda diğerleri adına biri), ülke bazlı raporu İdareye sunacaktır.

İlk Ülke Bazlı Raporlama Ne zaman Yapılacak?

Ülke bazlı rapor, grubun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi tarafından, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar, elektronik ortamda ve XML formatında İdare’ye verilecektir.

İlk ülke bazlı raporun, 2019 hesap dönemi için, 31 Aralık 2020 tarihine kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir.

Özel hesap dönemine sahip olunması durumunda, ilk ülke bazlı raporun, 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlanması ve ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir.

Grubunuz XML Raporlamaya Hazır mı?

Ülke bazlı rapora ilişkin olarak belirlenen içeriğe uygun şekilde düzenlenen tablolar, tablo ekinde yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurulacak ve elektronik ortamda gönderilecektir.

Bu da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) / BTRANS linkine bağlanarak mevcut e-Beyanname kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Link henüz ilan edilmemiştir ancak Tebliğ Resmî Gazetede yayınlandığında ilgili linke de erişilebilecektir.

Türkiye’de ilk ülke bazlı raporlama yaklaşık 4 ay içinde yapılacağını dikkate aldığımızda, kapsama giren şirketlerin şimdiden hazırlıklara başlamasında fayda olduğunu düşünüyoruz.

Ülke bazlı raporlama ve bültenimiz hakkında sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Teşekkürler sayın Ramazan Biçer

Şaban Küçük

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir